In het honoursprogramma ‘Urban Expedition in Life Quality’ van De Haagse Hogeschool wordt in een interdisciplinaire learning community (studenten, docenten en werkveld) samen gewerkt. Hierin bepalen de studenten zelf hun programma met ondersteuning van docenten.

Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt hoe studenten het programma ervaren in termen van uitdaging, leerzaamheid, motivatie en ervaren bekwaamheid. Het onderzoek levert inzichten op over welke interventies van docenten effectief zijn voor een optimaal leerproces bij studenten (en docenten).

Het Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling ontwikkelt bovendien een co-creatie vragenlijst (Inge Audenaerde en Miranda de Hei). Het doel is om de kwaliteit van het co-creatie proces in kaart te brengen en handvatten aan te reiken voor optimalisatie. De vragenlijst kan gebruikt worden binnen elk studieprogramma dat co-creatie inzet.

Meer informatie: Janine Haenen over onderzoek naar honoursprogramma:  j.haenen@hhs.nl en Inge Audenaerde over de co-creatie vragenlijst:  c.m.audenaerde@hhs.nl