Student met papieren in hand op atletiekbaan

Veel mensen werken met producten en in omgevingen die niet op hun persoonlijke bouw en bewegingen zijn ontworpen. Klachten bij het werk zijn dan ook vaak te herleiden tot onvolkomenheden in het ontwerp van de werkplek of in het ontwerp van hulpmiddelen. Denk aan stoelen, bureaubladen, schoenen, fietsen, loopkrukken, protheses, gereedschappen, maar ook sportattributen. Door slimme technische oplossingen kunnen algemene of individuele verbeteringen worden aangebracht. Dan is het mogelijk om met minder energie of met minder klachten te bewegen.

Onderzoek en (product)ontwikkeling Bewegingstechnologie Expertisecentrum Bewegingstechnologie

De opleiding Mens & Techniek | Bewegingstechnologie richt zich op het inzetten van techniek om mensen beter te laten functioneren. Dat kan een hulpmiddel zijn voor een ouder iemand die niet zo veel spierkracht meer heeft, maar ook juist de best ingestelde BMX-fiets om een gouden medaille te winnen. Een Bewegingstechnoloog is overal actief waar mensen beter kunnen bewegen en functioneren met behulp van technologie. Dus heb je een vraag over het verbeteren van een bestaand hulpmiddel of moet er iets geheel nieuws ontworpen worden, is er een uitdaging op de werkplek of wil je nog verder verbeteren in een sportprestatie, kijk naar de mogelijkheden bij Bewegingstechnologie. Soms kunnen vragen uit de praktijk als opdrachten in het onderwijs opgenomen worden, voor projecten, afstuderen of stages. Maar ook voor andere vragen, ideeën voor samenwerking of andere opties, neem gerust contact op.

Om een idee te krijgen van mogelijk projecten staan hieronder enkele voorbeelden, verdeeld over de onderzoeksthema’s die de opleiding hanteert:

Technologie voor aangepast sporten

 • Onderzoek uitvoeren voor Paralympische sporten
 • Nieuwe sportrolstoelen ontwikkelen
 • Onderzoek doen naar de afstelling van een hardloop prothese

Technologie in de sport

 • Onderzoek uitvoeren eredivisie voetbalteams
 • Aangepaste turntoestellen ontwikkelen
 • Sensoren inzetten voor het meten van spronghoogte bij volleybal

Technologie voor leefstijl en gezondheid

 • Onderzoek uitvoeren voor beweegstimulering met activity trackers
 • Beweeggames ontwikkelen voor kinderen op BSO’s
 • Het evalueren van interactieve speeltoestellen in de publieke buitenruimte

Technologie in orthopedie en gangbeeldanalyse

 • Onderzoek naar de instelling van een prothese
 • Een drukmat systeem inzetten voor het aanmeten van het juiste schoeisel
 • Camera’s toepassen voor het meten van afwijkingen in het lopen
 • Technologie in revalidatie, zorg en arbeid
 • Onderzoek doen naar het rolstoel gebruik
 • Advies geven over het aanmeten van een rolstoel (zitadvies)
 • Ergonomische hulpmiddelen ontwikkelen voor het verminderen van fysieke belasting.

Samenwerken

De opleiding Bewegingstechnologie werkt op verschillende terreinen samen met sport, zorg en verzorgende instanties. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Basalt. Verder wordt er samengewerkt met:

 • Medewerkers in verzorgende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, bewegingstechnologen, wijkverpleegkundigen, thuiszorgwerkers, verpleegkundigen.
 • Verzorgende instanties zoals: fysiotherapeutische praktijken, gezondheidscentra, sportcentra, sportadviescentra, bewegingsadviescentra.
 • Bedrijven en instellingen die producten ontwikkelen, produceren en testen en/of diensten leveren waaraan bewegingstechnologische aspecten zijn te onderscheiden.
 • Onderzoekcentra zoals: universiteiten, hogescholen, TNO, Arbo-diensten.
 • Individuen met problemen van bewegingstechnologische aard.

Daarnaast wordt er veelvuldig binnen de Haagse Hogeschool samengewerkt met kenniscentrum Health Innovation met de diverse lectoraten.

Contact

Meer weten of vragen? Neem gerust contact op met de coördinatoren van onderzoek bij de opleiding, Daniel van Leeuwen (D.M.vanLeeuwen-1@hhs.nl) of Rienk van der Slikke (R.M.A.vanderslikke@hhs.nl)