Het verbeteren van toegang en participatie en het bevorderen van rechtvaardigheid. Dit project is bedoeld om enkele van die ideeën – goede IDEEËN – die in verschillende delen van de wereld, met name in Europa zijn ontwikkeld, voor het voetlicht te brengen, te bevorderen en te verspreiden. Dit project werd medegefinancierd door het programma Erasmus+ van de Europese Unie, en is een samenwerking tussen De Haagse Hogeschool, Echo, de European School Heads Association, The Knowledge Innovation Centre, de Universiteit van Malmö, de Universiteit van Dschola en het Kinderbüro van de Universiteit van Wenen. 

Het verbeteren van toegang en participatie en het bevorderen van rechtvaardigheid. Dit project is bedoeld om enkele van die ideeën – goede IDEEËN – die in verschillende delen van de wereld, met name in Europa zijn ontwikkeld, voor het voetlicht te brengen, te bevorderen en te verspreiden. Dit project werd medegefinancierd door het programma Erasmus+ van de Europese Unie, en is een samenwerking tussen De Haagse Hogeschool, Echo, de European School Heads Association, The Knowledge Innovation Centre, de Universiteit van Malmö, de Universiteit van Dschola en het Kinderbüro van de Universiteit van Wenen. 

Bekijk ook:

Plan van aanpak ter bevordering van inclusie

De activiteiten in het project bestaan uit zes verschillende onderdelen: 

  • IN KAART BRENGEN: Om het landschap van inclusiviteit te begrijpen, verzamelen we gegevens van 70 verschillende initiatieven voor het verbeteren van de toegang tot, de deelname aan en de voltooiing van het onderwijs (van het basis- tot en met het hoger onderwijs) voor leerlingen uit kansarme groepen. Meer lezen
  • ANALYSEREN: We zullen een typologie van benaderingen van inclusie creëren, om vragen te beantwoorden zoals: Welke beleidselementen leiden tot effectieve interventies? Welke beleidselementen zorgen ervoor dat een organisatie succesvol is? Welke methodologieën leveren de hoogste effectiviteit en efficiëntie op? Meer lezen
  • UITWISSELEN: We creëren een leergemeenschap die zal bestaan uit een tijdschriftachtig blog waarin je je eigen verhalen kunt delen, een sociaal netwerk, een database van bronnen en een webinarreeks waarin best practices worden uitgelicht. Meer lezen
  • EFFECT MAXIMALISEREN: We creëren een scorematrix voor inclusiviteitsstrategieën, waarmee scholen de reikwijdte, volledigheid en effectiviteit van hun strategieën kunnen evalueren en dienovereenkomstig kunnen aanpassen. Meer lezen
  • VERSPREIDEN: We zullen de geleerde lessen over inclusieve praktijken in scholen overdragen aan leerkrachten, door het aanbieden van een gratis online cursus, waarin wordt uiteengezet hoe de inclusiestrategie van een school kan worden gebruikt als uitgangspunt om de inclusiviteit in het klaslokaal te vergroten. Meer meer 
  • INSPIREREN: Met ons stimuleringsprogramma willen we enerzijds het grote publiek informeren over effectieve interventies om inclusie te bevorderen, en anderzijds academici en deskundigen in het veld bereiken die ons werk steunen en willen overnemen om verder te ontwikkelen. Lees meer 

Lees meer

Website multinclude.eu      

The project on Facebook 

Inclusion stories