Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Impact of Sport

Sport zorgt voor ontmoetingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving. Om waardevolle ontmoetingen te kunnen creëren dienen sportorganisaties te kunnen omgaan met de sterk toegenomen verscheidenheid onder de bevolking. Daar ligt een mooie uitdaging voor de traditionele sportvereniging, en het vraagt tegelijkertijd om nieuwe vormen van samenwerking in de sport tussen inwoners, overheden, publieke en private organisaties.

Jaarupdate 2020 (pdf)
Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving via het versterken van organisaties en professionals in de sport. Daarbij onderzoeken we hoe de sport kan omgaan met grote maatschappelijke veranderingen en op welke manier de sport haar maatschappelijke impact kan vergroten, vooral in gemeenschappen met een hoge diversiteit. 

Visie

De onderzoekers van het lectoraat gaan in wijken aan de slag met bewoners, sportverenigingen en andere sportaanbieders, gemeenten en publieke en private organisaties. Door middel van actie-onderzoek en innovaties in living labs ontstaat kennis over samenwerken en samenleven: over (nieuwe) organisatie-arrangementen, professionele vaardigheden en de impact die sport heeft en kan hebben op de samenleving. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht, in Den Haag en ver daarbuiten. 

Over de lector

dr. Frank van Eekeren

Frank van Eekeren doet als bestuurs- en organisatiewetenschapper ruim 20 jaar onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van sport in relatie tot de organisatie van de sport. Hij promoveerde op het proefschrift De Waardenvolle Club, waarin hij een ideaaltypische sportorganisatie schetst die naast sportieve en zakelijke waarden ook publieke waarden creëert. Onderzoek doet hij voor, met en in het (sport)veld, zowel lokaal als internationaal en hij publiceert daarover in journals, vakbladen en blogs. Frank is tevens werkzaam als Universitair Hoofddocent (UHD) van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

+31 (0)6 - 48 07 21 43
f.j.a.vaneekeren@hhs.nl
In een samenleving die superdivers aan het worden is, wordt de verbindende rol van sport steeds belangrijker.

Nevenfuncties Frank van Eekeren

  • UHD Universiteit Utrecht (Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap)
  • Lid Maatschappelijke Adviesraad FC Utrecht
  • Lid Stuurgroep nieuwe Code Goed Sportbestuur NOC*NSF
  • Bestuurslid PSV Foundation
  • Columnist Sport & Strategie
Projecten

Projecten

De maatschappelijke effecten van de inzet van de buurtsportcoach in Den Haag

De maatschappelijke effecten van de inzet van de buurtsportcoach in Den Haag

De gemeente Den Haag is opdrachtgever van een kwalitatief onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de inzet van de buurtsportcoach in Den Haag. De gemeente wil graag weten wat de werkzaamheden van buurtsportcoaches maatschappelijk gezien opleveren. Om deze vraag te beantwoorden voert het lectoraat Impact of Sport een onderzoek uit, waarbij de buurtsportcoach zelf maar ook deelnemers en stakeholders bevraagd worden.
Lees verder
Understanding the role of men in facilitating gender equity in football governance

Understanding the role of men in facilitating gender equity in football governance

Ondanks recente successen van de Oranje Leeuwinnen en een sterke toename in het aantal meisjes en vrouwen dat lid wordt van een club, is er nog altijd sprake van een sterke mate van gender ongelijkheid in het voetbal. In besturen en op trainer/coach posities zijn mannen veruit in de meerderheid. In dit onderzoek kijken we naar de rol die mannen kunnen spelen om meer gendergelijkheid te creëren. We vergelijken de situatie in zeven landen: Engeland, Nederland, Zweden, Noorwegen, Kroatie, Slovenie en Rusland.
Lees verder
Living Labs Haags Sportkwartier

Living Labs Haags Sportkwartier

Het lectoraat Impact of Sport onderzoekt de verbindende kracht van sport in het Haagse stadsdeel Escamp. We werken samen met bewoners, studenten, lokale sportorganisaties en bedrijven in living labs: plekken in de wijken waar we in een ongedwongen sfeer de creatieve energie van stadsbewoners volledig tot haar recht te laten komen. We experimenteren in ‘real life settings’ met innovatief sportaanbod en nieuwe vormen van organisatie en verbinding. Momenteel werken we in twee living labs, in de wijken Morgenstond en Bouwlust/ Vrederust.
Lees verder
Publicaties
Actueel