In het Re/Manufacturing Lab komen onderwijs en onderzoek op het domein van Circulaire Maakindustrie en Industry 4.0 bij elkaar. Met dwarsverbanden door alle opleidingen van onze Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving en de onderzoeksgroep van Smart Sustainable Manufacturing. Praktijkvragen komen van maakbedrijven in de regio. De oplossingen zijn toepassingen van de zogenaamde ‘sleutel technologieën’: Engineering-, fabricage- en digitale technologieën.

RE/manufacturing LAB

Het begon met een verzuchting ”Wat zou het tof zijn om onze studenten zelf een flexibele productielocatie te laten runnen, hier op de Hogeschool. Een fabriek waar snel geschakeld kan worden tussen verschillende producten, met een hoge mate van automatisering. Wat zou je daar niet allemaal kunnen doen! Praktisch werk, demo's, onderzoek, testen, klooien. Met en door studenten uit heel TIS.” En omdat we graag groot denken en klein beginnen is 23 februari 2022 ons Lab geopend op de Haagse Hogeschool, locatie Delft. Het begon relatief leeg, maar een jaar later beginnen de eerste resultaten van het ontwikkelingstraject (met een grote rol voor studenten!) zichtbaar te worden.

Digital Twin

Digital Twin_

Klein beginnen…

Klein beginnen betekent ook letterlijk klein: onderdeel van ons Lab is een ‘Learning Factory 4.0’ op schaal waarin alle principes van Industry 4.0 getest en gedemonstreerd kunnen worden. Bijvoorbeeld de communicatie tussen een PLC en het Manufacturing Execution System (MES), of het automatisch verwerken van sensor signalen in een Digital Twin.

Integrated Manufacturing

Integrated Manufacturing__

Groot denken…

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een flexibele geautomatiseerde productiefaciliteit. Het gaat vooral om ontwikkelen en uitproberen van een volledig reversibel proces. Hoe worden producten gemaakt en hoe worden ze weer uit elkaar gehaald? We ontwikkelen een Digital Twin voor deze opstelling. We haken aan op (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van ‘Learning Factories’.

Plan Factory

Plan Factory

Praktijkgericht onderzoek

Bedrijven op zoek naar samenwerking kunnen bij ons terecht met vragen over disassembly en remanufacturing, meer inzicht in de duurzaamheid van producten, toepassing van tagging om zoek- en doorlooptijden te verminderen, IT/OT integratie, twinning etc. Een mooi voorbeeld is het ‘Disassembly Station’, ontwikkeld door onze eigen studenten.

Disassembly Station

Disassembly station
Disassembly Station_

Praktijkgericht onderwijs

In het lab krijgen regulier onderwijs, minor- stage- en afstudeeropdrachten een plek. Technische bedrijfskunde, werktuigbouw, mechatronica, elektrotechniek, ICT, toegepaste wiskunde en technische natuurkundestudenten kunnen er aan de slag met bijvoorbeeld procesanalyse, programmeren, ontwerpen, het bouwen van machines en sensoriek.

Samenwerking

Voor specifieke robotica projecten kun je als vanouds terecht bij de Smart Manufacturing Robotics minor van collega Thijs Brilleman.

We werken ook samen met het Digital Operations Centre.

Resultaten en Ontwikkelagenda

Kijk hier voor een impressie van onze resultaten in semester 1 23/24

Kijk hier voor onze ontwikkelagenda

Ontwikkel Team

Als je mee wilt denken, of opdrachten hebt, wij horen het graag en zijn te bereiken via: remanufacturing-lab@hhs.nl