Ook voor senioren zijn digitale vaardigheden tegenwoordig onmisbaar. Online bankzaken regelen, een verhuizing doorgeven of een herhaalrecept aanvragen: het gebruik van digitale systemen is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Tijdens de lockdowns werden online diensten nog belangrijker. Voor ouderen leidde het gebrek aan computervaardigheden tot problemen bij het regelen van alledaagse zaken, maar ook tot eenzaamheid en uitsluiting. Het lectoraat Data Science onderzocht hoe de digitale vaardigheden van senioren verbeterd kunnen worden.

De samenleving wordt steeds digitaler, maar niet iedereen heeft de vaardigheden en middelen om daaraan mee te doen. Juist veel ouderen behoren tot deze groep. Zij liepen tijdens de lockdowns dan ook tegen problemen aan. Met praktische zaken zoals boodschappen, maar ook vereenzaming en verveling lagen op de loer. COVID-19 maakt de digitale kloof in de samenleving duidelijk zichtbaar. Een kloof die al bestond doordat de wereldpopulatie vergrijst en IT-systemen steeds vaker ingezet worden.

Senioren digitaal vaardig door e-learning

In dit onderzoek staat de vraag centraal of e-learning senioren kan helpen bij het ontwikkelen van meer digitale vaardigheden zodat ook zij volop mee kunnen doen aan de digitale samenleving. Om hierachter te komen, hebben de onderzoekers 23 ouderen geïnterviewd over problemen waar ze tijdens de lockdown tegenaan liepen. Daarna bekeken de senioren video’s waarin ze potentiële oplossingen voor deze problemen aangedragen kregen en gaven zij aan of ze van deze video's leerden.

Uitdagingen voor ouderen in omgaan met IT

De senioren die meededen met het onderzoek gaven aan 2 grote uitdagingen te ervaren tijdens de lockdown.

  1. Boodschappen doen
    Vrijwel alle supermarkten bieden een online boodschappenservice aan. De meeste ouderen maken hier nog geen gebruik van. Slechts een geïnterviewde gaf aan online boodschappen te bestellen. Met enige oefening kunnen veel meer senioren online hun inkopen doen.
  2. Contact met familieleden
    Voor contact met familie en vrienden lijkt videobellen de beste optie. De senioren ervaren het contact dan als persoonlijker in vergelijking met whatsappen of bellen.

Uitleg online diensten in video’s werkt positief

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat video’s senioren helpen hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Omdat de online aanwezigheid van ouderen laag is, is een belangrijk aandachtspunt het onder de aandacht brengen van de informatie. 

Uit de resultaten bleek ook dat senioren gemotiveerd zijn om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Bijna 65% van de deelnemers aan het onderzoek brachten het geleerde binnen een week in praktijk.

Lees meer