Voor de Delta-regio Leiden, Den Haag en Rotterdam is vitaliteit en gezondheid van jong tot oud een belangrijk thema. Vergrijzing van de samenleving en druk op de zorg geven daar reden toe. De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland werken samen om kennis en kunde te delen in het onderzoeksprogramma ‘Vitale Delta’. Zij willen stappen maken in het versterken van veerkracht en eigen regie en een gezonde omgeving creëren voor inwoners van de regio.

Naast nuttig voor de maatschappij, zijn de bevindingen vanuit onderzoek bruikbaar voor zowel het werkveld als het onderwijs. In online en offline bijeenkomsten, publicaties en nieuwsbrieven delen onderzoekers hun bevindingen. Daarnaast worden deze ingebracht in onderwijsmodules om studenten op te leiden met de nieuwste kennis en laatste ontwikkelingen.

Thema’s Vitale Delta

In Vitale Delta bundelen 19 lectoraten, waaronder de lectoraten Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving en Urban Ageing van De Haagse Hogeschool, hun krachten in de volgende werkpakketten:

 1. Ondersteund Vitaal: zorgtechnologie 
 2. Fysiek Vitaal: bewegen in de wijk 
 3. Sociaal Vitaal: integrale wijkaanpak 
 4. Zelf Vitaal: zelfmanagement(ondersteuning) en vitale professionals 

De werkwijze binnen de werkpakketten is gebaseerd op co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals. Daarnaast moet het onderzoek bijdragen aan vernieuwingen voor de maatschappij en werken verschillende disciplines met elkaar samen (interprofessioneel).

Rol van De Haagse Hogeschool

Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving heeft samen met Petra Siemonsma, lector van Hogeschool Leiden, een leidende rol binnen het werkpakket ‘Fysiek vitaal’. Hier voeren onderzoekers onderzoek uit naar de volgende onderwerpen:

 • Leefstijlprogramma’s voor specifieke doelgroepen
 • Technologische ondersteuning van bewegen
 • Een omgeving die gezonde keuzes stimuleert
   

Projecten vanuit het lectoraat binnen dit werkpakket zijn:

 • Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals Praktijk Situatie (BiBoZ-PS)
 • Met Ouderen Vooruit Wandelen met Interactieve Technologie (MOVe WITh)
   

Ook is De Haagse betrokken bij het werkpakket ‘Zelf Vitaal’. In dit werkpakket staan de volgende onderwerpen centraal:

 • (Ondersteuning van) zelfmanagement en eigen regie bij mensen met chronische aandoeningen
 • Vitaliteit, gezondheid en welzijn van naasten, studenten en (zorg)professionals

Een van de projecten binnen dit werkpakket is ‘Naar verantwoorde rebellie’.

Consortium

Een SIA SPRONG subsidie maakt het mogelijk dat De Haagse Hogeschool, Hogeschool RotterdamHogeschool Leiden en Hogeschool Inholland zich verenigden in een consortium. Inmiddels hebben vele partners uit werkveld, onderwijs en overheid zich hierbij aangesloten. Sinds november 2020 is Vitale Delta een van de 15 wetenschappelijk programma’s van Medical Delta.

Meer informatie

Duur

Dit project loopt tot 2026.

Contact 

Assia Kraan (Projectmanager Vitale Delta)
a.kraan@hhs.nl
06 18 53 87 96

Sanne de Vries (leidend lector Fysiek Vitaal)
s.i.devries@hhs.nl 
06 – 46 87 68 52

Joan Dallinga (werkpakketleider Fysiek Vitaal)
j.m.dallinga@hhs.nl
06 – 43568403