Kenniscentrum Global Governance

Lectoraat Changing Role of Europe

Europa heeft verandering nodig. Werken met en in Europa betekent continue verandering. Maar hoe krijg je grip op Europese ontwikkelingen? Welke gevolgen heeft, bijvoorbeeld, de 'Brexit' voor het Nederlandse bedrijfsleven? Hoe organiseer je een Europese lobby met grip op de Europese besluitvorming? En welke historische en politieke ontwikkelingen kunnen de huidige werking van Europa verklaren? Dit zijn vragen waarmee de onderzoekers van het lectoraat Changing Role of Europe aan De Haagse Hogeschool zich bezighouden.

Intreerede Mendeltje van Keulen: terugblik
Over het lectoraat

Het lectoraat Changing Role of Europe (opgericht in januari 2018) richt zich op actuele en relevante vraagstukken van Europese samenwerking, op mondiaal, regionaal, nationaal niveau en binnen organisaties. Het lectoraat functioneert in een breed (inter-)nationaal netwerk van overheden, kennisinstellingen, NGO’s en bedrijven.

Docenten, studenten en medewerkers van De Haagse Hogeschool worden uitgenodigd Europese kennis te ontwikkelen en te delen. Het lectoraat omvat individuele en gemeenschappelijke onderzoeksontwikkeling een leeskring en regelmatige evenementen.

22 - 25 oktober 2019

One Young World Londen 2019

Test

Over de lector

dr. Mendeltje van Keulen

Mendeltje van Keulen is sinds 1 januari 2018 lector Changing Role of Europe. Ze studeerde en promoveerde in de Europese Bestuurskunde ( (Europa College Brugge; EUI Florence, Universiteit Twente). Haar proefschrift richtte zich op de effecten van EU-beleidsvorming door de Nederlandse overheid op de terreinen aardgas en biotechnologie. Zij werkte als (senior) onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael', de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en diverse ministeries. Als teamleider van de parlementaire EU staf in de Tweede Kamer deed zij ruime praktijkervaring op met processen van Europeanisering en organisatieverandering. Mendeltje van Keulen schrijft en spreekt regelmatig over Europese beleidsvorming voor diverse doelgroepen.

+31 (0)6 - 39 76 53 21
m.vankeulen@hhs.nl
De black box van Europa openmaken.
Publicaties

Survey: Welke Europese prioriteiten voor Nederland?

Nu het stof rondom de verkiezingen voor het Europees Parlement is neergedwarreld, wordt het tijd de balans op te maken: Waar ziet u voor uw organisatie (g)een duidelijke invloed van Europese wet- en redengeving  Waarop zouden Nederlandse ambtenaren, politici, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de EU moeten inzetten?
 
In de aanloop naar de Europese verkiezingen voor het nieuwe Europees Parlement ging de politieke discussie snel over de vraag naar meer of minder Europa. Maar op welke terreinen zou er binnen het EU-kader beleid en wetgeving moeten worden ontwikkeld? Met de ImaginEU survey brengen we daarom de belangrijkste prioriteiten voor economisch en maatschappelijk Nederland in kaart.
 
Wij nodigen u van harte uit om deze survey in te vullen. Dat duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden blijven uiteraard strikt vertrouwelijk.
 
We organiseren op basis van de resultaten van dit onderzoek op 1 November 2019 een bijeenkomst  aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Dan delen we zowel de resultaten van het onderzoek als inzichten over effectievere beïnvloeding in de EU.
 
Contact
Lector Changing Role of Europe
dr. Mendeltje van Keulen
m.vankeulen@hhs.nl