Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Lectoraat Inclusive Education

Dit lectoraat legt zich toe op actiegericht onderzoek om De Haagse Hogeschool te helpen zich te ontwikkelen tot een onderwijsinstelling waar iedereen zich welkom en opgenomen voelt en ondersteund wordt om zijn of haar potentieel op onderwijsgebied optimaal te kunnen ontplooien.

Lees meer over het lectoraat (pdf)
Over het lectoraat

Het lectoraat is van plan dit doel te bereiken door de bredere HHs-gemeenschap hierbij te betrekken en inclusief onderwijs tot een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse cultuur te maken. We onderzoeken vooral de concrete processen die nodig zijn om duurzame verandering teweeg te brengen.  Er zal onderzoek worden verricht naar de beste manieren van ondersteuning die zowel studenten als docenten voor een succesvolle studie nodig hebben. Het lectoraat is van mening dat studenten een intrinsiek onderdeel van dit vraagstuk vormen. Daarom komt er een specifieke branche die zich gaat bezighouden met het studentenonderzoek en het bevorderen van studentenbetrokkenheid en empowerment. Daarnaast werkt het lectoraat samen met nationale en internationale instellingen om inclusieve onderwijspraktijken te stimuleren.

Bekijk de intreerede van Aminata Cairo >

Research group

De onderzoeksgroep bestaat uit een kerngroep van mensen die zich inzetten voor het bevorderen van onderzoek en kennisproductie voor het lectoraat. Leden bestaan uit toegewijde docenten en medewerkers van de brede community van de Haagse Hogeschool. Elk lid draagt bij aan de kennis binnen de cirkel en streeft zijn of haar eigen individuele onderzoeks- of projectbelangen na.

Affiliate group

Het lectoraat werkt met apart aangesloten of “affiliate” leden. Dit zijn leden die werken aan individuele projecten zoals dissertaties of master scripties. Deze tak biedt ook ruimte voor individuele docenten of administratief personeel die bepaalde ideeën hebben die ze willen nastreven.

Student Branch

De Student Branch (SB) is de studententak van het lectoraat van inclusief onderwijs. De SB wordt geleid door junioronderzoekers en studenten die lid zijn van de Lectoraten Inclusive Education en Global Citizenship. De visie voor deze eenheid is dat studenten een belangrijke rol kunnen en moeten spelen bij het creëren van een inclusieve leeromgeving en moeten bijdragen aan het concept van wereldburgerschap. Via de SB worden studenten uitgenodigd om deel te nemen aan studentgerichte en georiënteerde initiatieven, variërend van onderzoeks- en empowermentactiviteiten tot het ondersteunen van medestudenten bij het volgen van hun opleiding. De SB heeft vier hoofdthema's: bevordering van een inclusieve leeromgeving; ondersteunende activiteiten voor studenten; student empowerment en student onderzoek.

Over de lector

Aminata Cairo, PhD

Aminata Cairo is geboren en getogen in Nederland, maar heeft haar volledige academische carrière in de Verenigde Staten opgebouwd. Ze beschikt over een bachelor in lichamelijke opvoeding en psychologie, een master in klinische psychologie en een master en in medische antropologie. In dit laatste vakgebied is ze ook gepromoveerd. Ze heeft haar wetenschappelijke werkzaamheden gewijd aan maatschappelijk engagement en geeft een stem aan bevolkingsgroepen die geen stem hebben, over het hoofd worden gezien of op een andere manier worden gemarginaliseerd; een proces waarbij ze tevens haar studenten betrekt. Ze heeft als Associate Professor Antropologie aan de Southern Illinois University Edwardsville gewerkt. Na haar terugkeer in Nederland is ze aan de slag gegaan als beleidsmedewerker diversiteit en inclusiviteit aan de Universiteit Leiden.

+31 (0)70 - 445 76 01
a.cairo@hhs.nl
Het privilege van onderwijs brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om iemand anders te helpen.
Projecten

Wat betekent Inclusive Education voor studenten en medewerkers van De Haagse?

Publicaties