Centre of Expertise Cyber Security

Lectoraat Risk Management & Cyber Security

Risico is een centraal kenmerk geworden van de moderne, technologie gedreven, geglobaliseerde, genetwerkte en individualistische samenleving; door sommigen ook wel ‘de risicomaatschappij’ genoemd. Van oudsher spant de overheid zich in om deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en te beheersen. Tegenwoordig zijn hier ook steeds meer private partijen bij betrokken en komen er steeds meer digitale risico’s. Elke organisatie moet moeilijke beslissingen nemen over hoeveel tijd en geld wordt gespendeerd aan het beschermen van haar klanten, technologie en diensten. Risicomanagement maakt het mogelijk om deze beslissingen te verbeteren, op basis van de best mogelijke informatie.

Infographic (pdf)
Over het lectoraat

Hoe effectief cyber risk management eruit ziet, en welke risicomodellen en hulpmiddelen daarvoor nodig zijn, zijn de centrale vragen van de nieuwe onderzoeksgroep Risk Management & Cyber Security. Het lectoraat kijkt daarbij naar de besturing van cyber risk management en de wijze waarop organisaties cyberrisico’s kunnen voorkomen en beheersen. Daarnaast onderzoekt het lectoraat hoe organisaties effectief op cyberrisico’s kunnen reageren (cyber incident respons en crisis management) en welke voorbereiding hiervoor noodzakelijk is. Hierbij hoort ook het doen van onderzoek naar effectieve manieren om schade en uitval van diensten door een cyberaanval te beperken (bedrijfscontinuïteitmanagement).

Tot slot kijkt het lectoraat ook naar de rol en betekenis van publiek/private samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity, de effecten van cyberaanvallen voor organisaties en de rol die overheden en toezichthouders (kunnen) spelen om de cyberweerbaarheid van organisaties te vergroten.

 

Over de lector

dr. Jelle Groenendaal

Jelle Groenendaal vormt zijn nieuwe onderzoeksgroep op het snijvlak van risk management en cybersecurity binnen het Centre of Expertise Cyber Security (CoECS). Hij begon zijn carrière bij Crisislab en is gepromoveerd op een proefschrift naar frontlijnsturing en commandovoering binnen de brandweer en politie. Vervolgens werkte hij bij Deloitte waar hij multinationals adviseerde over het versterken van de cyberveerkracht. Daarna stapte hij over naar ING Bank en werkte binnen het Cybercrime Expertise & Response Team (CERT) als incident- en crisismanager. De laatste twee jaar bij ING was hij wereldwijd verantwoordelijk voor de bedrijfscontinuïteit en crisis management.
j.groenendaal@hhs.nl
Projecten

Projecten

Onderzoek cybercrises bij gemeenten

Onderzoek cybercrises bij gemeenten

Samen met de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden te Leeuwarden voeren wij een verkennend onderzoek uit naar cybercrises bij gemeenten. Het aanvalsoppervlak voor cybercriminelen groeit, mede door de steeds groter wordende afhankelijkheid van digitale systemen.
Lees verder
Publicaties