Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Impact of Sport

Sport zorgt voor ontmoetingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving. Om waardevolle ontmoetingen te kunnen creëren dienen sportorganisaties te kunnen omgaan met de sterk toegenomen verscheidenheid onder de bevolking. Daar ligt een mooie uitdaging voor de traditionele sportvereniging, en het vraagt tegelijkertijd om nieuwe vormen van samenwerking in de sport tussen inwoners, overheden, publieke en private organisaties.

Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving via het versterken van organisaties en professionals in de sport. Daarbij onderzoeken we hoe de sport kan omgaan met grote maatschappelijke veranderingen en op welke manier de sport haar maatschappelijke impact kan vergroten, vooral in gemeenschappen met een hoge diversiteit. 

Visie

De onderzoekers van het lectoraat gaan in wijken aan de slag met bewoners, sportverenigingen en andere sportaanbieders, gemeenten en publieke en private organisaties. Door middel van actie-onderzoek en innovaties in living labs ontstaat kennis over samenwerken en samenleven: over (nieuwe) organisatie-arrangementen, professionele vaardigheden en de impact die sport heeft en kan hebben op de samenleving. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht, in Den Haag en ver daarbuiten. 

Over de lector

dr. Frank van Eekeren

Frank van Eekeren doet als bestuurs- en organisatiewetenschapper ruim 20 jaar onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van sport in relatie tot de organisatie van de sport. Hij promoveerde op het proefschrift De Waardenvolle Club, waarin hij een ideaaltypische sportorganisatie schetst die naast sportieve en zakelijke waarden ook publieke waarden creëert. Onderzoek doet hij voor, met en in het (sport)veld, zowel lokaal als internationaal en hij publiceert daarover in journals, vakbladen en blogs. Frank is tevens werkzaam als Universitair Hoofddocent (UHD) van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

+31 (0)6 - 48 07 21 43
f.j.a.vaneekeren@hhs.nl
In een samenleving die superdivers aan het worden is, wordt de verbindende rol van sport steeds belangrijker.
Projecten
Publicaties