Het aantal gebruikers van WMO-voorzieningen in de gemeente Den Haag stijgt naar verwachting de komende jaren tot recordhoogte. In de huidige situatie melden hulpbehoevenden en/of mantelzorgers zich vaak (te) laat bij een WMO-loket, het bieden van kostbare hulp is dan vaak onvermijdelijk. Daarnaast is momenteel maar een klein deel van de mantelzorgers in zicht van de gemeente, met name jonge, studerende en werkende mantelzorgers zijn niet in beeld.

Om de kosten en middelen beheersbaar te houden zet de gemeente Den Haag in op het preventief inzetten van informele sociale netwerken om mantelzorgparticipatie te stimuleren en de toegankelijkheid van beschikbare voorzieningen voor hulpbehoevenden en hun mantelzorgers te verhogen. De app Hello 24/7 is ontwikkeld om informele sociale netwerken rondom hulpbehoevenden te activeren en te verbinden met elkaar en met de beschikbare (gemeentelijke en technologische) voorzieningen.

Onderzoek

In juni 2022 is er een pilotstudie gestart waarin mantelzorggezinnen in de gemeente Den Haag gevraagd worden om de app te gaan gebruiken. In deze pilotstudie werken onderzoekers, studenten van de HHS, de gemeente Den Haag, mantelzorgers en de ontwikkelaar van de app Hello 24/7 samen om het gebruik van de app te onderzoeken. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gebruikt om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoeveel mantelzorgers downloaden de app en wie maken er daadwerkelijk (en duurzaam) gebruik van?
  • Leidt gebruik van de app tot betere ontsluiting van het Haagse ondersteuningsaanbod in bekendheid en gebruik?
  • In hoeverre draagt het gebruik van de app bij aan het ontlasten of voorkomen van overbelasting van mantelzorgers?

Samenwerking

Het lectoraat Relationele Zorg werkt samen met de gemeente Den Haag, mantelzorg en app-ontwikkelaar Hello 24/7 aan dit project. Het project wordt gefinancierd vanuit de gemeente Den Haag.

Duur

Dit project loopt tot en met mei 2023.

Team