Heb je een vraag?

We helpen graag!

Iets voor jou?

Je wilt een (para)medische opleiding volgen en bent geboeid door alles wat met de huid te maken heeft. Als huidtherapeut help je de zieke of beschadigde huid mooier en beter te maken.

Je behandelt mensen met acne,  littekens, oedeem, overbeharing en (brand)wonden. Daarnaast ga je met patiënten in gesprek, want ook de emotionele kant van een huidaandoening heeft aandacht nodig. Ontdek hoe jij dankzij de opleiding Huidtherapie het leven van mensen mooier maakt. 

Als toekomstige huidtherapeut leer je alles over de (afwijkingen van) de huid en het lichaam. Hoe kun je een huidaandoening het beste behandelen? Medische kennis pas je toe in de praktijk en je leert hoe je moet omgaan met schaamte of verdriet van je patiënten. Daarnaast leer je hoe je de kwaliteit van leven van patiënten kunt verbeteren. Je doet onderzoek en leert samen te werken met medestudenten of studenten van een andere (internationale) studie. Verder oefen je vaardigheden en behandeltechnieken in onze skills labs. En je loopt stages, leert praktijkonderzoek te doen en kiest een minor.

Alles over toelating

Toelatingseisen
Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Mbo Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

Om met de bacheloropleiding Huidtherapie te kunnen beginnen moet je een havo- of vwo-diploma hebben met het juiste profiel. Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je welkom. Heb je niet het juiste diploma? Kijk dan onder "Overige situaties" wat voor jou geldt.

Aanvullende toelatingseisen

De voltijdopleiding Huidtherapie biedt 120 opleidingsplaatsen aan. Als we je niet direct kunnen plaatsen, kom je op een wachtlijst. Voor het studiejaar 2022-2023 zijn alle plaatsen al vergeven. Je kunt je nog wel aanmelden voor het studiejaar 2023-2024. Dat kan tussen 1 oktober 2022 en 15 januari 2023. Iedereen die zich inschrijft, maakt een kennistoets en een opdracht. Je krijgt hier na je inschrijving meer informatie over.

Instroomadvies

Om met de bacheloropleiding Huidtherapie te kunnen beginnen, moet je een havo- of vwo-diploma hebben met het juiste profiel. Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je welkom. 

Overige situaties

Je ziet dat je wél het juiste profiel hebt gevolgd voor deze opleiding, maar dat je géén examen hebt gedaan in een vak dat de opleiding verplicht heeft gesteld. Dan heb je – zoals dat heet – een deficiëntie. Je kunt alleen starten als je deze deficiëntie hebt weggewerkt. Kijk op de pagina Toelatingseisen hoe je dit kunt doen.

21+ toelatingsonderzoek

Ben je aan het begin van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder en heb je geen diploma dat toelating biedt tot de opleiding Huidtherapie? Doe dan het 21+ toelatingsonderzoek. Slaag je daarvoor, dan word je toch toegelaten. Het onderzoek vindt in de periode januari tot en met augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Tijdens het onderzoek leg je een digitale capaciteitentoets af.

Een buitenlands of internationaal diploma

Met een buitenlands of internationaal diploma kunnen wij je toelaten tot de opleiding als dat diploma toegang biedt tot het hoger beroepsonderwijs en als je kunt laten zien dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. De Haagse Hogeschool waardeert alle buitenlandse en internationale diploma’s.

Overstappen naar De Haagse

Je kunt niet overstappen van een andere opleiding Huidtherapie naar De Haagse Hogeschool.

Uitspraken over je toelating

Wij kunnen geen uitzonderingen maken op de officiële toelatingseisen.  Alleen de afdeling Centrale Studenten Inschrijving kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Studie in cijfers

60
studiepunten per jaar
12
uur hoorcollege per week
8
uur projecten per week
20
uur zelfstudie per week

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Werkvormen

Colleges, practica, opdrachten

In de eerste 2 jaar volg je veel colleges, van je eigen docenten of van gastsprekers. Een huidtherapeut, een arts of een patiënt die iets vertelt over zijn of haar ervaringen, afgewisseld met lessen over bijvoorbeeld anatomie. Tijdens practica pas je behandeltechnieken toe op je medestudenten. Zelf ben je ook regelmatig patiënt voor je medestudenten. In de skills labs van de opleiding Huidtherapie kun je altijd extra oefenen. Je duikt in de wereld van gesprekstechnieken, leert op de juiste wijze voorlichting te geven en krijgt alle handvatten mee om je eigen zaak op te zetten. Alles wat je leert, pas je toe tijdens opdrachten. En die kennis wordt gecontroleerd tijdens kennis- en competentietoetsen. Ook is er veel ruimte voor eigen invulling: je kiest minoren, kunt stages lopen, kiest een aantal opdrachten en kunt aan de slag als student-assistent.

Let op: voor sommige werkvormen en opdrachten is het nodig om op de blote huid te oefenen. Het kan voorkomen dat je enigszins ontbloot (niet naakt) een opdracht of oefening moet uitvoeren op een medestudent. Dit is nodig om bepaalde behandelingen na je opleiding goed in de praktijk te kunnen brengen.

Minors

Je studie samenstellen

Minoren zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je selecteert ze zelf, of doet dat in overleg met je studieloopbaanadviseur. En bijna alles kan. Een verdiepende minor volgen waarmee je jezelf specialiseert in je vakgebied, bijvoorbeeld met Technologie van de huidzorg. Of juist een verbredende minor om een kijkje te nemen in een ander vakgebied. Denk aan Oncologie & nazorg of Smart technology and the future of healthcare. Een heel andere minor volgen mag natuurlijk ook, bijvoorbeeld Sociology and psychology of food, fitness and health. Huidtherapeuten zijn veelzijdig, en je keuze uit minors is dat ook.

Banen

Wat kun je later worden en wat niet?

Dit word je wel

 • Huidtherapeut met een eigen praktijk
 • Huidtherapeut in een zorgcentrum
 • Huidtherapeut in een ziekenhuis  
 • Huidtherapeut in het buitenland

Dit word je niet

 • Dermatoloog
 • Schoonheidsspecialist
 • Arts
 • Laborant  
 • Apotheker  

Doorstuderen

Je bent nu Bachelor of Science, maar je wilt nog verder studeren. De master Gezondheidswetenschappen behoort dan tot de mogelijkheden. Of je stroomt via een premaster door naar een universitaire master in de richting van bijvoorbeeld Zorgmanagement of Health, Economics, Policy and Law.

Als je niet wilt doorstuderen, maar wel aan de slag wilt als huidtherapeut, dan moet je ieder jaar een aantal trainingen en congressen bijwonen. Ben je een aantal jaar werkzaam in het werkveld? Dan kun je in aanmerking komen om de master Physician Assistent te volgen.  

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?
Inschrijven en aanmelden

Je aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat? Hier vind je ook belangrijke deadlines. Deze opleiding start in september en heeft geen februari-instroom.

Studiekosten- en financiering

Collegegeld

De collegegeldbedragen voor het gesubsidieerde onderwijs worden door het ministerie vastgesteld. Je moet eerst het collegegeld betalen, voordat je mag worden (her)ingeschreven. Je kunt het bedrag ineens betalen via de bank, maar er zijn ook mogelijkheden voor gespreide betaling. Bij gespreide betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Blijf op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent het collegegeld. Houd bovendien rekening met bijkomende kosten zoals boeken en andere leermiddelen.

Studiefinanciering

Studenten die voltijd of duaal studeren komen in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Hulp bij studiekeuze

Wat als je nog twijfelt?

Het kan zijn dat je helemaal enthousiast wordt over deze opleiding Huidtherapie. Het kan ook zijn dat je nog twijfelt. Ook na je bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen. Wij helpen je graag om de juiste opleiding te kiezen. Of misschien ben jij wel iemand die eerst een jaartje moet gaan werken. Of op wereldreis. Misschien ligt je ambitie wel ergens anders dan je denkt. Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor

Hulp tijdens je studie

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding krijg je bijvoorbeeld een studieloopbaanbegeleider. Dat is altijd een docent van je opleiding, die je vragen kunt stellen over je studie, stages, je carrière en nog veel meer. Ook volg je lessen studieloopbaanbegeleiding. En heb je wat bijlessen nodig? Dan krijg je hulp van een ouderejaarstutor, die jou begeleidt bij de theorie en je tips geeft. Wil je langer praten, bijvoorbeeld over studie- of persoonlijke problemen, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum.

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):

Officiële opleidingsnaam: Huidtherapie
Naam internationaal: Skin Therapy
Opleidingscode (Isat): 34091
Instellingscode (Brin): 27UM

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld. 

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.