Hoe kunnen we studenten stimuleren in het nastreven van hun idealen en tegelijkertijd bijdragen aan participatie, inclusie, empowerment en samenwerking binnen De Haagse Hogeschool? De Student-led Research Unit (SRU) is een actief platform voor transformatief onderzoek om studenten als jonge professionals te betrekken, in hun kracht te zetten en vaardigheden bij te brengen. Wij doen onderzoek voor de studenten, door de studenten.

Student-led Research Unit logo

SRU bevordert de onderzoekende leercultuur binnen De Haagse en bevordert als project binnen het kenniscentrum Global and Inclusive Learning innovatieve onderzoeksmethodologieën. Onze focus ligt op studentgestuurd en gemeenschapsgestuurd onderzoek. We onderzoeken hoe we geleefde ervaringen van gedeelde zorg kunnen gebruiken. Wij bieden bruikbare oplossingen en koesteren tegelijkertijd leiderschap en gemeenschapsopbouw.

Onze onderzoeksprojecten

Met een focus op geleefde ervaringen van studenten binnen De Haagse onderzoeken onze studentonderzoekers vraagstukken die zij zelf hebben geïnitieerd (studentgestuurd). Bijvoorbeeld  (de rol van) het gevoel ergens bij te horen in de universitaire gemeenschap, maar ook de verantwoordelijkheden tussen universiteit en studenten en de impact daarvan op de geestelijke gezondheid.

Andere studenten voeren onderzoek uit dat is geïnitieerd door organisatieonderdelen binnen De Haagse (bijvoorbeeld Inclusion Office, Well-being Office) die graag meer willen weten over verschillende aspecten van de onderwijservaring van studenten.

Eén van deze projecten richt zich op het ontwerpen van beleidssuggesties voor het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag met een meer participatief en inclusief rapportagesysteem. Ook worden ervaringen met ongeadresseerd grensoverschrijdend gedrag binnen De Haagse Hogeschool onderzocht en de redenen achter de lage melding van incidenten.

Deze projecten zijn gebaseerd op de analyses van geleefde ervaringen van studenten. Op basis van deze ervaringen en vergelijkende overzichten van ‘best practices’ kunnen de studenten aanbevelingen doen om beleid en procedures te transformeren – allemaal in de richting van een meer democratische, rechtvaardige en inclusieve gemeenschap binnen de hogeschool.

Een aantal studenten is betrokken bij lopende onderzoeksprojecten van de verschillende lectoraten binnen het kenniscentrum. Hiertoe behoren de projecten over inclusief taalgebruik in het onderwijs verbonden aan het lectoraat Inclusive Education. Deze projecten bieden leercontext voor studenten om meer keuzevrijheid te ervaren door middel van participatie en inclusie. In het PartnerUp! project werken studenten, faculteits- en opleidingsdirecteuren bijvoorbeeld samen (co-creatie) om delen van de onderwijsplannen vorm te geven en een cultuur te bevorderen voor meer inclusie.

Interesse als student?

SRU staat open voor studenten van alle opleidingen binnen De Haagse. Studenten kunnen hun nieuwsgierigheid goed gebruiken en bij ons onderwerpen verkennen over inclusieve participatie, diversiteit, gelijkheid en burgerschap.

Maar we staan ​​ook open voor andere thema’s en vraagstukken en nodigen alle geïnteresseerde studenten graag uit om bij te dragen aan discussies, een specifiek vraagstuk te verkennen dat van toepassing is op de bredere gemeenschap van De Haagse, en zich aan te sluiten bij ons onderzoeksplatform. Gebruik onderstaande knop om contact met ons op te nemen.

Op zoek naar samenwerkingspartners

Ook willen wij rond projecten graag samenwerkingen aangaan met (maatschappelijke) organisaties die aansluiten bij onze waarden inclusie, participatie, diversiteit en gelijkheid. Het werken aan opdrachten van dergelijke organisaties biedt de studenten een waardevolle ervaring om nieuwe vaardigheden te leren en hun professionele netwerk uit te breiden.

Partners zijn verzekerd van betrokken studenten met frisse ideeën en meningen die hands-on aan de slag gaan met hun missie.

Projectleider/onderzoeker

De coördinator van SRU is dr. Tamara Takács, tevens strategisch adviseur bij het kenniscentrum Global and Inclusive Learning.

Meer informatie

Volg ons op LinkedIn voor onze huidige activiteiten.

Wil je meedoen of samenwerken?

Stuur een mail naar Tamara