Hoe ontwerp je gezonde, slimme en leeftijdsvriendelijke gebouwen en omgevingen waar iedereen zich goed en vrij kan bewegen? Bij het ontwerpen van buurten, gebouwen en openbare ruimten worden mensen met een beperking vaak over het hoofd gezien. Dat is een risico voor sociale uitsluiting. Om beleidsmakers, stadsontwikkelaars en bouwkundigen meer kennis over gebruikers met een beperking te bieden, wordt een online game ontwikkeld door het project 'Educational game: Building Inclusive Environments for All Generations', in het kort BIG Game. Het lectoraat Urban Ageing werkt hieraan mee.

Het project ‘BIG educatief spel’ is een Europees Erasmus+ project dat zich richt op de sociale inclusie van mensen. De partijen die samenwerken in dit project willen de bewustwording voor (het ontwerp van) de leefomgeving vergroten door het ontwikkelen een educatief online spel. In dit BIG-spel kan de speler problemen oplossen van virtuele personages, zoals iemand in een rolstoel die een ontoegankelijk huis in gaat, een ouder die boodschappen in een auto laadt met een kind erbij of een slechtziende die een restaurant bezoekt. Er wordt ook een workshopmethodiek ontwikkeld, zodat meerdere spelers samen het spel kunnen spelen.

Risico

Moeilijk toegankelijke omgevingen en ruimten, zoals sommige buurten, openbare ruimten of gebouwen vormen een groot risico voor sociale uitsluiting. In het bijzonder mensen met fysieke, cognitieve of sociale beperkingen worden vaak bij het ontwerp ervan over het hoofd gezien. Ook mensen in bijzondere omstandigheden, zoals zwangerschap of met een kind in een buggy ervaren problemen. Slimme, gezonde en leeftijdsvriendelijke gebouwde omgevingen die aangepast zijn voor deze doelgroepen zorgen juist voor inclusie en goed kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit zijn omgevingen die veilig en comfortabel zijn, waar gebruikers zich goed in kunnen bewegen, en die de juiste diensten en mogelijkheden bieden, bijvoorbeeld ondersteuning bij zorg of activiteiten van het dagelijks leven. 

Bewustwording

Het BIG-spel wil de bewustwording voor (het ontwerp van) de leefomgeving vergroten. Door het spel te spelen krijgen de spelers meer kennis over geschikte manieren om gezonde, slimme en leeftijdsvriendelijke gebouwde omgevingen te realiseren. Veel professionals belichten vaak slechts één kant van het inrichten van de leefomgeving. Echter, om slimme, gezonde leeftijdsvriendelijke omgevingen te realiseren, is een holistische benadering noodzakelijk die architectuur, kennis van de gebruiker en ICT met elkaar combineert. Het BIG-spel biedt daarom leerstof die uitgaat van deze holistische benadering. 

Doelgroepen

Het BIG spel is bestemd voor verschillende doelgroepen.

  • Professionals in gemeenten en zorg- of welzijnsinstellingen die betrokken zijn bij stedelijke ontwikkeling en sociale inclusie.
  • Vrijwilligers in het welzijnsveld of initiatieven en ouderenraden die opkomen voor de belangen van mensen die gezonde en leeftijdsvriendelijke omgevingen nodig hebben.
  • Privépersonen, zoals studenten, mantelzorgers of mensen die behoefte hebben aan geschikte omgevingen of andere geïnteresseerden.

Aanpak

Het BIG-spel bouwt verder op het huidige Erasmus+ project Hands-on SHAFE (Smart Healthy Age-Friendly Environments). De resultaten van Hands-on SHAFE worden in het BIG-spel omgevormd tot een leerspel voor een groter publiek. Toekomstige spelers en (vertegenwoordigers van) mensen die in niet-inclusieve leefomgevingen wonen en werken worden betrokken bij het project. Mensen met eerstehands ervaringen worden uitgenodigd om bij te dragen aan de inhoud van het spel door interviews of kleinschalige bijeenkomsten. Op de inhoud wordt vervolgens feedback gevraagd van beleidsmakers, bouwkundigen, stadsontwikkelaars en andere vrijwilligers. 

Meer informatie

BIG-game