Introductie

De stad is een dynamische plek waar verschillende bevolkingsgroepen samenleven. Die sociale en culturele diversiteit biedt kansen, maar brengt ook problemen en onzekerheid met zich mee.

Hierdoor krijgen burgers en maatschappelijke instellingen te maken met verschillende uitdagingen. Het lectoraat onderzoekt deze sociale culturele verschillen in de stad en wil hier graag een positieve bijdrage aan leveren.

Over het lectoraat

In de samenleving is grote behoefte aan meer keuzevrijheid: zelf de regie kunnen voeren is het credo. Tegelijk is ook de drang naar zekerheid en geborgenheid manifester geworden. Elk mens wil bestaanszekerheid, een goed woon- en leefklimaat en kansen om vooruit te komen. Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling wil daar een bijdrage aan leveren. Het lectoraat onderzoekt sociale en culturele ontwikkelingen in de grote stad. En die grote stad is om de hoek. Het lectoraat heeft een duurzaam samenwerkingsverband met de gemeente en gaat de Haagse wijken in voor onderzoeksprojecten, focusgesprekken en interviews met bewoners en professionals. Studenten worden hier nauw bij betrokken, aangezien zij in hun toekomstige werkpraktijk vaak in aanraking komen met grootstedelijke vraagstukken.

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan

dr. Katja Rusinovic

Over de lector

dr. Katja Rusinovic

Sinds 1 juni 2020 is Katja Rusinovic lector Grootstedelijke Ontwikkelingen aan De Haagse Hogeschool. Centrale thema’s in haar werk zijn sociale mobiliteit, burgerschap, (arbeids-) migratie, stedelijke arbeidsmarkt, onderwijs en nieuwe woonvormen voor ouderen. Daarnaast houdt zij zich op dit moment bezig met onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19 in Den Haag.  

In 2006 promoveerde Katja aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een studie naar migrantenondernemerschap in de vier grote steden, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen eerste en tweede generatie migranten. Haar postdoconderzoek betrof burgerschap en transnationale bindingen onder de migrantenmiddenklasse in Rotterdam en Den Haag.  

Van 2012 tot 2017 werkte Katja aan de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling sociologie, als docent, onderzoeker en opleidingsdirecteur van de master sociologie. Sinds 2017 werkt zij aan De Haagse hogeschool.  

Naast haar werk als lector is Katja lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De ACVZ is een onafhankelijk adviescollege dat regering en parlement adviseert over migratiebeleid en vreemdelingenrecht.

06 - 86 86 52 04
k.m.rusinovic@hhs.nl

LinkedIn profiel

Als grote stad is Den Haag bij uitstek een onderzoekslab voor sociale problemen en maatschappelijke vernieuwing.

Team

Anita Ham

Anita Ham

Docent onderzoeker

Anita Ham
Docent onderzoeker

Centrale thema’s in haar werk zijn (arbeids-)migratie, institutionele integratie, sociaal mobiliteit van (zorg) professionals, kans(on)gelijkheid in zorg en welzijn, onderwijs en brede welvaart. 

dr. Katja Rusinovic

dr. Katja Rusinovic

Lector Grootstedelijke Ontwikkeling

dr. Katja Rusinovic
Lector Grootstedelijke Ontwikkeling

Centrale thema’s in haar werk zijn sociale mobiliteit, burgerschap, (arbeids-) migratie, stedelijke arbeidsmarkt, onderwijs en nieuwe woonvormen voor ouderen.

06 - 86 86 52 04
k.m.rusinovic@hhs.nl

Go to dr. Katja Rusinovic
Irshad Abdoellakhan

Irshad Abdoellakhan

Onderzoeker

Irshad Abdoellakhan
Onderzoeker

Bij het lectoraat Grootstedelijke ontwikkeling zoekt hij vooral naar bredere samenwerkingen tussen het lectoraat GSO, de opleiding Social Work en externe partners.

i.abdoellakhan@hhs.nl

Stephan van Berkel

Stephan van Berkel

Onderzoeker

Stephan van Berkel
Onderzoeker

Hij is bezig met het thema geluk in de stad, waarbij hij geïnteresseerd is in de relatie tussen de inrichting en vormgeving van de stad met ons (subjectief) welbevinden.

s.vanberkel@hhs.nl

Marianne van Bochove

Marianne van Bochove

Senior Onderzoeker

Marianne van Bochove
Senior Onderzoeker

Marianne van Bochove (1983) is werkzaam als senior onderzoeker bij kenniscentrum GUTs. Zij houdt zich bezig met het opzetten, leiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

m.e.vanbochove@hhs.nl

Go to Marianne van Bochove
Juul Gooren

Juul Gooren

Onderzoeker

Juul Gooren
Onderzoeker

In het lectoraat is hij als onderzoeker betrokken bij een project naar relationeel vakmanschap onder gebiedsgebonden professionals zoals wijkagenten.

j.c.w.gooren@hhs.nl

Gerben Helleman

Gerben Helleman

Coördinator van het platform Stad en Wijk

Gerben Helleman
Coördinator van het platform Stad en Wijk

Gerben Helleman (1977) is stadsgeograaf en werkt sinds 2017 twee dagen per week als coördinator van het platform Stad en Wijk. 

g.helleman@hhs.nl

Go to Gerben Helleman
Karijn Nijhoff

Karijn Nijhoff

Senior Onderzoeker

Karijn Nijhoff
Senior Onderzoeker

Het onderzoek van Karijn Nijhoff richt zich op verschillende aspecten van integratie en arbeidsmarktparticipatie van migrantengroepen in Den Haag en in Nederland.

k.g.nijhoff@hhs.nl

Stefanie Schuddebeurs

Stefanie Schuddebeurs

Senior onderzoeker

Stefanie Schuddebeurs
Senior onderzoeker

Stefanie Schuddebeurs werkt sinds mei 2019 als onderzoeker bij De Haagse Hogeschool en wijdt zich 2 dagen per week aan het onderzoeksproject “Publieke Dialogen”. 

S.L.Schuddebeurs@hhs.nl

Hasse van der Veen

Hasse van der Veen

Onderzoeker

Hasse van der Veen
Onderzoeker

Hasse van der Veen is sinds 2021 werkzaam als onderzoeker bij de lectoraten Public Governance en Grootstedelijke Ontwikkelingen. 

Denise Jonker

Denise Jonker

Student-assistent

Denise Jonker
Student-assistent

Denise werkt o.a. mee aan verschillende projecten over de impact van corona en ze schrijft ook haar scriptie over de impact van corona op jongeren.

Tina van Wouw

Tina van Wouw

Onderzoeker

Tina van Wouw
Onderzoeker

Tina werkt als projectleider van MOA én WAEL met als doel om jongvolwassen in een kwetsbare positie weer op de juiste levenskoers te krijgen.

Nella Rebero

Nella Rebero

Student-assistent

Nella Rebero
Student-assistent

Nella Rebero is student-assistent bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling. Hiernaast volgt ze ook een sociologie master genaamd “Social Inequalities” aan Erasmus Universiteit in Rotterdam.  

 

Milou Andriessen

Milou Andriessen

Milou Andriessen

Milou Andriessen is werkzaam als junior onderzoeker bij de lectoraten Grootstedelijke Ontwikkeling en Cybercrime & Cybersecurity en heeft een achtergrond in Criminologie.

m.r.p.andriessen@hhs.nl

 

Go to Milou Andriessen
Amber Pancham

Amber Pancham

Student-assistent

Amber Pancham
Student-assistent

Amber Pancham is derdejaars studente Social Work met het uitstroomprofiel Welzijn en Samenleving. Hiernaast is zij werkzaam als student-assistent bij het Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen.

Cynthia Delfos-Rademaker

Cynthia Delfos – Rademaker

Managementassistent

Projecten

1 Jaar oorlog: vluchtelingen uit Oekraïne in de Haagse samenleving

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de EU-richtlijn Tijdelijke Bescherming en hoeven geen asiel aan te vragen.
Lees meer

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden.
Lees meer

Publicaties

Rapport

Lessen uit workshops voor wijkinitiatieven

Wijkinitiatieven worstelen allemaal met soortgelijke vragen, zoals ‘hoe financier ik mijn initiatief?’, ‘welke stappen moet ik wel of niet ondernemen om te professionaliseren?’, en ‘hoe onderhoud ik...

Rapport

Gemeentelijke aanpak prioritaire gebieden en wijkagenda’s

Hoe verbeter je als gemeente de leefbaarheid op straat samen met de mensen die hier wonen en werken? De gemeente Den Haag wilde leren van de ervaringen van bewoners en professionals met de Haagse aanpak.

Rapport

Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Mensen verschillen op vele manieren van elkaar. Ook op de werkvloer. En dan hebben we het niet alleen over collega’s en leidinggevenden, maar ook over klanten/cliënten, opdrachtgevers, leveranciers etc.

Handboek

Immigrants, Asylum Seekers and Refugees in Times of Crises

Bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen zijn door de jaren heen verschillende onderzoeken gedaan naar de leef- en werksituatie van Poolse bewoners van Den Haag.

Toolkit

Project ‘Socially Engaged Universities’ (SEU)

De maatschappelijke relevantie van Universiteiten en Hogescholen wordt steeds belangrijker, er komt steeds meer vraag naar. Met name het inspelen op de behoeften van de samenleving, zowel lokaal als wereldwijd.

Artikel

Themanummer rebelse initiatieven in wonen, zorg en onderwijs

Of het nu gaat om wonen, gezondheidszorg of onderwijs: overal zijn kritische geluiden te horen over starre regelgeving en verouderde systemen die nieuwe initiatieven in de weg zouden staan.

Nieuws

20 april 2023

Samen met bewoners de buurt verbeteren: hoe doe je dat?

Onderzoek

Hoe verbeter je als gemeente de leefbaarheid van buurten, samen met de mensen die er wonen en werken?
Lees meer
17 februari 2023

Haagse studenten denken mee over krapte studentenhuisvesting

Onderzoek, Opleidingen

Op 9 februari werkten ruim 60 studenten van De Haagse Hogeschool en Inholland samen aan oplossingen voor de krappe…
Lees meer
31 januari 2023

GROUNDED: Het onzichtbare toepasbaar maken

Onderzoek

De Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool gaan de komende 8 jaar intensief samenwerken om in beeld te brengen hoe onze…
Lees meer