Voor het analyseren van kwalitatieve onderzoekdata, kan ATLAS.ti gebruikt worden. Voor het analyseren van kwantitatieve onderzoekdata zijn Microsoft Excel en SPSS beschikbaar.

ATLAS.ti

ATLAS.ti is een computerprogramma dat erg nuttig kan zijn bij het doen van onderzoek. Je gebruikt het met name voor de analyse van kwalitatieve onderzoeksdata, bijvoorbeeld voor de analyse van uitgeschreven interviews of voor literatuuronderzoek.

Kijk voor meer informatie op deze pagina van de bibliotheek: Analyseren kwalitatieve onderzoeksdata met ATLAS.ti