Introductie

Civic Technology is technologie die mensen ondersteunt in hun rol van burger. Enerzijds kan de overheid met Civic Tech burgers een actieve rol geven in het besturen en inrichten van de samenleving, bijvoorbeeld in participatieprojecten of met Smart City technologie. 

Anderzijds kunnen burgers zelf initiatieven nemen in hun engagement met de gemeenschap waarin zij leven, bijvoorbeeld met community platforms of met Citizen Science technologie.

Het lectoraat Civic Technology ontwikkelt kennis over het ontwerpen en inzetten van interactieve technologie die constructief bijdraagt aan de samenleving, op gebieden als democratie, burgerparticipatie, smart city ontwikkeling, community-building en sociale media.

Over het lectoraat

Het onderzoeksterrein van het lectoraat omvat Smart City technologie, maar richt zich vooral op Smart Citizen oplossingen, waarmee mensen in hun rol van burger gesterkt worden.

In een functionele samenleving moeten individueel denken en handelen zich verhouden tot publieke waarden van een gemeenschap. Technologie kan daarbij een katalyserende en mediërende rol spelen, bijvoorbeeld met nieuwe middelen voor community-vorming en voor samenwerking tussen burgers en overheden in wederzijdse participatie. Belangrijk hierin zijn aspecten als gelijkwaardigheid, inclusiviteit, dialoog, deliberatie en democratie, maar ook creativiteit, openheid en transparantie.

De opgave voor dit lectoraat is om, vertrekkend vanuit een kennisbasis in de technologie en de toepassingsdomeinen, kennis te ontwikkelen over het ontwerpen van interactieve toepassingen en user experiences die gericht zijn op een optimaal constructief effect in de samenleving en voor individuele burgers. Dit doen we door innovaties te creëren en te evalueren – research through design: het exploreren van ontwerpruimten, bestuderen van effectiviteit en optimaliseren van oplossingen.

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan.

Dr. Ir. Jos van Leeuwen

Over de lector

Dr. Ir. Jos van Leeuwen

Jos van Leeuwen is Lector Civic Technology sinds mei 2019. Hij studeerde begin jaren ’90 Bouwinformatica aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn studie werkte hij parttime in de software-industrie en aan zijn promotieonderzoek bij de TU Eindhoven, waar hij daarna als universitair hoofddocent onderzoek deed op het gebied van collaborative design en verantwoordelijk was voor de masteropleiding Design & Decision Support Systems. In 2006 werd hij associate professor aan de Universidade da Madeira, Portugal. Daar initieerde hij een nieuwe bacheloropleiding in Interactive Media Design en was medeoprichter en bestuurslid van het succesvolle Madeira Interactive Technologies Institute, een onderzoeks- en opleidingsinstituut op het terrein van Human-Computer Interaction dat intensief samenwerkte met Carnegie Mellon University. Sinds 2011 werkt Jos bij De Haagse Hogeschool, in de faculteit IT & Design, initieel als hoofddocent in de opleiding Communication & Multimedia Design. Sinds mei 2019 is hij Lector Civic Technology. Het lectoraat ontwikkelt kennis over het ontwerpen en inzetten van interactieve technologie die constructief bijdraagt aan de samenleving, op gebieden als democratie, burgerparticipatie, smart city ontwikkeling, community-building en sociale media. Een centraal thema is het stimuleren van de publieke dialoog. Twee belangrijke onderwerpen in het onderzoek zijn online deliberatie en dialogen met spraakinterfaces in de publieke ruimte. 

+31 (0)6 - 48 12 90 61
j.p.vleeuwen@hhs.nl

LinkedIn profiel Website

Technologie heeft veel impact op de samenleving, kan mensen dichter bij elkaar brengen of aanzetten tot haat. Ontwerpers hebben een leidende rol om de richting te bepalen: niet alleen qua vormgeving maar ook qua moraliteit.

Team

Mariëlle van Dijk

Mariëlle van Dijk

Onderzoeker

Go to Mariëlle van Dijk

Mariëlle van Dijk

Onderzoeker

Mariëlle van Dijk is docent Bestuurskunde. Daarnaast werkt ze als zelfstandig projectmanager/onderzoeker op het gebied van omgevingsmanagement, burgerparticipatie en citizen science.

Go to Mariëlle van Dijk
Dr. Ir. Jos van Leeuwen

dr. ir. Jos van Leeuwen

Lector Civic Technology

Go to dr. ir. Jos van Leeuwen

dr. ir. Jos van Leeuwen

Lector Civic Technology

Het lectoraat ontwikkelt kennis over het ontwerpen en inzetten van interactieve technologie die constructief bijdraagt aan de samenleving,

+31 (0)6 4812 9061
j.p.vleeuwen@hhs.nl

Go to dr. ir. Jos van Leeuwen
Arnold Jan Quanjer, MSc

Arnold Jan Quanjer, MSc

Onderzoeker

Go to Arnold Jan Quanjer, MSc

Arnold Jan Quanjer, MSc

Onderzoeker

Hij doet onderzoek naar hoe technologie zich met de maatschappij verweeft, welke impact dat op sociale processen heeft en hoe technologie op een duurzame manier toegepast kan worden.

Website

Go to Arnold Jan Quanjer, MSc
Dr. Jan Bats

dr. Jan Bats

Docent-onderzoeker

Go to dr. Jan Bats

dr. Jan Bats

Docent-onderzoeker

In zijn werk onderzoekt hij vanuit een filosofische en sociaalwetenschappelijke benadering hoe mensen tot morele keuzes komen in online omgevingen.

j.bats@hhs.nl
Website

Go to dr. Jan Bats
Siavash Kazemzadeh

Siavash Kazemzadeh

Junior onderzoeker

Go to Siavash Kazemzadeh

Siavash Kazemzadeh

Junior onderzoeker

Hij is sinds september 2022 werkzaam als junior onderzoeker bij het lectoraat Civic Technology. Hij gaat samen met het projecttteam verder met de ontwikkeling van het deliberatieplatform.

Go to Siavash Kazemzadeh
Rachel Barrett

Rachel Barrett

Senior management assistent

Go to Rachel Barrett

Rachel Barrett

Senior management assistent

Ze houdt zich bezig met de dagelijkse ondersteuning van het kenniscentrum en de lectoraten: Public Governance, Civic Technology.

+31 (0)6 - 38 29 22 60
r.m.barrett@hhs.nl

Go to Rachel Barrett
Mitchell Gebril

Mitchell Gebril

Junior onderzoeker

Mitchell Gebril

Junior onderzoeker

Mitchell is bij de onderzoeksgroep gekomen in 2022, als full stack developer, en hij werkt vooral aan ons deliberatieplatform.

Nazanin Karimi

Nazanin Karimi

Docent-onderzoeker

Go to Nazanin Karimi

Nazanin Karimi

Docent-onderzoeker

Nazanin is Digital Artist/designer. Ervaren in kunstregie, visuele identiteit, multimedia productie, storytelling en critical design education.

Go to Nazanin Karimi

Projecten

Publieke Dialogen #goedgesprek

Hoe leidt je wijkgesprekken over lastige thema’s in goede banen? Wat zijn voorwaarden en manieren om een goed gesprek tot stand te brengen, in fysieke situaties en online omgevingen? Dit onderzocht het lectoraat Civic Technology samen met wijkprofessionals.
Lees meer

Publicaties

Artikel

Finding New Perspectives through Theme Investigation

Understanding a problem thoroughly is crucial for creating effective solutions and theme investigation offers insight into human and social themes that underlie complex challenges.

Lees meer

Artikel

Effectiveness of Virtual Reality in Participatory Urban Planning

In urban planning, 3D modeling and virtual reality (VR) provide new means for citizen-participation. For municipal government, it is essential to know how effective these means are.

Lees meer

Hoofdstuk

Designing an Intervention for Creating Awareness in Motorists about Vehicle Emission Consequences on Human Health

Book chapter in People, Personal Data and the Built Environment. Springer Series in Adaptive Environments, Springer International Publishing.

Lees meer

Artikel

Using Lo-Fi Prototyping to Envision Conversational Agents in Public Settings

Paper at European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics, Oxford, UK, Oct. 2019.

Lees meer