Introductie

Civic Technology is technologie die mensen ondersteunt in hun rol van burger. Enerzijds kan de overheid met Civic Tech burgers een actieve rol geven in het besturen en inrichten van de samenleving, bijvoorbeeld in participatieprojecten of met Smart City technologie. 

Anderzijds kunnen burgers zelf initiatieven nemen in hun engagement met de gemeenschap waarin zij leven, bijvoorbeeld met community platforms of met Citizen Science technologie.

Het lectoraat Civic Technology ontwikkelt kennis over het ontwerpen en inzetten van interactieve technologie die constructief bijdraagt aan de samenleving, op gebieden als democratie, burgerparticipatie, smart city ontwikkeling, community-building en sociale media.

Over het lectoraat

Het onderzoeksterrein van het lectoraat omvat Smart City technologie, maar richt zich vooral op Smart Citizen oplossingen, waarmee mensen in hun rol van burger gesterkt worden.

In een functionele samenleving moeten individueel denken en handelen zich verhouden tot publieke waarden van een gemeenschap. Technologie kan daarbij een katalyserende en mediërende rol spelen, bijvoorbeeld met nieuwe middelen voor community-vorming en voor samenwerking tussen burgers en overheden in wederzijdse participatie. Belangrijk hierin zijn aspecten als gelijkwaardigheid, inclusiviteit, dialoog, deliberatie en democratie, maar ook creativiteit, openheid en transparantie.

De opgave voor dit lectoraat is om, vertrekkend vanuit een kennisbasis in de technologie en de toepassingsdomeinen, kennis te ontwikkelen over het ontwerpen van interactieve toepassingen en user experiences die gericht zijn op een optimaal constructief effect in de samenleving en voor individuele burgers. Dit doen we door innovaties te creëren en te evalueren – research through design: het exploreren van ontwerpruimten, bestuderen van effectiviteit en optimaliseren van oplossingen.

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan.

Dr. Ir. Jos van Leeuwen

Over de lector

Dr. Ir. Jos van Leeuwen

Jos van Leeuwen is Lector Civic Technology sinds mei 2019. Hij studeerde begin jaren ’90 Bouwinformatica aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn studie werkte hij parttime in de software-industrie en aan zijn promotieonderzoek bij de TU Eindhoven, waar hij daarna als universitair hoofddocent onderzoek deed op het gebied van collaborative design en verantwoordelijk was voor de masteropleiding Design & Decision Support Systems. In 2006 werd hij associate professor aan de Universidade da Madeira, Portugal. Daar initieerde hij een nieuwe bacheloropleiding in Interactive Media Design en was medeoprichter en bestuurslid van het succesvolle Madeira Interactive Technologies Institute, een onderzoeks- en opleidingsinstituut op het terrein van Human-Computer Interaction dat intensief samenwerkte met Carnegie Mellon University. Sinds 2011 werkt Jos bij De Haagse Hogeschool, in de faculteit IT & Design, initieel als hoofddocent in de opleiding Communication & Multimedia Design. Sinds mei 2019 is hij Lector Civic Technology. Het lectoraat ontwikkelt kennis over het ontwerpen en inzetten van interactieve technologie die constructief bijdraagt aan de samenleving, op gebieden als democratie, burgerparticipatie, smart city ontwikkeling, community-building en sociale media. Een centraal thema is het stimuleren van de publieke dialoog. Twee belangrijke onderwerpen in het onderzoek zijn online deliberatie en dialogen met spraakinterfaces in de publieke ruimte. 

+31 (0)6 - 48 12 90 61
j.p.vleeuwen@hhs.nl

LinkedIn profiel Website

Technologie heeft veel impact op de samenleving, kan mensen dichter bij elkaar brengen of aanzetten tot haat. Ontwerpers hebben een leidende rol om de richting te bepalen: niet alleen qua vormgeving maar ook qua moraliteit.

teamleden kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Team

Binnen ons lectoraat werken onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten nauw samen met praktijkpartners om onderzoek te verrichten. Samen zetten zij zich in om de resultaten van het onderzoek -kennis en inzichten- te vertalen naar de praktijk van het onderwijs en de regio.
 

Ontmoet ons team

Projecten

Publieke Dialogen #goedgesprek

Hoe leidt je wijkgesprekken over lastige thema’s in goede banen? Wat zijn voorwaarden en manieren om een goed gesprek tot stand te brengen, in fysieke situaties en online omgevingen? Dit onderzocht het lectoraat Civic Technology samen met wijkprofessionals.
Lees meer

Publicaties

Artikel

Finding New Perspectives through Theme Investigation

Understanding a problem thoroughly is crucial for creating effective solutions and theme investigation offers insight into human and social themes that underlie complex challenges.

Lees meer

Artikel

Effectiveness of Virtual Reality in Participatory Urban Planning

In urban planning, 3D modeling and virtual reality (VR) provide new means for citizen-participation. For municipal government, it is essential to know how effective these means are.

Lees meer

Hoofdstuk

Designing an Intervention for Creating Awareness in Motorists about Vehicle Emission Consequences on Human Health

Book chapter in People, Personal Data and the Built Environment. Springer Series in Adaptive Environments, Springer International Publishing.

Lees meer

Artikel

Using Lo-Fi Prototyping to Envision Conversational Agents in Public Settings

Paper at European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics, Oxford, UK, Oct. 2019.

Lees meer