Doel van het project

Duurzame energietransitie streeft ernaar om CO2 vrij, betrouwbare, veilige en betaalbare energiesystemen te ontwikkelen. Lokale energiesystemen (LES) worden beschouwd als een veelbelovende oplossing.

Dit project heeft tot doel het ontwerp en de exploitatie van lokale energiesystemen te verbeteren voor buurten met een hoge zelfvoorziening en een hoge betrokkenheid van alle betrokken belanghebbenden. In dit project wordt een integrale aanpak toegepast door zowel technische als sociale aspecten mee te nemen.

Doelgroep

De doelgroep van dit project omvat diverse belanghebbenden, waaronder buurtbewoners. Zij profiteren van betrouwbaardere en duurzamere energiesystemen en krijgen meer mogelijkheden voor zelfvoorzienendheid. Ook lokale overheden hebben baat bij dit project, omdat zij inzichten en tools verkrijgen om lokale energie-initiatieven effectief te promoten en beheren. Ten slotte profiteren energievoorzieners en nutsbedrijven: zij kunnen nieuwe modellen voor energieverdeling en klantbetrokkenheid verkennen.

Aanpak

Tijdens het onderzoek past het LES team game theory toe om dynamische prijsstelling en stimuleringsbeleid te optimaliseren. Bij het optimaliseren van het ontwerp, de renovatie en de operationele aspecten van lokale energiesystemen wordt rekening gehouden met zowel sociale als energiegerelateerde kenmerken van belanghebbenden. Het LES team gaat modelleringsmethoden om deze kenmerken te beschrijven ontwikkelen, waaronder een Agent Based Model dat de technische kenmerken van de gebouwen en de beslissingskenmerken van de gebouweigenaren omvat.

Looptijd

LES loopt van 1 juli 2022 tot 1 juli 2026

Financiering

Dit project is gefinancierd door de NSFC en NWO

Resultaten

Met het project verwachten we de volgende resultaten te behalen:

  • Multi-energy carrier cyberspace model voor ontwerpoptimalisatie en exploitatie van buurten met LES.
  • Casus studies: Set van 'groene' netvriendelijke bouwoplossingen met grote sociale acceptatie voor Brainport Smart District en de wijk Leidschendam-Voorburg.

De resultaten zullen ook worden beschreven in verschillende soorten publicaties.

Samenwerking

Hogeschool Utrecht (HU), Eindhoven University of Technology (TU/e), Gemeente Zoetermeer, Brainport Smart District (BSD), Zhejiang University, Tongji University.

Team

Baldiri Salcedo, Associate Lector 
Diana Perra, Hogeschooldocent

Contact

Baldiri Salcedo t.b.salcedorahola@hhs.nl