Centre of Expertise Cyber Security

Lectoraat Network and Systems Engineering Cyber Security

Men stort zich vaak met verrassend gemak, meestal onbewust van de risico’s maar soms zelfs bewust, op nieuwe ontwikkelingen zoals het Internet of Things (de koppeling van apparaten via ‘the cloud’ aan elkaar). Nu al leidt dat tot recordgrote distributed denial of service aanvallen, maar in de toekomst kan dit bijvoorbeeld leiden tot het uitvallen van de telecomsector of de elektriciteit, of een combinatie daarvan. Er is eigenlijk geen domein waar cyber security niet relevant is.

Jaarupdate 2021
Over het lectoraat

Het lectoraat Network and Systems Engineering Cyber Security richt zich op drie kerngebieden:

  1. Identity and Access Management
    De manier waarop we bepalen wie toegang tot een systeem krijgt en wanneer die toegang acceptabel is.
  2. System Security, met de nadruk op het Internet of Things
    Nieuwe applicaties stellen gebruikers in staat de data van hun apparaten veilig te gebruiken.
  3. Usable Security
    Onderzoek op het snijvlak van applicatieveiligheid en menselijke factoren: hoe bouwen we veilige systemen die gebruikers willen gebruiken in plaats van negeren?
Deze onderwerpen worden steeds belangrijker omdat de sociale en economische waarde groeit. Specifiek cyberveiligheid is belangrijk voor alle vakgebieden en essentieel voor iedere professional, of het nu gaat om de gezondheidszorg of het economisch gebied, waar e-commerce businessmodellen voortdurend worden vernieuwd. Daarom werkt het lectoraat samen met alle onderzoeksplatforms, maar hoofdzakelijk met ‘Goed bestuur voor een Veilige Wereld’. Dit vereist multidisciplinair onderzoek in combinatie met de expertise van o.a. juristen en ambtenaren.

Projecten

Projecten

Effectiviteit van Capture the Flag (CTF) Educatie

Effectiviteit van Capture the Flag (CTF) Educatie

In opdracht van het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) heeft het lectoraat ‘Network and Systems Engineering Cyber Security’ onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Capture the Flag (CTF) Educatie.
Lees verder
Het CoECS in beeld: onderzoeksprojecten van de lectoraten

Het CoECS in beeld: onderzoeksprojecten van de lectoraten

De lectoraten van het kenniscentrum Cyber Security draaien op volle toeren. Bekijk hieronder een serie video’s waarin onze onderzoekers hun projecten toelichten.

Lees verder
Joint Cyber Range en Capture the Flag onderwijs

Joint Cyber Range en Capture the Flag onderwijs

De Joint Cyber Range NL is een pilot voor het delen van technisch cybersecurity onderwijs en een initiatief van docent-onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en De Haagse Hogeschool. Inmiddels is deze samenwerking uitgebreid met andere hogescholen. Iedere betrokken ICT-onderwijsinstelling brengt capaciteit en specifieke kennis mee, waardoor cybersecurity onderwijs in Nederland up-to-date kan blijven en tot een hoog niveau wordt getild. Uitgangspunt is een nationaal platform voor en door hogescholen.
Lees verder
Nieuwe ‘Cyber Security’ labs doen innovatief onderzoek in de DIF

Nieuwe ‘Cyber Security’ labs doen innovatief onderzoek in de DIF

Het kenniscentrum Cyber Security van De Haagse Hogeschool opende dit jaar twee innovatieve labs in de Dutch Innovation Factory. Maar wat gebeurt daar nou precies? Graag nemen de projectleiders je mee in deze onderzoeksprojecten.
Lees verder
DurableCASE: robotvoertuigen in de agrosector

DurableCASE: robotvoertuigen in de agrosector

Een groot aantal partijen, waaronder De Haagse Hogeschool via het lectoraat Network & Systems Engineering van het CoECS, gaat de komende jaren samenwerken om oplossingen te ontwikkelen voor samenwerkende robotvoertuigen in de agrarische sector. Het DurableCASE-project is op 1 oktober 2019 van start gegaan. DurableCASE staat voor Durable Cooperative Agrobotics Systems Engineering.
Lees verder
Stage- en scriptieprojecten

Stage- en scriptieprojecten

Gedurende het jaar lopen studenten stage of nemen ze deel aan studentenprojecten binnen het lectoraat. Hieronder een overzicht van lopende projecten, met per project een specificatie van de gewenste vaardigheden.
 
Lees verder
Voorgaande studentenprojecten

Voorgaande studentenprojecten

Hieronder volgt een overzicht van stage- en semesterprojecten die in samenwerking met het lectoraat zijn uitgevoerd. Als er geen onderwerp van interesse voorkomt in de lijst van huidige beschikbare projecten, kan er ook een onderwerp dat aansluit bij deze projecten worden voorgesteld - de kans is groot dat soortgelijke ideeën kunnen worden opgenomen!
Lees verder
Studenten project: Een onderzoek naar end-to-end encryptie

Studenten project: Een onderzoek naar end-to-end encryptie

Is men zich onvoldoende bewust van de risico’s bij het verzenden van informatie naar een ander, waarbij steeds het risico bestaat dat het onderschept kan worden door een derde of dat de data vanuit de provider lekt?
Lees verder
Studenten project: Een onderzoek naar bluetooth

Studenten project: Een onderzoek naar bluetooth

De doelstelling van het project is om te toetsen of het mogelijk is om aan de hand van Bluetooth vast te stellen a) waar iemand zich überhaupt bevindt (locatie) en b) of deze persoon aantrekkelijk is als slachtoffer voor criminele doeleinden, bijvoorbeeld woont hij/zij in een buurt die bekend staat als een rijke of arme buurt.
Lees verder
 
Publicaties