Introductie

De stad is een dynamische plek waar verschillende bevolkingsgroepen samenleven. Die sociale en culturele diversiteit biedt kansen, maar brengt ook problemen en onzekerheid met zich mee.

Hierdoor krijgen burgers en maatschappelijke instellingen te maken met verschillende uitdagingen. Het lectoraat onderzoekt deze sociale culturele verschillen in de stad en wil hier graag een positieve bijdrage aan leveren.

Over het lectoraat

In de samenleving is grote behoefte aan meer keuzevrijheid: zelf de regie kunnen voeren is het credo. Tegelijk is ook de drang naar zekerheid en geborgenheid manifester geworden. Elk mens wil bestaanszekerheid, een goed woon- en leefklimaat en kansen om vooruit te komen. Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling wil daar een bijdrage aan leveren. Het lectoraat onderzoekt sociale en culturele ontwikkelingen in de grote stad. En die grote stad is om de hoek. Het lectoraat heeft een duurzaam samenwerkingsverband met de gemeente en gaat de Haagse wijken in voor onderzoeksprojecten, focusgesprekken en interviews met bewoners en professionals. Studenten worden hier nauw bij betrokken, aangezien zij in hun toekomstige werkpraktijk vaak in aanraking komen met grootstedelijke vraagstukken.

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan

dr. Katja Rusinovic

Over de lector

dr. Katja Rusinovic

Sinds 1 juni 2020 is Katja Rusinovic lector Grootstedelijke Ontwikkelingen aan De Haagse Hogeschool. Centrale thema’s in haar werk zijn sociale mobiliteit, burgerschap, (arbeids-) migratie, stedelijke arbeidsmarkt, onderwijs en nieuwe woonvormen voor ouderen. In 2006 promoveerde Katja aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een studie naar migrantenondernemerschap in de vier grote steden, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen eerste en tweede generatie migranten. Haar postdoconderzoek betrof burgerschap en transnationale bindingen onder de migrantenmiddenklasse in Rotterdam en Den Haag. Van 2012 tot 2017 werkte Katja aan de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling sociologie, als docent, onderzoeker en opleidingsdirecteur van de master sociologie. Sinds 2017 werkt zij aan De Haagse hogeschool.  

Nevenfuncties

  • Lid stuurgroep Richting Europa (SiA) 
  • Voorzitter Vereniging van Lectoren
  • Lid erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid (Movisie)
  • Lid Adviesraad Migratie


06 - 86 86 52 04
k.m.rusinovic@hhs.nl

LinkedIn profiel

Als grote stad is Den Haag bij uitstek een onderzoekslab voor sociale problemen en maatschappelijke vernieuwing.

teamleden kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Team

Binnen ons lectoraat werken onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten nauw samen met praktijkpartners om onderzoek te verrichten. Samen zetten zij zich in om de resultaten van het onderzoek -kennis en inzichten- te vertalen naar de praktijk van het onderwijs en de regio.
 

Ontmoet ons team

Projecten

Samen meer zicht op migratie in Den Haag

De gemeente Den Haag en het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions gaan de komende drie jaar samen hieraan werken via een gezamenlijke onderzoeksagenda rond migratie en lokaal beleid.
Lees meer

Platform Stad en wijk

De centrale vraag is daarbij: hoe zorgen we er samen met de mensen om wie het gaat – beleidsmakers, (wijk)professionals, bewoners en studenten – voor dat de stadswijk leefbaar is en blijft?
Lees meer

Literatuurstudie naar effecten COVID-maatregelen

Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen verricht samen met het Risbo een literatuurstudie in opdracht van het Maatschappelijk Impact Team (d.d. 16-01-2023).
Lees meer

Nieuws

30 januari 2024

Samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen in Den Haag Zuidwest

Onderzoek

Den Haag Zuidwest is voor het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen en het kenniscentrum GUTs een belangrijk…
Lees meer

12 oktober 2023

Challenge wijkparticipatie: wijkverbinder voor één dag in het Schipperskwartier

Onderzoek

Tijdens de challenge sloegen bewoners, studenten en professionals de handen ineen om de bewonersbetrokkenheid en…
Lees meer

6 juli 2023

Christine Bleijenberg benoemd in de Maatschappelijke Raad Schiphol

Onderzoek

Met trots willen wij delen dat op 1 juli de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is geïnstalleerd. In deze raad is onze…
Lees meer

Publicaties

Rapport

Kwetsbaarheid en veerkracht

Een verkennend onderzoek naar de positie van kinderen van EU-arbeidsmigranten in zeven gemeenten.

Download rapport (pdf)

Rapport

Ontvlucht en ontheemd: Oekraïnse vluchtelingen in Den Haag

In Den Haag verblijven ongeveer 3.000 Oekraïense ontheemden in zowel gemeentelijke als particuliere opvang. Een recent onderzoek van De Haagse Hogeschool binnen het Kenniscentrum GUTs richt zich op welke...

Rapport

Lessen uit workshops voor wijkinitiatieven

Wijkinitiatieven worstelen allemaal met soortgelijke vragen, zoals ‘hoe financier ik mijn initiatief?’, ‘welke stappen moet ik wel of niet ondernemen om te professionaliseren?’, en ‘hoe onderhoud ik...

Rapport

Gemeentelijke aanpak prioritaire gebieden en wijkagenda’s

Hoe verbeter je als gemeente de leefbaarheid op straat samen met de mensen die hier wonen en werken? De gemeente Den Haag wilde leren van de ervaringen van bewoners en professionals met de Haagse aanpak.

Rapport

Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Mensen verschillen op vele manieren van elkaar. Ook op de werkvloer. En dan hebben we het niet alleen over collega’s en leidinggevenden, maar ook over klanten/cliënten, opdrachtgevers, leveranciers etc.