Een slimme knuffel die gezelschap houdt én waakt over het welzijn, kan voor ouderen betekenen dat zij langer thuis kunnen wonen en minder zorg nodig hebben. Met het oog op de vergrijzing en de druk op de zorg, zijn dit soort producten heel interessant om in te zetten in de ouderenzorg. In het project ‘Smart Teddy’ ontwikkelen en testen de lectoraten Data Science en Technologie voor Gezondheidszorg een interactieve knuffel.

Het doel van het project is dat ouderen met de slimme knuffel een makkelijk te onderhouden huisgenoot krijgen die hen gezelligheid brengt en hen iets om voor te zorgen geeft. Tegelijkertijd checkt de slimme knuffel een aantal indicatoren die de kwaliteit van leven bepalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welke activiteiten de senior onderneemt en hoeveel plezier de senior hieraan beleeft. Ook herkent de knuffel gevaarlijke situaties zoals rook of hulpgeroep. Smart Teddy wordt zodanig ontwikkeld dat hij in geval van zorgwekkende veranderingen of situaties een zorgprofessional of mantelzorger kan waarschuwen

Ontwikkelen van een interactieve knuffel

Het proces om Smart Teddy te ontwikkelen, is opgedeeld in 5 deelprojecten:

  1. Audio analyse: Smart Teddy analyseert de geluidsdata in het huis. Met behulp van data science technieken kunnen hieruit thema’s gefilterd worden zoals gemoedstoestand, sociaal contact of eet- en drinkpatronen. Uiteindelijk kan Smart Teddy bijvoorbeeld aangeven dat iemand weinig gedronken heeft of erg verdrietig was.
  2. Informatiebeveiliging: de onderzoekers maken diverse scenario’s rondom de beveiliging, privacy en rechtsgeldigheid van de verzamelde gegevens. Dat is belangrijk om aan diverse wetten te voldoen, maar ook om de gebruikers en hun naasten vertrouwen te geven in het product.
  3. Spraak- en gezichtsherkenning: de onderzoekers onderzoeken welke digitale microfoons en camera’s zij kunnen inzetten die de gebruiker herkennen en van deze persoon gegevens verzamelen. Ook bekijken zij welke computeralgoritmes de verzamelde data kan indelen bij de verschillende thema’s.
  4. Integratie van hardware en software: de onderzoekers testen hoe de verschillende software zoals de spraak- en gezichtsherkenning en het waarschuwingssysteem in het prototype van Smart Teddy ingebouwd kunnen worden.
  5. Dataverzameling bij ouderen: de onderzoekers bouwen een aantal Smart Teddy's die in de praktijk door thuiswonende ouderen gebruikt zullen worden. Nu kunnen de onderzoekers zien hoe de slimme knuffel werkt en op basis daarvan het product verder ontwikkelen.

Partners

Naast de lectoraten werken ook de Technische Universiteit Delft en zorgorganisatie Pieter van Foreest mee aan dit project. Daarnaast zijn in ieder deelproject studenten betrokken, onder andere van de opleidingen HBO-ICTIndustrieel Product Ontwerpen en Toegepaste Wiskunde.

Meer informatie