Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport

Het lectoraat zet zich in om de verschillen in beweegdeelname tussen mensen met en zonder fysieke beperking te verkleinen. Hierdoor zijn er voldoende raakvlakken met de andere lectoraten binnen het Kenniscentrum Health Innovation en komt ook het WIN-thema ‘inclusiviteit’ sterk naar voren. Met dit lectoraat blijven we inzetten op het stimuleren, registreren en analyseren en ondersteunen van bewegen en sport voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Over het lectoraat

De algemene doelstelling van het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport is: Het registreren, analyseren en stimuleren van beweegdeelname en sportparticipatie bij mensen met een fysieke beperking door het ontwikkelen, evalueren en implementeren van technologisch innovaties. Het lectoraat richt zich met deze doelstelling op mensen die vanwege klachten, mobiliteitsbeperkingen of bewegingsbeperkingen aan het bewegingsapparaat minder mobiel zijn, minder kunnen bewegen en sporten dan zij willen of wenselijk is, maar ook chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat als artritis of overgewicht.

Het lectoraat wil deze doelgroepen stimuleren tot bewegen door nieuwe technologie (o.a. (self)tracking, hulpmiddelen ten behoeve van mobiliteit en aangepast sporten) te ontwikkelen, testen, implementeren en waar nodig aan te passen. Hiermee willen wij de achterstand van mensen met een fysieke beperking in beweeg- en sportgedrag ten opzichte van burgers zonder fysieke beperking verminderen.

Het onderzoek richt zich op de volgende thema’s met bijbehorende onderzoeksvragen:

Stimuleren van bewegen

Wat zijn effectieve (technische) hulpmiddelen om bewegen en sport te stimuleren bij mensen met een fysieke beperking?

Registreren en analyseren van bewegen

Hoe kunnen we beter inzicht geven in beweeggedrag en prestaties bij mensen met een fysieke beperking om daarmee bewegen te stimuleren en te optimaliseren?

Ondersteunen en optimaliseren

Welke technologische innovaties en verbeteringen van bestaande mobiliteitshulpmiddelen kunnen ondersteunen in het vergroten van beweegdeelname en sportparticipatie van mensen met een fysieke beperking?

Over de lector

dr. Monique Berger

Monique Berger studeerde af als Bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf 1993 heeft Monique verschillende functies vervuld binnen de opleiding Bewegingstechnologie en als senior onderzoeker bij het lectoraat Revalidatie Vanuit deze opleiding heeft zij het onderzoek vormgegeven in het Expertisecentrum Bewegingstechnologie.  Veel van die projecten zijn gericht op aangepast sporten en dan voornamelijk rolstoelsporten. In deze projecten wordt er samengewerkt met de TU Delft, de Faculteit Gedrags-en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, het UMCG Groningen, NOC*NSF, Nederlandse Basketball Bond en verschillende revalidatiecentra, in het bijzonder Basalt Revalidatie, waarmee de samenwerking met andere partijen goed geborgd is.

06 - 19 40 67 65
m.a.m.berger@hhs.nl
Contact

Lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport
dr. Monique Berger
06 - 19 40 67 65
m.a.m.berger@hhs.nl

Natalie Janse
Senior managementassistent
n.janse@hhs.nl