Dit project biedt een oplossing voor een van de meest hardnekkige belemmeringen voor de groei van de maakindustrie in West-Nederland: het tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit probleem bestaat al jaren en dreigt alleen maar ernstiger te worden door de combinatie van drie factoren: de snelle groei van de maakindustrie, de pensioneringsgolf van veel babyboomers en de beperkte instroom vanuit opleidingen. Digitalisering en automatisering bieden mogelijkheden om met minder menskracht meer te produceren met minder energie en materiaal. Maar het personeel om deze stappen te realiseren en te onderhouden ontbreekt. 

Fieldlab

In het Fieldlab SAM|XL worden docenten en studenten opgeleid in robotica en automatisering. Dit Fieldlab is een samenwerking van twee hbo-instellingen: De Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland. Binnen het Fieldlab worden praktijkgerichte projecten met bedrijven uitgevoerd, wat vaak resulteert in een baangarantie voor studenten. 

Tegelijkertijd ondersteunt het Fieldlab bedrijven bij de digitalisering in hun eigen bedrijf, bij voorkeur in de productieketens waar zij deel van uitmaken. Zo bouwen we voort op eerdere regionale investeringen zoals SMITZH (Provincie Zuid-Holland en MRDH) en CADC (Kansen voor West II) en het gedachtengoed van EDIH-SMITZH (Provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de EU). Daarmee verstevigen we de financiële basis van de reeds opgebouwde innovatie-infrastructuur, met als hogere doel: het versterken van een regionale, duurzame, circulaire maakindustrie die kan produceren wat wij regionaal nodig hebben.

Samenwerking

De volgende partners zijn betrokken bij dit project:

 • SAM|XL is initiatiefnemer. Het is een bestaand Fieldlab en een expertisecentrum voor automatisering van de maakindustrie, waarbij het een unieke schakel vormt tussen de faculteiten van de TU Delft, de industrie en toeleveranciers. SAM|XL ontwikkelt software en hardware om de intelligentie, connectiviteit en flexibiliteit van industriële robots te verbeteren.
 • InHolland is projectpartner. Het is een hbo-instelling die onderwijs (en onderzoek) biedt op het gebied van Aeronautical en Precision Engineering.
 • TU Delft is projectpartner. Deze universiteit is koploper op het gebied van Aerospace Engineering en onderzoek op het gebied van Robotica/AI. 
 • De Haagse Hogeschool is projectpartner. Het is een hbo-instelling die onderwijs (en onderzoek) biedt op het gebied van Smart Sustainable Manufacturing, Smart Sensor Systems en Systems Engineering.

Doelstelling

De projectdoelstelling sluit volledig aan op het gedachtengoed van SMITZH en de DIGITALZH door een nauwe samenwerking tot stand te brengen met hbo-instellingen, Fieldlabs en bedrijven waarvan alle betrokken partijen profiteren: 

 • Mkb-ondernemingen krijgen toegang tot meer kennis, projecten, faciliteiten, specialisten en studenten;
 • Onderlinge kennisuitwisseling tussen het Fieldlab, bedrijven en het hbo zorgt ervoor dat het kennisniveau van de onderzoekers en het hbo-curriculum actueel blijven;
 • Het Fieldlab krijgt meer inzicht in praktijkvragen bij mkb-ondernemingen, waardoor het zijn aanbod beter kan afstemmen. Binnen deze samenwerking is veel aandacht voor duurzaamheid, zowel door gewichtsreductie als het digitaal traceerbaar maken van materialen en producten.

Resultaten

Het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing neemt een centrale positie in binnen het werkpakket gericht op het activeren van samenwerking met het mkb. Binnen dit kader worden drie resultaten nagestreefd: 

Het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing neemt een centrale positie in binnen het werkpakket gericht op het activeren van samenwerking met het mkb. Binnen dit kader worden drie resultaten nagestreefd: 

 1. Mkb-behoefteanalyse
  Het uitvoeren van een inventarisatie van de behoeften van mkb’ers op het gebied van automatische productie, door middel van scans en interviews in samenwerking met DIGITALZH. Dit zal worden uitgevoerd bij bedrijven uit het gezamenlijke relatiebestand van InHolland, TU Delft, De Haagse Hogeschool en de projectpartners van SAM|XL. Dit wordt aangevuld met suggesties van de brancheorganisaties.
 2. Definiëren van dienstverlening voor het mkb
  Organiseren van eerder gerealiseerd aanbod naar een referentiemodel voor productieautomatisering. Denk hierbij aan modules en open-source ontwikkelingen door SAM|XL, toeleveranciers, startups, onderzoekers en studenten van het WO/HBO. Het referentiemodel ontsluit bestaande robotoplossingen (van SAMXL, De Haagse Hogeschool, en uit de literatuur) en biedt de mogelijkheid om deze te combineren tot nieuwe oplossingen.

  Het presenteren van dit aanbod aan mkb’ers in de vorm van een catalogus, waardoor het op een aantrekkelijke manier zichtbaar en vindbaar wordt. 

  Het aanbieden van best practices en/of methoden in het publieke domein.
 3. Ontwikkelen van mkb-projecten
  Bij het inventariseren van mkb-vragen in vergelijking met het aanbod in de catalogus, zullen lacunes worden geïdentificeerd. Voor deze lacunes is het nodig om nieuwe kennis en modules te ontwikkelen. Binnen dit resultaat wordt gewerkt aan het opstellen van concrete projectvoorstellen. 

Contact

logo KW en EU