Zuid-Holland is rijk aan manufacturing industry. Aan maakbedrijven die met behulp van technologie allerlei producten ontwikkelen en op de markt brengen. Die bedrijven willen graag sneller, goedkoper, duurzamer en hoogwaardiger produceren, maar zijn vaak onvoldoende op de hoogte van eigentijdse, digitale mogelijkheden zoals robotisering en 3D-printen.

SMITZH brengt hierin vraag en aanbod bij elkaar en wil zo de maakindustrie innovatiever, concurrerender en toekomstbestendiger maken. Het kenniscentrum Digital Operations & Finance van De Haagse Hogeschool is een van de kennis- en onderzoekspartners in het SMITZH-consortium.

SMITZH staat voor Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland. Het is een breed consortium van onderzoeks- en opleidingsinstituten, bedrijfsleven en brancheorganisaties in de regio Zuid-Holland die onder andere in fieldlabs doelgericht oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Zo wil SMITZH bedrijven wegwijs maken in de beschikbare tools, opleidingen en subsidies die er zijn, om effectief met smart manufacturing aan de slag te kunnen gaan.

Maakindustrie duurzamer

SMITZH helpt ondernemingen onder meer op het gebied van procesoptimalisatie. Met welk ERP-systeem kan de onderneming haar bedrijfsprocessen automatiseren en optimaal met elkaar verbinden? Hoe kan het bedrijf robots effectief inzetten? Welke rol kunnen Internet of Things en 3D-printen spelen in de procesoptimalisatie? Omdat SMITZH een breed samenwerkingsverband is, kunnen praktisch alle vragen beantwoord worden met een passend aanbod. De rode draad in alle onderzoeken is dat wij – door slimme technologieën te gebruiken – de maakindustrie duurzamer kunnen maken, waardoor de ecologische voetafdruk van het betreffende bedrijf kleiner zal worden.

Onze werkwijze

De Haagse Hogeschool is sinds 2019 actief in het SMITZH-consortium. Het kenniscentrum Digital Operations & Finance doet praktijkgericht onderzoek in samenwerking met de brancheverenigingen FME en Metaalunie. Wij zijn met vertegenwoordigers van deze partijen actief betrokken bij de benadering van het midden- en kleinbedrijf in de maakindustrie. Samen kijken we of en hoe bedrijven digitaliseringskansen kunnen verzilveren. Naast het uitvragen van bedrijven bieden we hen ook smart kits aan, tools die zij in bruikleen kunnen krijgen om onder begeleiding van De Haagse Hogeschool te experimenteren met smart manufacturing. Dan kan het gaan om de uitleen van een robot of om tools voor augmented reality. In augmented reality blijft de gebruiker de echte wereld gewoon zien (in tegenstelling tot virtual reality), maar krijgt hij met moderne digitale technologie extra informatie toegevoegd.

Verschillende oplossingen

Deze werkwijze levert veel hulpvragen op, die vaak om verschillende oplossingen vragen. Het SMITZH-platform is als het ware het winkelcentrum waar een bedrijf zoekt naar een antwoord op zijn vraag. De onderzoekers van het kenniscentrum Digital Operations & Finance bemensen dan een van de winkels. Zij kunnen op bepaalde vragen van de klant antwoord geven. Soms door een stagiair of afstudeerder in te zetten. Soms door het vragende bedrijf als opdrachtgever te koppelen aan een vak binnen een opleiding aan De Haagse Hogeschool. Soms door een dedicated team van lector, onderzoekers en studenten in te zetten. In dat laatste geval gaat het vaak om de meer gespecialiseerde opdrachten.

Factory-as-a-service en circulaire bedrijfsvoering

Door praktijkgericht onderzoek te doen, willen we bedrijven heel gericht helpen. Daarbij springen twee thema’s in het oog, waarmee wij ons onderscheiden: factory-as-a-service en circulaire bedrijfsvoering.

 • Factory-as-a-service

  Door flexibel samen te werken in smart manufacturing kunnen we maatwerk leveren aan klanten met hele specifieke wensen. Factory-as-a-service dus. Wil een bedrijf ad hoc een productielijn configureren om tijdelijk een specifiek product te kunnen maken? Wil een bedrijf vanuit enkelstuks productie opschalen naar serieproductie? Met factory-as-a-service kan zo’n flexibele productiecapaciteit worden gerealiseerd. Wij verkennen hoe we dit in Zuid-Holland kunnen doen en welke partijen hierin een rol kunnen spelen.

 • Smart & Circular

  Veel bedrijven willen wel duurzamer opereren. Ze willen wel circulair gaan produceren en dus minder grondstoffen gebruiken. Maar hoe? Wat kunnen zij doen? Hoe maken ze een passende businesscase voor zo’n investering in circulariteit? In samenwerking met TNO ontwikkelen onderzoekers en studenten van De Haagse Hogeschool voor deze bedrijven een wegwijzer. Die moet hen zicht geven op het maken van een businesscase voor een dergelijke investering.

  De Haagse ontwikkelt deze wegwijzer door de ervaringen van koplopers te bundelen in een online omgeving. De tientallen best practices laten zien hoe bedrijven in Nederland deze circulaire stap hebben gezet. Hoe dit heeft geleid tot meer opbrengsten. Op deze manier sporen we ondernemers aan om hun ambities op dit gebied om te zetten in concrete acties.

Beoogde duur van het project

Het SMITZH-project is op 1 november 2019 gestart en zal naar verwachting lopen tot 1 november 2022.

Samenwerking

Binnen De Haagse Hogeschool werkt het kenniscentrum Digital Operations & Finance in dit project nauw samen met:

 • de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving;
 • de faculteit Business, Finance & Marketing.

Buiten de hogeschool werken wij in dit project samen met:

 • FME
 • MRDH
 • Koninklijke Metaalunie
 • TU Delft
 • Innovation Quarter (trekker)
 • Hightech platform West NL
 • TNO
 • Provincie Zuid-Holland (financierder)
 • Hogeschool Rotterdam
 • verschillende mkb-bedrijven in Zuid-Holland

Team

Het SMITZH-onderzoeksteam binnen De Haagse Hogeschool bestaat uit de volgende personen:

 • Sander Limonard

  Sander Limonard is projectleider namens De Haagse Hogeschool binnen het SMITZH-consortium. Daarnaast geeft hij les en begeleidt hij afstudeerders op het gebied van businessmodellen, ondernemerschap en innovatie.

 • Mirjam Zijderveld

  Mirjam Zijderveld is docent-onderzoeker bij het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing, docent Technische Bedrijfskunde en programmamanager Technologie voor Gezondheid binnen de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving.

 • Hans Hoekstra

  Hans Hoekstra is docent-onderzoeker bij het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing en docent bij de opleiding International Business binnen de faculteit Business, Finance & Marketing.

 • Jenny Coenen
  Jenny Coenen is lector Smart Sustainable Manufacturing binnen het Kenniscentrum Digital Operations & Finance
 •  Kim Poldner
  Lector Circular Business 

De volgende studenten van De Haagse Hogeschool doen onderzoek binnen het SMITZH-consortium:

 • Erik Wachter
 • Mark Prins
 • Wouter van Dieme

Meer weten?

 • Vertegenwoordig je een bedrijf dat meer wil weten over digitalisering en smart manufacturing om zo concurrerender en toekomstbestendiger te worden? Neem dan contact op met Hans Hoekstra, e-mail: j.g.hoekstra@hhs.nl.
 • Ben je geïnteresseerd in een afstudeeropdracht of stage op het gebied van digitalisering en smart manufacturing? Neem dan contact op met Sander Limonard, e-mail: A.J.P.Limonard@hhs.nl.

Literatuur

https://www.smitzh.nl/

https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2020/01/21/maken-en-schakelen

https://nieuws.hhs.nl/ons-nieuws-nl/bijzonder-afstuderen-op-smart-circular-in-samenwerking-met-tno/