Introductie

De stad is een dynamische plek waar verschillende bevolkingsgroepen samenleven. Die sociale en culturele diversiteit biedt kansen, maar brengt ook problemen en onzekerheid met zich mee.

Hierdoor krijgen burgers en maatschappelijke instellingen te maken met verschillende uitdagingen. Het lectoraat onderzoekt deze sociale culturele verschillen in de stad en wil hier graag een positieve bijdrage aan leveren.

Over het lectoraat

In de samenleving is grote behoefte aan meer keuzevrijheid: zelf de regie kunnen voeren is het credo. Tegelijk is ook de drang naar zekerheid en geborgenheid manifester geworden. Elk mens wil bestaanszekerheid, een goed woon- en leefklimaat en kansen om vooruit te komen. Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling wil daar een bijdrage aan leveren. Het lectoraat onderzoekt sociale en culturele ontwikkelingen in de grote stad. En die grote stad is om de hoek. Het lectoraat heeft een duurzaam samenwerkingsverband met de gemeente en gaat de Haagse wijken in voor onderzoeksprojecten, focusgesprekken en interviews met bewoners en professionals. Studenten worden hier nauw bij betrokken, aangezien zij in hun toekomstige werkpraktijk vaak in aanraking komen met grootstedelijke vraagstukken.

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan

dr. Katja Rusinovic

Over de lector

dr. Katja Rusinovic

Sinds 1 juni 2020 is Katja Rusinovic lector Grootstedelijke Ontwikkleingen aan De Haagse Hogeschool. Centrale thema’s in haar werk zijn sociale mobiliteit, burgerschap, (arbeids-) migratie, stedelijke arbeidsmarkt, onderwijs en nieuwe woonvormen voor ouderen. Daarnaast houdt zij zich op dit moment bezig met onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19 in Den Haag.  

In 2006 promoveerde Katja aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een studie naar migrantenondernemerschap in de vier grote steden, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen eerste en tweede generatie migranten. Haar postdoconderzoek betrof burgerschap en transnationale bindingen onder de migrantenmiddenklasse in Rotterdam en Den Haag.  

Van 2012 tot 2017 werkte Katja aan de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling sociologie, als docent, onderzoeker en opleidingsdirecteur van de master sociologie. Sinds 2017 werkt zij aan De Haagse hogeschool.  

Naast haar werk als lector is Katja lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De ACVZ is een onafhankelijk adviescollege dat regering en parlement adviseert over migratiebeleid en vreemdelingenrecht.

06 - 86 86 52 04
k.m.rusinovic@hhs.nl

LinkedIn profiel

Als grote stad is Den Haag bij uitstek een onderzoekslab voor sociale problemen en maatschappelijke vernieuwing.

Team

Anita Ham

Anita Ham

Docent onderzoeker

Anita Ham
Docent onderzoeker

Centrale thema’s in haar werk zijn (arbeids-)migratie, institutionele integratie, sociaal mobiliteit van (zorg) professionals, kans(on)gelijkheid in zorg en welzijn, onderwijs en brede welvaart. 

dr. Katja Rusinovic

dr. Katja Rusinovic

Lector Grootstedelijke Ontwikkeling

dr. Katja Rusinovic
Lector Grootstedelijke Ontwikkeling

Centrale thema’s in haar werk zijn sociale mobiliteit, burgerschap, (arbeids-) migratie, stedelijke arbeidsmarkt, onderwijs en nieuwe woonvormen voor ouderen.

06 - 86 86 52 04
k.m.rusinovic@hhs.nl

Sam Schrevel

Sam Schrevel

Onderzoeker

Sam Schrevel
Onderzoeker

Sam Schrevel (1983) werkt als actieonderzoeker binnen de stadslabs van het kenniscentrum GUTs. Het huidige onderzoek richt zich op kwetsbare jongeren in Duindorp.

s.j.c.schrevel@hhs.nl

Irshad Abdoellakhan

Irshad Abdoellakhan

Onderzoeker

Irshad Abdoellakhan
Onderzoeker

Bij het lectoraat Grootstedelijke ontwikkeling zoekt hij vooral naar bredere samenwerkingen tussen het lectoraat GSO, de opleiding Social Work en externe partners.

i.abdoellakhan@hhs.nl

Stephan van Berkel

Stephan van Berkel

Onderzoeker

Stephan van Berkel
Onderzoeker

Hij is bezig met het thema geluk in de stad, waarbij hij geïnteresseerd is in de relatie tussen de inrichting en vormgeving van de stad met ons (subjectief) welbevinden.

s.vanberkel@hhs.nl

Marianne van Bochove

Marianne van Bochove

Senior Onderzoeker

Marianne van Bochove
Senior Onderzoeker

Marianne van Bochove (1983) is werkzaam als senior onderzoeker bij kenniscentrum GUTs. Zij houdt zich bezig met het opzetten, leiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

m.e.vanbochove@hhs.nl

Juul Gooren

Juul Gooren

Onderzoeker

Juul Gooren
Onderzoeker

In het lectoraat is hij als onderzoeker betrokken bij een project naar relationeel vakmanschap onder gebiedsgebonden professionals zoals wijkagenten.

j.c.w.gooren@hhs.nl

Gerben Helleman

Gerben Helleman

Coördinator van het platform Stad en Wijk

Gerben Helleman
Coördinator van het platform Stad en Wijk

Gerben Helleman (1977) is stadsgeograaf en werkt sinds 2017 twee dagen per week als coördinator van het platform Stad en Wijk. 

g.helleman@hhs.nl

Rosa Jehee

Rosa Jehee

Kennismakelaar City Deal Kennis Maken

Rosa Jehee
Kennismakelaar City Deal Kennis Maken

Rosa Jehee is binnen het kenniscentrum vooral bezig als kennismakelaar City Deal Kennis Maken. Daarnaast houdt zij zich bezig met de stadslabs en het Central Innovation District (CID). 

Karijn Nijhoff

Karijn Nijhoff

Senior Onderzoeker

Karijn Nijhoff
Senior Onderzoeker

Het onderzoek van Karijn Nijhoff richt zich op verschillende aspecten van integratie en arbeidsmarktparticipatie van migrantengroepen in Den Haag en in Nederland.

k.g.nijhoff@hhs.nl

Stefanie Schuddebeurs

Stefanie Schuddebeurs

Senior onderzoeker

Stefanie Schuddebeurs
Senior onderzoeker

Stefanie Schuddebeurs werkt sinds mei 2019 als onderzoeker bij De Haagse Hogeschool en wijdt zich 2 dagen per week aan het onderzoeksproject “Publieke Dialogen”. 

S.L.Schuddebeurs@hhs.nl

Hasse van der Veen

Hasse van der Veen

Onderzoeker

Hasse van der Veen
Onderzoeker

Hasse van der Veen is sinds 2021 werkzaam als onderzoeker bij de lectoraten Public Governance en Grootstedelijke Ontwikkelingen. Daarnaast is ze als coördinator verbonden aan Platform Stad en Wijk.

Hila Mohamad

Hila Mohamad

Kennismakelaar City Deal Kennismaken

Sam Peper

Sam Peper

Student-assistent

Sam Peper
Student-assistent

Sam is student European Studies aan De Haagse Hogeschool. Hij is bezig met het transcriberen van interviews voor het lectoraat.

Denise Jonker

Denise Jonker

Student-assistent

Denise Jonker
Student-assistent

Denise werkt o.a. mee aan verschillende projecten over de impact van corona en ze schrijft ook haar scriptie over de impact van corona op jongeren.

Mees Wassenaar

Mees Wassenaar

Stagiair

Mees Wassenaar
Stagiair

Binnen het kenniscentrum werkt hij als stagiair aan een onderzoek naar participatie bij de uitvoering van de wijkagenda in de Bomen- en Bloemenbuurt, Den Haag. 

Mark Prins

Mark Prins

Stagiair

Mark Prins
Stagiair

Hij is student Ruimtelijke Ontwikkeling / Climate & Management aan De Haagse Hogeschool. Hij is bezig met zijn afstudeerstage gericht op de ontwikkeling van placemaking binnen Haagse binnentuinen.

Projecten

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden. Om kinderen gezonde en fitte volwassenen te laten worden, is het van belang om hen te stimuleren meer te bewegen. Eén manier om dit te bereiken is het beter faciliteren van buitenspelen. Buitenspelen heeft niet alleen een positief effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook op motorische, cognitieve en sociale vaardigheden.
Lees meer

Publicaties

Handboek

Immigrants, Asylum Seekers and Refugees in Times of Crises

Bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen zijn door de jaren heen verschillende onderzoeken gedaan naar de leef- en werksituatie van Poolse bewoners van Den Haag.

Toolkit

Project ‘Socially Engaged Universities’ (SEU)

De maatschappelijke relevantie van Universiteiten en Hogescholen wordt steeds belangrijker, er komt steeds meer vraag naar. Met name het inspelen op de behoeften van de samenleving, zowel lokaal als wereldwijd.

Artikel

Themanummer rebelse initiatieven in wonen, zorg en onderwijs

Of het nu gaat om wonen, gezondheidszorg of onderwijs: overal zijn kritische geluiden te horen over starre regelgeving en verouderde systemen die nieuwe initiatieven in de weg zouden staan.

Artikel

The Participation of Older People in the Concept and Design Phases of Housing in The Netherlands: A Theoretical Overview

Het artikel is in maart 2021 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Healthcare. Dit artikel geeft een overzicht van het belang van participatie van ouderen bij het ontwerp van collectieve woonvormen.

Rapport

Het is een samenleving in het klein: sociale en fysieke leefbaarheid in Zoetermeer, Meerzicht

In 1969 startte de aanleg van Meerzicht als een van de eerste nieuwbouwwijken van Zoetermeer met veel galerijflats. De ruime en relatief goedkope flats moesten vooral jonge gezinnen naar deze groeistad trekken.

Nieuws

Gebouw
14 juni 2022

Onderzoek laat zien dat Haagse economie weer op stoom is na coronacrisis

Algemeen, Onderzoek

De coronacrisis heeft haar sporen nagelaten, gezien de krimp van de Haagse economie met 2 procent. Toch is de daling…
Lees meer
Katja Rusinovic
12 mei 2022

Leren van lokale helden: lessen uit de coronacrisis

Algemeen, Onderzoek

Op 11 maart 2020 bestempelde Wereldgezondheidsorganisatie WHO corona officieel als pandemie. In de eerste weken stonden…
Lees meer
Katja Rusinovic
12 mei 2022

Leren van lokale helden: lessen uit de coronacrisis

Algemeen, Onderzoek

Op 11 maart 2020 bestempelde Wereldgezondheidsorganisatie WHO corona officieel als pandemie. In de eerste weken stonden…
Lees meer