De sector voor vakantieparken en campings zal, net als alle andere sectoren, binnen dertig jaar nul-emissies van broeikasgassen moeten bereiken. De gemeente Goeree-Overflakkee en Provincie Zuid-Holland hebben de Haagse Hogeschool en Breda University of Applied Sciences gevraagd een vooronderzoek uit te voeren over welke kennis en welke partijen nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstelling zodanig in een beleidsproces te gieten. Belangrijk hierin is dat de belangen van de vele stakeholders in deze sector samenkomen op een wijze dat de doelstelling gehaald wordt.

De kunst wordt om de gestelde doelstelling van het Nederlandse en internationale klimaat en energiebeleid op een zo kosteneffectieve en maatschappelijk efficiënte wijze te realiseren. Voor de gemeente Goeree-Overflakkee neemt de vakantieparksector een bijzondere plaats in. Bijna een op de vijf woningen in de gemeente Goeree-Overflakkee is een vakantiewoning.

Om de doelstellingen te behalen is als eerste een overzicht nodig van alle vakantieparken binnen Goeree-Overflakkee. Hier wordt gekeken om hoeveel en wat voor type woningen gaat het hoe zijn deze woningen beheerd? Welke kennis geven parkeigenaren zelf aan te hebben over het uitvoeren van de energietransitie? Welke obstakels en kansen ervaren de parken?

Begin september worden de onderzoeksresultaten van dit vooronderzoek aan de gemeente overhandigd. Op termijn wordt de opgedane kennis breed gedeeld. De gemeente Goeree-Overflakkee en de Provincie Zuid-Holland zijn voornemens om vervolgens een project op te zetten om de voor Goeree-Overflakkee belangrijke sector te helpen de energietransitie te maken.

Lees hier het voorbereidend projectrapport voor een RAAK-PUBLIEK voorstel: Energietransitie vakantieparken op Goeree-Overflakkee (pdf)

Goeree Overflakee

Eerste resultaten: Overzichtskaart Goeree Overflakkee in ArcGis met markeringen van de park locaties waarvan hoe groter de markering hoe meer woningen er in het park zijn en de kleur bepaald de gemiddelde label van het park. Roze punten zijn hoog- en middenspanningsstations.