Het project Integrated Reporting van het lectoraat New Finance binnen het kenniscentrum Digital Operations & Finance betreft het promotieonderzoek van Egbert Willekes. Daarin onderzoekt deze docent-onderzoeker hoe bedrijven kunnen inspelen op economische, ecologische en sociale waarden. Hoe zij de impact daarvan op de bedrijfsresultaten kunnen weergeven met gebruikmaking van een goed sturings- en accountingssysteem. En hoe zij op deze manier gerichter kunnen beantwoorden aan de behoeften van de stakeholders.

Grote beursgenoteerde bedrijven hebben lange tijd de nadruk gelegd op het belang van een goed doortimmerde financiële verslaggeving. Die zegt immers veel over de waarde van de onderneming. De laatste jaren neemt onder aandeelhouders de vraag naar niet-financiële informatie toe. Behalve economische waarden worden ook ecologische en sociale waarden belangrijker in de verslaglegging. Maar de kennis over het bijbehorende managementcontrolsysteem, waardoor ondernemingen kunnen sturen op deze meervoudige waardecreatie, is nog erg beperkt en daarom onderwerp van onderzoek.

Duurzaamheid meetbaar en inzichtelijk maken en vervolgens rapporteren

Meer inzicht krijgen

Integrated reporting is een vorm van geïntegreerde verslaglegging, waarin sturen op meervoudige waardecreatie centraal staat. Inmiddels zijn veel verschillende frameworks en guidelines ontwikkeld die ondernemingen daarbij kunnen helpen (bijvoorbeeld IIRC, GRI en SASB). Om meer inzicht te genereren in de manieren waarop kan worden gestuurd, kende de NWO in 2019 aan docent-onderzoeker Egbert Willekes een promotiebeurs voor leraren toe die zijn promotieonderzoek mogelijk maakt.

Intrigerende bevindingen

In 2019 bereidde hij zijn empirisch onderzoek voor. In 2020 nam hij 60 interviews af bij 20 bedrijven om inzicht te krijgen hoe ze sturen op duurzame waardes. Deze bedrijven zijn koplopers van circulaire, duurzame economie, op het gebied van hun specifieke sector, waaronder Tony Chocolonely, Eosta, De Vegetarische Slager en Signify. Uit de presentatie van de eerste resultaten komt een aantal intrigerende bevindingen naar voren:

 • De tone at the top is cruciaal wanneer een onderneming daadwerkelijk wil sturen op duurzame waarden.
 • De meeste van bovengenoemde ondernemingen ervaren het meetbaar maken van duurzame waarden niet als een probleem.
 • Finance & control blijkt een ondergeschikte rol te spelen bij het sturen op duurzame waarden, onder andere door een gebrek aan kennis.

Om gedurende de looptijd van het onderzoek al zoveel mogelijk kennis te delen over integrated reporting, geeft Egbert Willekes lezingen en workshops en schrijft hij over het thema artikelen in landelijke media als NRC.

Ontwikkeling lesmateriaal

Integrated reporting is een nieuw thema in de finance. Er is hierover nog maar weinig lesmateriaal ontwikkeld. Ook dat is een taakstelling binnen het project. Zo had Egbert een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de minor Circulaire economie die De Haagse Hogeschool in 2019 startte. Voor de opleiding Finance & Control ontwikkelde hij het vak Integrated Reporting. Inmiddels is dit een verplicht hoofdvak in het curriculum van International Financial Management & Control, de Engelstalige variant van Finance & Control. Ook in de Nederlandstalige opleiding wordt Integrated Reporting vanaf 2022 een verplicht hoofdvak. Omdat er nog weinig studiemateriaal voorhanden is, is de inhoud van het vak Integrated Reporting voor een belangrijk deel gebaseerd op onderzoek bij bedrijven als PricewaterhouseCoopers.

Opleiding docenten

 De Haagse Hogeschool leidt extra docenten op om les te gaan geven in Integrated Reporting. Binnen het onderzoek heeft Egbert inmiddels 9 afstudeerders begeleid. Een van hen blijft tijdens zijn master bij het project betrokken als studentassistent. Hij zal Egbert onder andere ondersteunen door binnen verschillende opleidingen van de faculteit Business, Finance & Marketing (BFM) de kennis over integrated reporting verder te verspreiden.

Publicaties

 • In het kader van zijn proefschrift publiceerde Egbert Willekes in 2019 een white paper met als titel ‘Accounting concepten in de circulaire economie’. Het artikel is onder andere gepubliceerd op Researchgate een heeft daar al meer dan 1000 reads gekregen.
 • Artikel 'Triple Depreciation Line’: een effectief wapen tegen greenwashing of een nieuwe accounting fata morgana? Gepubliceerd in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie.
 • Egbert schreef een bijdrage aan het boek Duurzaam organiserentemplate voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen (Jan Jonker, Niels Faber e.a.), uitgegeven door Management Impact. Het boek is ook in het Engels uitgebracht en wordt doorontwikkeld tot een MOOC (massive open online course) in samenwerking met andere hogescholen en universiteiten en met Kim Poldner, lector Circular Business. Ook daarin zullen Egbert Willekes en Kim Poldner een bijdrage leveren aan een aantal onderdelen.
 • Egbert werkte mee aan de aflevering ‘Kun je sturen op duurzame waarde binnen management control systemen?’ van de podcast Spodlight.

Beoogde duur van het project

Het project Integrated Reporting is op 1 september 2019 gestart en zal naar verwachting lopen tot 1 september 2024.

Samenwerking

Binnen De Haagse Hogeschool werkt Egbert Willekes nauw samen met het lectoraat Circular Business binnen het kenniscentrum Mission Zero. De betrokken faculteit, minor en opleidingen zijn:

 • faculteit Business, Finance & Marketing;
 • minor Circulaire economie;
 • ·opleiding Finance & Control: hoofdvak: Integrated Reporting;
 • ·opleiding International Financial Management & Control: onderwijsmodule Integrated Reporting.

Zijn onderzoekspartners buiten de hogeschool zijn:

 • promotor prof.dr. Jan Jonker, Radboud Universiteit Nijmegen;
 • copromotor dr. Koos Wagensveld, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN);
 • 25 bedrijven waar hij casestudies uitvoert.

Beoogde resultaten

Met zijn promotieonderzoek wil Egbert Willekes onderstaande resultaten behalen voor onderwijs, praktijk en kennisdomein:

 • het leveren van een gedegen analyse van de casestudies;
 • het publiceren van een wetenschappelijk artikel;
 • het leveren van een bijdrage aan de minor Circular Business;
 • het leveren van een bijdrage aan de uitrol van het hoofdvak Integrated Reporting;
 • het begeleiden van afstudeerscripties;
 • het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het Finance & Control-curriculum met als kernvraag: hoe integreren we de aspecten duurzaamheid en circulaire economie in dit curriculum?
 • het succesvol verdedigen van zijn proefschrift.

Projectleider

Egbert Willekes is docent-onderzoeker binnen het lectoraat New Finance en de kenniskring Digital Operations & Finance. Hij is docent bij de opleiding Finance  & Control binnen de faculteit Business, Finance & Marketing. Hij voert een promotieonderzoek uit naar.