Je bent een professional en staat zelfbewust in het werkveld. Trots op de expertise die je hebt opgebouwd. Maar dat werkveld is in beweging. De vraag naar je expertise kan dus zomaar minder worden. Hoe reageer je dan? Hoe anticipeer je op een nieuwe situatie? Kortom, hoe zorg je ervoor dat je duurzaam inzetbaar blijft? En welke invloed heeft flexpertise daar dan op? Deze vragen staan centraal in het promotieonderzoek van ons kenniskringlid Lonneke Frie.

Vernieuwend vermogen

Lonneke Frie definieert flexpertise als het vermogen van professionals om te reageren en anticiperen op een veranderende vraag naar expertise. Met haar onderzoek, uitgevoerd binnen De Haagse Hogeschool en de Radboud Universiteit Nijmegen, wil zij een beeld krijgen van dit vernieuwend vermogen van professionals. Zij ontwikkelt een vragenlijst die de professionals inzicht wil bieden in hoe zij bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe expertise en in hoe zij die vervolgens willen gaan verzilveren op de arbeidsmarkt.

‘De multidisciplinaire professional’

In die interactie met de professionals doet Lonneke Frie zelf ook veel nieuwe inzichten op. Die onderzoeksresultaten zet zij in bij de ontwikkeling van de nieuwe flexibele deeltijdopleiding ‘De multidisciplinaire professional’. Daarin zullen studenten zich vernieuwen in de context van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Zij leren daarbij over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken. Zij worden uitgedaagd een bijdrage te leveren aan duurzame transities. Veranderingen waaraan organisaties behoefte hebben en die ook passen bij hun persoonlijke talenten en drijfveren.

Lonneke de Frie

Lonneke Frie

Faculteit Management & Organisatie

Lonneke Frie

Faculteit Management & Organisatie

Lonneke Frie is de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest als HRD-professional en HR Business Partner in het internationale bedrijfsleven. E-mail: l.frie@hhs.nl.