Met katheters kan een arts via de bloedvaten in het lichaam bij het hart en de bijbehorende kleine bloedvaatjes komen. De huidige generatie druk- en temperatuursensoren in katheters is echter niet bestand tegen de sterke magnetische velden die worden gebruikt bij MRI-beeldvorming. Ook wordt het aantal mogelijke sensoren beperkt door de benodigde elektrische draden. In het project MRI Proof Sensors Suitable for Catheterization (MPSC) wordt daarom onderzoek gedaan naar een nieuwe generatie kathetersensoren. Dat doet het lectoraat Smart Sensor Systems in samenwerking met Fontys en Saxion, laboratoria zoals Else Kooi Laboratorium en CITC Nijmegen, maar ook met High Tech bedrijven zoals Somni, Delta Diagnostics, VanderHoek Photonics, Unitron, CDLeycom en Mensura Trading. 

In dit project zullen onderzoekers door het slim combineren van sleuteltechnologieën fotonica en microtechnologie nieuwe sensortechnieken ontwikkelen die de volgende generatie kathetertipsensoren mogelijk maken. Met deze sensoren wordt het mogelijk metingen te combineren met MRI-beeldvorming, zo ontstaan nieuwe onderzoeksmogelijkheden voor arts-onderzoekers om te meten tijdens het maken van MRI-beelden. Voor deze innovatie is grote belangstelling. 

Doel van het project

Het doel is om toekomstige monitoringsmogelijkheden meer divers, nauwkeuriger en uitgebreider te maken en zo effectieve medische interventies te kunnen bieden. Met betere preventieve diagnostiek en nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld cardiovasculair onderzoek kan het aantal slachtoffers van hart- en vaatziekten verminderen.

Onderzoek

Het onderzoek is opgedeeld in vier werkpakketten.

 1. Ontwikkeling van druk- en temperatuursensoren op basis van twee ontwerpmethodes.
 2. Onderzoek naar de invloed van het verkleinen van een ultrasoon MRI-apparaat en studie naar de parameters van het microfabricageproces. Ook wordt gezocht naar de meest geschikte methode om de lactaatconcentratie te meten.
 3. Ontwerpen van een uitleessysteem.
 4. Ontwikkeling van een demonstrator die druk- en temperatuursensoren integreert met het uitleessysteem. Dit systeem is modulair uit te breiden voor toekomstige katheterpuntsensoren.

Onderzoekers van lectoraat Smart Sensor Systems richten zich met name op de werkpakketten 1, 2 en 4.

Samenwerkingspartners

Naast De Haagse Hogeschool als penvoerder, bestaat het consortium uit de volgende partners:

 • Hogeschool Saxion, lectoraat NanoPhysics
 • Fontys Hogescholen, lectoraat Applied Natural Sciences, thema’s ‘Detection and measurements’ en ‘Thin Films & Functional Materials’
 • CD Leycom
 • Unitron
 • Delta Diagnostics
 • Somni Solutions
 • VanderHoekPhotonics
 • Technobis
 • Mensura Trading
 • CITC
 • Dutch Optics Centre (DOC)
 • Else Kooi Laboratory

Beoogde duur van het project

Februari 2022 – september 2024

Betrokken opleidingen

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door een RAAK-mkb subsidie van SIA.

Projectleider

Dr. Lodewijk Arntzen, docent-onderzoeker Technische Natuurkunde – Nanotechnologie, l.h.arntzen@hhs.nl

Team