Changing Role of Europe

Europa heeft verandering nodig. Werken met en in Europa betekent continue verandering. Maar hoe krijg je grip op Europese ontwikkelingen? Welke gevolgen heeft, bijvoorbeeld, de 'Brexit' voor het Nederlandse bedrijfsleven? Hoe organiseer je een Europese lobby met grip op de Europese besluitvorming? En welke historische en politieke ontwikkelingen kunnen de huidige werking van Europa verklaren? Dit zijn vragen waarmee de onderzoekers van het lectoraat Changing Role of Europe aan De Haagse Hogeschool zich bezighouden.

Over het lectoraat

Het lectoraat Changing Role of Europe (opgericht in januari 2018) richt zich op actuele en relevante vraagstukken van Europese samenwerking, op mondiaal, regionaal, nationaal niveau en binnen organisaties. Het lectoraat functioneert in een breed (inter-)nationaal netwerk van overheden, kennisinstellingen, NGO’s en bedrijven.

Docenten, studenten en medewerkers van De Haagse Hogeschool worden uitgenodigd Europese kennis te ontwikkelen en te delen. Het lectoraat omvat individuele en gemeenschappelijke onderzoeksontwikkeling een leeskring en regelmatige evenementen.

20 juni 2018

Kick-off Lectoraat Changing Role of Europe & Werken-met-Europa-borrel

Lees meer
De black box van Europa openmaken.

Over de lector

dr. Mendeltje van Keulen

Mendeltje van Keulen is sinds 1 januari 2018 lector Changing Role of Europe. Ze studeerde en promoveerde in de Europese Bestuurskunde ( (Europa College Brugge; EUI Florence, Universiteit Twente). Haar proefschrift richtte zich op de effecten van EU-beleidsvorming door de Nederlandse overheid op de terreinen aardgas en biotechnologie. Zij werkte als (senior) onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael', de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en diverse ministeries. Als teamleider van de parlementaire EU staf in de Tweede Kamer deed zij ruime praktijkervaring op met processen van Europeanisering en organisatieverandering. Mendeltje van Keulen schrijft en spreekt regelmatig over Europese beleidsvorming voor diverse doelgroepen.

m.vankeulen@hhs.nl
Publicaties en projecten
Contact
Lector Changing Role of Europe
dr. Mendeltje van Keulen
m.vankeulen@hhs.nl