Deze onderzoekslijn richt zich op de rol van vrouwen op drie gebieden: conflictpreventie, vredeshandhaving en vredesopbouw. In lijn met de aandacht die de secretaris-generaal van de VN vraagt voor de rol van vrouwen in conflictpreventie in zijn laatste rapport (2018) en resolutie 1325 van de Veiligheidsraad, luidt de centrale onderzoeksvraag: Wat is de rol van vrouwen bij het opbouwen van duurzame vrede?