Ruimtelijke Omgeving en de Gebruiker

Over het lectoraat Ruimtelijke Omgeving en de Gebruiker

Het is belangrijk dat de ruimtelijke omgeving van een organisatie goed aansluit op de belevingswereld van haar gebruikers. Of het nu gaat om een kantoorgebouw, ziekenhuis of penitentiaire inrichting. Hoe kunnen deze omgevingen zo worden ontworpen en ingericht, dat ze de prestaties, gezondheid en het welzijn van hun gebruikers positief beïnvloeden?

Het lectoraat Ruimtelijke Omgeving en de Gebruiker doet onderzoek naar de relatie tussen mens, organisatie, ruimte en infrastructuur. Het kiest voor een integrale aanpak van deze vier deelgebieden. Het lectoraat is vooral actief voor organisaties die hun ruimte veranderen (renovatie/nieuwbouw) en dat moment ook gebruiken om hun structuren en werkprocessen te verbeteren. Het ontwikkelt praktisch toepasbare kennisproducten en maakt daarbij ook gebruik van virtual reality.

Het lectoraat is ontstaan in samenwerking met het Instituut voor Facility Management en Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen en is een uitbreiding op het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling van De Haagse Hogeschool.

Jaarverslag en jaarplan (pdf)

Projecten en publicaties

Een organisatie van vlees en steen

Jaarlijks wordt er voor miljarden door Nederlandse organisaties gebouwd. Voor iedere organisatie is dat een uitgelezen moment om kritisch naar haar prestaties te kijken. Gebouwen beïnvloeden namelijk de gezondheid, het gemoed en het gedrag van mensen in en om organisaties. Met een doordacht gebouw kunnen organisaties dus hun prestaties verbeteren.

Lees meer

Route complexity and simulated physical ageing negatively influence wayfinding

The aim of this age-simulation field experiment was to assess the influence of route complexity and physical ageing on wayfinding. Seventy-five people (aged 18–28) performed a total of 108 wayfinding tasks (i.e., 42 participants performed two wayfinding tasks and 33 performed one wayfinding task), of which 59 tasks were performed wearing gerontologic ageing suits.

Read more

Flexibility in use: Switching behaviour and satisfaction in activity-based work environments

Despite their growing popularity among organisations, satisfaction with activity-based work (ABW) environments is found to be below expectations. Research also suggests that workers typically do not switch frequently, or not at all, between different activity settings.

Read more

Organisatieverandering en ruimtelijke vraagstukken zijn met elkaar verweven. Door het slim inzetten van ruimte gaan organisaties beter presteren.

Lector Mark Mobach

Mark Mobach, lector (2013-nu)

Mark Mobach studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Stockholm. Tussen beide studies was hij adviseur bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Na zijn promotie in 1998 was Mobach lange tijd werkzaam als onderzoeker bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast was hij van 2011 tot 2015 universitair hoofddocent Facility Management aan Wageningen University. In maart 2012 werd Mobach benoemd tot lector Facility Management en een jaar later werd hij leading lector van Kenniscentrum NoorderRuimte, beide aan de Hanzehogeschool Groningen. De Haagse Hogeschool heeft sinds 2013 een samenwerkingsverband met de Hanze en sindsdien is Mobach ook werkzaam als lector aan De Haagse.

Contact lector Ruimtelijke Omgeving en de Gebruiker

Dr. Mark Mobach | LinkedInmobach-rog
0031 (0)50 - 595 28 33
m.p.mobach@pl.hanze.nl

De Haagse Hogeschool
Postbus 13336
2501 EH Den Haag

Kenniskring

Rachel Kuijlenburg

r.kuijlenburg@hhs.nl
070 - 445 8234

Bernadette Heemskerk

b.a.heemskerk-nooij@hhs.nl
070 - 445 7437