Doel van het project was het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor werkgevers die Syrische vluchtelingen aan de slag willen helpen. Om dit te kunnen doen, zijn we (samen met onderzoekers van Hogeschool Windesheim en Hogeschool Inholland) op zoek gegaan naar werkzame elementen en factoren die helpen en hinderen bij het begeleiden van Syrische vluchtelingen naar werk en het duurzaam aan het werk houden.

In de brochure Syrische vluchtelingen aan het werk:  Vragen en antwoorden uit de praktijk worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat.