Innovatie-obstakels bedrijven aangepakt door studenten

5 IKEA-tafels op een rij. Dat is de ‘fabriek’ van Physee. Deze innovatieve startup maakt slimme ramen om zonne-energie mee op te wekken. Maar bij het opschalen van hun bedrijf lopen ze tegen obstakels aan. En ze zijn niet de enige. De Haagse is sinds 1 september betrokken bij SMITZH, een samenwerkingsproject dat de maakindustrie in Zuid-Holland hierbij ondersteunt.

Sander Limonard In Zuid-Holland zijn maar liefst 10.000 maakbedrijven. Daarmee is deze provincie een van de belangrijkste centra voor de maakindustrie in Nederland. Voor de maakindustrie is smart manufacturing al jaren een grote belofte: digitalisering, robotisering en 3D-printen kunnen de sector klaarstomen voor de toekomst.

Grote stap

Maar veel ondernemers pakken niet de tijd om te innoveren. “Ze zijn druk met klanten, opdrachten binnenhalen en deadlines die gehaald moeten worden”, vertelt Sander Limonard, hogeschooldocent Ondernemerschap bij De Haagse en projectleider bij het SMITZH-project.  “Tegelijkertijd ontwikkelen startups geweldige prototypes, maar de stap naar winstgevend produceren op grote schaal is voor hen vaak een te grote stap”, vervolgt Sander.

Gezamenlijke opdracht

Drie jaar geleden is op initiatief van de TU Delft en onderzoeksinstituut TNO het project SmitZH opgericht. Deze ‘Smart Industry Hub’ van Zuid-Holland is inmiddels versterkt met onder andere de FME. Hun gezamenlijke opdracht: ondersteun zowel grote als kleine bedrijven bij het toepassen van Smart Manufacturing.

Verstoffen

Per 1 september is De Haagse ook bij het project betrokken. Docent-onderzoekers en studenten verkennen samen wat er mogelijk is binnen een bedrijf. Sander: “Jonge mensen hebben een frisse blik en staan los van politiek en cultuur in een organisatie. Dat heeft meerwaarde, vooral bij die bedrijven waar een eerste investering niet goed heeft uitgepakt. Een typisch voorbeeld is een directeur die vol enthousiasme een robot aanschaft. Vervolgens kunnen de werknemers het niet integreren in het productieproces, of is er geen urgentie om dat te doen. De robot staat te verstoffen. Zonde!”

Stage on steroïden

Studenten van De Haagse zetten zich binnen het project in door het stellen van een diagnose of het maken van een haalbaarheidsstudie om te laten zien wat er kan en welke winst dat oplevert voor een bedrijf. Ook ontwikkelen ze prototypes om te laten zien hoe een gerobotiseerd productieproces eruitziet. “Hiermee wordt”, volgens Sander, “de student adviseur. Dat is een grote verantwoordelijkheid en cruciaal in de ontwikkeling van een student. Zij maken enorme stappen in hun leerproces. Dat noemen wij stage op steroïden.”

Samenwerken: factory as a service

Daarnaast heeft De Haagse een rol om te zorgen dat bedrijven elkaar weten te vinden om samen aan innovatie te werken. Smart manufacturing maakt het mogelijk om flexibel samen te werken om maatwerk te kunnen leveren voor klanten met hele specifieke wensen. Dat moet uiteindelijk leiden tot een Factory as a Service, een samenwerking tussen bedrijven die op aanvraag kleine serieproducties draaien. De techniek is hier niet de uitdaging, zakelijke afwegingen wel. Daarbij speelt De Haagse, als makelaar tussen vraag en aanbod, een cruciale rol terwijl we ook praktijkgericht onderzoek doen naar innovatienetwerken. Dat is dubbele winst. Dat is maken en schakelen.”