Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Impact of Sport

Sport zorgt voor ontmoetingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving. Om waardevolle ontmoetingen te kunnen creëren dienen sportorganisaties te kunnen omgaan met de sterk toegenomen verscheidenheid onder de bevolking. Daar ligt een mooie uitdaging voor de traditionele sportvereniging, en het vraagt tegelijkertijd om nieuwe vormen van samenwerking in de sport tussen inwoners, overheden, publieke en private organisaties.

Resultaten 2021 (pdf)
Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving via het versterken van organisaties en professionals in de sport. Daarbij onderzoeken we hoe de sport kan omgaan met grote maatschappelijke veranderingen en op welke manier de sport haar maatschappelijke impact kan vergroten, vooral in gemeenschappen met een hoge diversiteit. 

Visie

De onderzoekers van het lectoraat gaan in wijken aan de slag met bewoners, sportverenigingen en andere sportaanbieders, gemeenten en publieke en private organisaties. Door middel van actie-onderzoek en innovaties in living labs ontstaat kennis over samenwerken en samenleven: over (nieuwe) organisatie-arrangementen, professionele vaardigheden en de impact die sport heeft en kan hebben op de samenleving. We werken vraaggestuurd en praktijkgericht, in Den Haag en ver daarbuiten. 

Projecten

Projecten

Lectorenplatform Sport en Bewegen

Lectorenplatform Sport en Bewegen

Het lectorenplatform Sport en Bewegen verbindt lectoren zodat zij kennis kunnen delen en kunnen samenwerken. Dit leidt tot het efficiënt en effectief ontwikkelen en benutten van kennis. Bovendien verhoogt de samenwerking de kwaliteit en de toepasbaarheid van het sportonderzoek. De lectoren van alle sporthogescholen in Nederland vormen de kern van het platform. Samen willen zij de maatschappelijke impact van sport- en beweegonderzoek vergroten.
Lees verder
Samen werken aan een positieve sportcultuur met ‘Positiviteit Scoort’

Samen werken aan een positieve sportcultuur met ‘Positiviteit Scoort’

Een positieve sportcultuur betekent een fijn sportklimaat waarin spelers en betrokkenen plezier hebben. Plezier is de belangrijkste reden om te gaan en te blijven sporten. Vandaar dat streven naar een positieve sportcultuur het doel is van het programma ‘Positiviteit Scoort’. Het lectoraat Impact of Sport doet samen met studenten van de opleiding Sportkunde onderzoek naar het effect dat ‘Positiviteit scoort’ heeft op het gedrag langs de lijn bij jeugdsport.
Lees verder
Sport and Sociale Cohesie Lab: hoe sport verbindt

Sport and Sociale Cohesie Lab: hoe sport verbindt

De veranderingen en diversiteit in grote Europese steden neemt toe. De roep om meer sociale cohesie is dan ook groot. Zorgen dat er een onderlinge samenhang en verbondenheid is, is van groot belang voor stabiliteit, veiligheid en solidariteit in steden. Sport kan daarbij een grote rol spelen: sport verbindt en brengt mensen elkaar ongeacht hun achtergrond. Het lectoraat Impact of Sport neemt deel in het Europese Sport and Social Cohesion Lab (SSCL) om te onderzoeken hoe sport op een positieve manier bijdraagt aan sociale cohesie. 
Lees verder
De maatschappelijke waarde van buurtsportcoaches

De maatschappelijke waarde van buurtsportcoaches

In veel steden en wijken werken buurtsportcoaches: professionals die als overkoepelend doel hebben de sportparticipatie van bewoners te verhogen. De gemeente Den Haag vroeg het lectoraat Impact of Sport in kaart te brengen wat de maatschappelijke waarde van buurtsportcoaches is. Het onderzoekrapport is eind september 2021 aangeboden aan de gemeente.
Lees verder
Living Labs Haags Sportkwartier

Living Labs Haags Sportkwartier

Het lectoraat Impact of Sport onderzoekt de verbindende kracht van sport in Den Haag Zuidwest. We werken samen met bewoners, studenten, lokale sportorganisaties en bedrijven in ‘living labs’. Dit zijn plekken in de wijken waar we in een ongedwongen sfeer de creatieve energie van stadsbewoners volledig tot haar recht te laten komen. We experimenteren in ‘real life settings’ met innovatief sportaanbod en nieuwe vormen van organisatie en verbinding.
Lees verder
Publicaties
Actueel

In de media