Studenten Huidtherapie en Verpleegkunde ervaren tijdens hun stages, dat ze in het vakonderwijs op de hogeschool onvoldoende worden voorbereid op de praktijk. Ook de praktijkopleiders uit de zorginstellingen geven vergelijkbare geluiden terug. Als we het zorgonderwijs analyseren, dan kunnen we deze geluiden begrijpen. Aankomende zorgmedewerkers worden meer opgeleid als protocolopvolger, dan als scherpe, nadenken zorgverleners. Dat moet en kan anders.

Daarom is er onderzoek gestart naar motorisch leren, zodat er nieuw onderwijs ontworpen kan worden waarmee studenten beter voorbereid zijn op de praktijk. Veelvoorkomende feedback van studenten zijn momenteel dat onderwijs (geïsoleerd oefenen) en praktijk (veel vaardigheden tegelijk inzetten) teveel van elkaar verschillen. Praktijkopleiders merken tegelijkertijd dat studenten moeite hebben met signalen herkennen van patiënten (zowel klinisch als in communicatie), signalen adequaat opvolgen en belangrijke informatie delen met andere zorgverleners.

Nieuwe beroepshouding aanleren

Zorgverleners moeten in staat zijn een nieuwe situatie, met nieuwe kenmerken, het hoofd te kunnen bieden. Wanneer het zorgonderwijs deze beroepshouding kan helpen creëren, zullen aankomende zorgprofessionals beter in staat zijn om zorg af te stemmen op de situatie en behoefte van de patiënt, beter in staat zijn om af te stemmen met andere zorgprofessionals en hoogwaardige zorg te leveren.

Onderzoek

In dit door NRO gesubsidieerde Senior-Comeniusproject wordt nieuw onderwijs ontworpen op basis van de inzichten van de laatste decennia uit de wetenschappelijke literatuur over motorisch leren. Met didactiek, op basis van de constrained-led approach methode (Davids, Button, & Bennett, 2008), wordt de leeromgeving continu gemanipuleerd (aanpassingen in constraints), zodat studenten leren zich functioneel aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden. Geen enkele situatie is namelijk hetzelfde.

Duur

Dit project loopt tot en met 31 januari 2024.

Samenwerking

Dit is een samenwerking tussen de opleidingen Verpleegkunde, huidtherapie en het lectoraat Relationele Zorg. Via het Comenius netwerk worden resultaten gedeeld met andere onderwijsinstellingen in het land.

Meer informatie

Aanvullende informatie over dit onderzoek is te vinden op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Team

  • Peter Renden (Lectoraat Relationele Zorg), P.G.Renden@hhs.nl
  • Loes Verdoes (Lectoraat Relationele Zorg)
  • Natasja van Lobenstein (Lectoraat Relationele Zorg)
  • Jeroen Dikken (Lectoraat Urban Ageing)