Waar de plannen voor inclusief onderwijs vaak ambitieus zijn, is de praktijk meestal weerbarstig. Het project ‘Changing our story: The Pursuit of Inclusive Education’ wil bijdragen aan de kennis en professionalisering van inclusief onderwijs in Tjechië, Slowakije, Nederland en Ghana. Lectoraat Inclusive Education begeleidt het onderzoek en de studenten in Nederland.

Met op maat gemaakte activiteiten en een praktische benadering wil het team de uitdagingen en kansen inzichtelijk maken die zij in hun organisaties en landen tegenkomen. Het streven is om met oplossingen en vernieuwende bevindingen te komen die rekening houden met de lokale en culturele contexten.

Met behulp van de methode ‘storytelling’ streven studenten, onderwijsmedewerkers en bredere gemeenschappen uit deze landen ernaar om het verhaal over inclusief onderwijs te herschrijven.

Doelen

Het project heeft de volgende doelen:

  • De promotie van de waarden en voordelen van inclusief onderwijs
  • Professionalisering van medewerkers
  • Ontwikkeling van trainingen en een informatieplatform
  • Vaardig worden in het gebruiken van verhalen als analytische benadering en gereedschap dat rekening houdt met lokale en nationale contexten
  • Studenten en hun community betrekken als waardevolle partners en bronnen

Verwachte resultaten

Het project gaat een online cursus, een kunstexpositie en een documentaire opleveren.

De cursus is bedoeld voor medewerkers van hogescholen en universiteiten en professionals die met dit onderwerp te maken hebben. Naar verwachting is er in het voorjaar 2023 een pilot van de cursus.

De kunstexpositie zal bestaan uit de beelden die studenten hebben over de ideale, inclusieve leeromgeving. De werken zullen voortkomen uit sessies die het team organiseert met studenten, bijvoorbeeld internationale ‘summer schools’.

De première van de documentaire wordt verwacht in juni 2023. De documentaire laat het verhaal zien van het gezamenlijke leerproces en het werkelijke proces met successen en struikelblokken.

Samenwerkingen

Dit is een Erasmus+ project waaraan – naast De Haagse Hogeschool – ook universiteiten uit Tsjechië, Slowakije en Ghana meewerken.

Lees meer

https://changingourstory.eu/