Meedoen aan sport en bewegen is belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Plezier beleven aan sport en bewegen is daarvoor een belangrijk motivator voor iedereen. Echter, in beweging komen en blijven bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor mensen met verstandelijke beperking is het moeilijk om hierin zelfstandig de regie te kunnen pakken en keuzes te maken. Wat zijn manieren om hen in beweging te krijgen en om ze in beweging te houden? Hoe kan technologie hier een rol in spelen? Dat is de aanleiding voor TIME2Play, een onderzoeksprogramma gericht op het stimuleren van bewegen voor en door mensen met een verstandelijke beperking (VB) door inzet van technologie.

Mensen met een VB hebben een aantoonbaar lagere mate van fysieke activiteit dan mensen zonder een verstandelijke beperking en dit leidt tot een hoge prevalentie van obesitas, hypertensie, diabetes en andere gezondheidsaandoeningen en ziekten. Uit onderzoek is gebleken dat zelfs een kleine vooruitgang van fysieke fitheid bij mensen met een verstandelijke beperking al geassocieerd is met grote gezondheidsvoordelen.

Waarom (digitale) technologie inzetten om meer te bewegen? Er is steeds meer aandacht voor dergelijke inzet om het bewegen - de fysiek activiteit - aantrekkelijk en uitdagend te maken, zodat ook de participatie hieraan verhoogd. Technologie kan ook een rol spelen om mensen met een VB meer zelfstandig tot bewegen aan te zetten. Denk bijvoorbeeld aan sport- en spelactiviteiten vanuit bestaande toepassingen zoals Wii sport en Smart Walls. Of bijvoorbeeld het ontwikkelen van speelplekken en/of buitenruimtes, waarbij de activiteiten worden gemonitord en ook direct via apps worden teruggekoppeld. Technologie heeft de potentie en wordt nu nog maar beperkt ingezet om mensen met een verstandelijke beperking in beweging te krijgen.

Het onderzoek

Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport maakt binnen een landelijk consortium (in oprichting) een inventarisatie van welke technologische toepassingen voor bewegingsstimulering voor de doelgroep er nu zijn en ook ingezet worden door de doelgroep. Verschillende focusgroepen zijn afgenomen met de doelgroep en begeleiders om hier inzicht in te krijgen. Welke zijn effectief gebleken en welke technologische innovaties zouden ontwikkeld kunnen worden om de doelgroep op een uitdagende manier aan het bewegen te krijgen?

Vanuit het werkveld is hier ook sterk behoefte aan. Zorginstellingen voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking zoals ’s Heeren Loo, willen graag dat hun cliënten optimaal fysiek actief zijn. Professionals van ’s Heerens Loo zijn nieuwsgierig naar welke technologische innovaties effectief kunnen worden ingezet om het bewegen van mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren. Dat maakt hen een belangrijke partner in het huidige consortium i.o., waarmee we gezamenlijk op zoek gaan naar een optimale technologische oplossingen/toepassingen.

In diverse projecten, zowel binnen als buiten dit consortium, wordt onderzocht op welke manier potentiële technologie kan worden ingezet (implementatie en mogelijke opschaling) en hoe effectief dit is om mensen met een verstandelijke beperking meer in beweging te krijgen.

Binnen het programma TIME2Play worden verschillende projecten ontwikkeld en uitgevoerd waarbij technologie wordt ingezet om mensen met (licht) verstandelijke beperking te stimuleren actief te gaan spelen en te blijven bewegen.

Samenwerking

Middels diverse projecten zal onderzoek worden gedaan naar hoe effectief (en efficiënt) verschillende digitale technologieën zijn om mensen met een verstandelijke beperking meer in beweging te krijgen. Het consortium bestaat uit onderzoekers en professionals uit o.a. kenniscentra (EUR Rotterdam; TU Delft), onderwijsinstellingen HHS en Hanze HS (Groningen), zorgpraktijk w.o. ’s Heerenloo (Noordwijk) en verschillende MKB ondernemingen zodat vanuit verschillende disciplines wordt gewerkt aan dit thema.

Projectgroep

Vanuit lectoraat TIBS:

· Monique Berger (projectleider)

· Rinus van der Schoof (uitvoerend onderzoeker)

· Caroline Doorenbosch (senior onderzoeker)

In het consortium i.o. participeren dr. Aly Oppewal (EUR), Aly Waninge (HanzeHS), Marije Bunskoek ( s’ Heerenloo), Sjonnie Lubbers (’s Heerenloo), Jos Kraal (TU Delft) en Thiro van Zijl (ThiroTraining).

Contact

Rinus van der Schoof
m.t.m.vanderschoof@hhs.nl
06-39080549

Caroline Doorenbosch
c.a.m.doorenbosch@hhs.nl
06-18989533

Monique Berger
m.a.m.berger@hhs.nl
06-19406765