Ondanks de hoge participatiegraad van meisjes in volleybal, zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in besluitvormingsrollen zoals bestuurders, coaches en scheidsrechters. Dit belemmert de leiderschapsontwikkeling van meisjes en het vermogen om hun omgeving te beïnvloeden. Om dit probleem aan te pakken, startte Lectoraat Impact of Sport het project We Lead Volleybal Together. Het doel is om de autonomie en leiderschapsvaardigheden van 16-20-jarigen, vooral meisjes, te vergroten en hun deelname aan leiderschapsposities te vergroten.

Het project

Het project We Lead Volleybal Together (WLVT) heeft drie doelstellingen:

1) het vergroten van de autonomie en leiderschapsvaardigheden van jongeren van 16 tot 20 jaar;

2) de deelname van jongeren aan volleybal vergroten;

3) het stimuleren van kennisoverdracht over de betrokkenheid van jongeren bij besluitvormingsrollen in het volleybal.

Een geïntegreerde aanpak zorgt voor duurzame verandering, waarbij training voor jongeren, mentoren en facilitators worden gecombineerd en rolmodellen en bestuursleden van clubs en federaties met elkaar worden verbonden.

Een sterk netwerk

De output van dit project omvat 8 goed opgeleide nationale facilitators, 27 deelnemende volleybalclubs in vier landen, 37 clubmentoren en 141 jonge leiders in de leeftijd van 16 tot 20 jaar (minstens 60% vrouwen). Daarnaast zullen er 34 evenementen plaatsvinden op scholen, in clubs of in de gemeenschap, met 1.600 deelnemende jongeren in de leeftijd van 13 tot 15 jaar en 9 jaar in scholen. Ten slotte zullen veertien goed opgeleide rolmodellen, voornamelijk vrouwen, bij het project betrokken worden. Impactvolle communicatie en open source-instrumenten zijn schaalbaar en toepasbaar in de hele EU.

De termijn

Dit project is eind 2023 van start gegaan. Kort daarna zijn lokale mentoren en nationale rolmodellen jonge leiders gerekruteerd en begeleid. Op de middellange termijn zullen meer activiteiten georganiseerd worden naar de behoeften van 13-15-jarigen. Er zal onder jongeren, clubs, scholen en federaties meer bewustzijn worden gecreëerd over vrouwelijk leiderschap en de participatie van jongeren in besluitvormingsrollen. Op de lange termijn gaan we ons hardmaken om meer jonge leiders in de sport, een actievere jeugdparticipatie en meer genderevenwichtige besturen, coaches en commissies in het volleybal te krijgen.

Samenwerking

Partnerorganisaties zijn Volleybalfederaties Nederland (penvoerders), Noorwegen, IJsland en Denemarken.

Contact

Cem Tinaz (c.tinaz@hhs.nl)

Andrea Emara (A.Emara@hhs.nl)