Een positieve sportcultuur betekent een fijn sportklimaat waarin spelers en betrokkenen plezier hebben. Plezier is de belangrijkste reden om te gaan en te blijven sporten. Vandaar dat streven naar een positieve sportcultuur het doel is van het programma ‘Positiviteit Scoort’. Het lectoraat Impact of Sport doet samen met studenten van de opleiding Sportkunde onderzoek naar het effect dat ‘Positiviteit scoort’ heeft op het gedrag langs de lijn bij jeugdsport.

Het programma ‘Positiviteit Scoort’ is ontwikkeld door de gemeente Den Haag in samenwerking met Arjan Offerhaus die zich op de Haagse sportvelden al jaren inzet voor Sportiviteit&Respect. In 2019 wonnen zij met het programma de nationale Sportinnovatie-prijs.

Ontwikkeling van ‘Positiviteit Scoort’

In het programma staat voorop hoe de spelers zelf vinden dat er (meer) plezier op en om de velden gemaakt kan worden. Eerder onderzoek bestond dan ook uit video-interviews met zo’n 1000 spelers en betrokkenen om daarachter te komen. Daarnaast is gebruik gemaakt van het communicatiemodel de ‘Positiviteitscirkel’ dat uitgaat van een positieve benadering en dat de speler centraal stelt.

Het leverde het programma ‘Positiviteit Scoort’ op met bijbehorende toolkit. Deze toolkit bestaat uit:

  • een welkomstbox voor tegenstanders (Shake Hands regels, uitleg positieve sportcultuur, uitleg voor en na de wedstrijd),
  • korte video’s met fragmenten van de spelers (kinderen) die vertellen wat zij positief gedrag vinden en daar tips voor geven,
  • een digitale aanvink-tool voor spelbegeleiders en scheidsrechters waarin zij Plezierpunten kunnen geven,
  • een blauwe kaart om de tegenpartij te complimenteren,
  • een blauwe kaart om positief gedrag van ouders langs de lijn te belonen. 

Onderzoek naar het effect

Het lectoraat onderzoekt het effect van het programma ‘Positiviteit Scoort’ en het gebruik van de toolkit op het werkelijke gedrag langs de lijn rondom wedstrijden van jeugdteams. Hiervoor werkt het lectoraat samen met studenten van de opleiding Sportkunde.

Eerstejaarsstudenten observeren met behulp van een online-observatietool het gedrag rondom jeugdwedstrijden in het kader van onderwijs op het gebied van Onderzoeksvaardigheden. Een vierdejaarsstudent analyseert deze gegevens voor een afstudeeronderzoek onder leiding van een senior onderzoeker.

Partners programma ‘Positiviteit Scoort’

De gemeente Den Haag, hockeyvereniging HDMsportvereniging Die Haghe,
Haagse Rugby Club (HRC)handbalvereniging Hellasvoetbal-, cricket- en hockeyvereniging HBS Craeyenhout, De Haagse Hogeschool, jeugdpsycholoog Hilde Groenwegen en Arjan Offerhaus.

Meer informatie

Duur

‘Positiviteit Scoort’ loopt tot juli 2022.