Introductie

Het is belangrijk dat de ruimtelijke omgeving van een organisatie goed aansluit op de belevingswereld van haar gebruikers. Of het nu gaat om een kantoorgebouw, ziekenhuis of penitentiaire inrichting.

Hoe kunnen deze omgevingen zo worden ontworpen en ingericht, dat ze de prestaties, gezondheid en het welzijn van hun gebruikers positief beïnvloeden?

Over het lectoraat

Het lectoraat Ruimtelijke Omgeving en de Gebruiker doet onderzoek naar de relatie tussen mens, organisatie, ruimte en infrastructuur. Het kiest voor een integrale aanpak van deze vier deelgebieden. Het lectoraat is vooral actief voor organisaties die hun ruimte veranderen (renovatie/nieuwbouw) en dat moment ook gebruiken om hun structuren en werkprocessen te verbeteren. Het ontwikkelt praktisch toepasbare kennisproducten en maakt daarbij ook gebruik van virtual reality.

Het lectoraat is ontstaan in samenwerking met het Instituut voor Facility Management en Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen en is een uitbreiding op het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling van De Haagse Hogeschool.

Mark Mobach

Over de lector

dr. Mark Mobach

Mark Mobach studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Stockholm. Tussen beide studies was hij adviseur bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Na zijn promotie in 1998 was Mobach lange tijd werkzaam als onderzoeker bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast was hij van 2011 tot 2015 universitair hoofddocent Facility Management aan Wageningen University. In maart 2012 werd Mobach benoemd tot lector Facility Management en een jaar later werd hij leading lector van Kenniscentrum NoorderRuimte, beide aan de Hanzehogeschool Groningen. De Haagse Hogeschool heeft sinds 2013 een samenwerkingsverband met de Hanze en sindsdien is Mobach ook werkzaam als lector aan De Haagse.

m.p.mobach@pl.hanze.nl

LinkedIn profiel

Organisatieverandering en ruimtelijke vraagstukken zijn met elkaar verweven. Door het slim inzetten van ruimte gaan organisaties beter presteren

Team

Bernadette Heemskerk

Bernadette Heemskerk

Frans Joosstens

Frans Joosstens

Rachel Kuijlenburg

Rachel Kuijlenburg