Op 16 maart 2022 zijn er in heel Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad. De strijd om de raadszetels staat, logischerwijs, in het teken van lokale thema’s. Maar wat kunnen lokale bestuurders waarmaken binnen de Europese Unie (EU) en welke invloed heeft ‘Brussel’ op de lokale hete hangijzers?

We weten dat gemeenten veel te maken hebben met Europees beleid. Beslissingen die worden genomen door de lidstaten en EU-instellingen slaan neer op het niveau van de straat en de wijk. Toch is ‘Europa’ niet een thema waar kiezers voor de gemeenteraad wakker van liggen. Het lectoraat Changing Role of Europe ziet dit als een gemiste kans. We willen graag inzichtelijk maken dat ‘Europa’ iets is wat speelt op alle niveaus van politiek en bestuur.

Daarom gaan we in een serie van zes afleveringen van onze podcast Global Gossip in gesprek met lokale bewoners en bestuurders. Ook organiseren we in Maart, voorafgaand aan de verkiezingsdag, een openbare conferentie met studenten en professionals met als thema ‘Tussen Brussel en het stadhuis’. Tijdens de podcast en het evenement spreken we over zorgen op wijkniveau en geven we deze een plaats in het Europees spectrum met experts en Europese beleidsmakers.

Beide activiteiten krijgen een plaats in de Conferentie over de toekomst van Europa, die in 2021 door de Europese Commissie en andere EU instellingen is geïnitieerd. Opgedane (praktijk) kennis en inspiratie uit dit project zal door studenten uitgewerkt worden en in gebundelde vorm worden aangeboden via de digitale portal van de Conferentie over de toekomst van Europa.

De podcastafleveringen worden door een redactie van studenten en teamleden van het lectoraat samengesteld. Deze redactie bestaat uit:

  • Zadi Avila Contreras (student-redactielid)
  • Louise Mariano (student-redactielid)
  • Mark Savage (student-redactielid)
  • Emma Berndt (student-redactielid)
  • Remmelt de Weerd (eindredactie)
  • Mendeltje van Keulen (podcast host)
  • Rik-Jan Brinkman (podcast host)
  • Bart Geeraeds (audio editing)

Dit project is tot stand gekomen met hulp van de Europese Commissie in Nederland.