Voor de kwaliteit en voor het aantonen van de noodzaak van je onderzoek, is het belangrijk te inventariseren wat de huidige stand van zaken is van je onderzoeksonderwerp. Degelijk, transparant en controleerbaar literatuuronderzoek kunnen doen is daarom een must. Via de bibliotheek van De Haagse Hogeschool is een groot aantal informatiebronnen beschikbaar. Daarnaast biedt de bibliotheek diverse hulpmiddelen voor het uitvoeren van literatuuronderzoek. 

Literatuur zoeken

In de databanken en bronnen van de hogeschoolbibliotheek vind je wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften, boeken, e-books, scripties en beeld- en geluidmateriaal die voor onderzoek nodig zijn. Via het databankenoverzicht krijg je toegang tot de databanken. In het overzicht zijn een aantal filteropties om de juiste databank te vinden. De digitale bronnen zijn thuistoegankelijk en 24/7 beschikbaar.

In de catalogus vind je boeken, tijdschriften, cd's en dvd’s en een deel van de e-book en e-journal collectie. Landelijk zoeken kan via de nationale bibliotheekcatalogus PiCarta-on-Worldcat.

E-journals lezen op je tablet/desktop

BrowZine is een app om de door jou geselecteerde internationale wetenschappelijke tijdschriften uit onze collectie door te bladeren en offline artikelen te lezen. De tijdschriften worden weergegeven op een visuele boekenplank. En je ontvangt ook meldingen zodra een nieuwe uitgave beschikbaar is.

Meer informatie over BrowZine is te vinden op de FAQ bibliotheekpagina. Scroll op de pagina door naar het onderdeel Tijdschriften en BrowZine.

E-Publication Finder

Om er achter te komen of we toegang hebben tot een bepaald e-book of e-journal, kun je de E-Publication Finder gebruiken. Hierin zoek je op de titel van een publicatie of het ISSN nummer. Let wel op dat je hier NIET op artikelniveau zoekt.

Meer uitleg over de E-Publication Finder.

Tools voor volledig tekst

Binnen de hogeschool hebben we een aantal tools in huis om het makkelijker te maken om bij de volledige tekst te komen, zoals een linkresolver, browsertools en een DOI-lookup-tool. 

Bekijk de visuele toolguide voor het volledig aanbod van de bibliotheek.

Thuistoegang en het delen van URL’s

Vrijwel alle bronnen zijn (na inloggen) ook off-campus beschikbaar.  Om thuistoegang mogelijk te maken wordt bij de meeste databanken de Ezproxy-software gebruikt. Daarbij krijgt de URL van een bron of een artikel het voorvoegsel: https://ezproxy.hhs.nl/login?url=

Meer uitleg over het gebruik van de juiste URL en het deeplinken naar artikelen in databanken.

Data gebruiken van een externe partij

Je kunt voor (een deel van) je onderzoek gebruik maken van al bestaande data van een externe partij. Hieronder volgt een (niet uitputtend) overzicht van bronnen die potentieel relevante data ontsluiten.

Data-directories en data-portals
Nederlandse data-archieven
  • NARCIS: biedt toegang tot datasets afkomstig uit de repositories van Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO, diverse wetenschappelijke instellingen en een aantal data-archieven waaronder DANS en 4TU.ResearchData (zie hieronder). Je kunt filteren op toegankelijkheid (open access, close access en restricted access) en op vakgebied
  • Survey Data Netherlands: maakt enquêtes en bijbehorende data van grote Nederlandse onderzoeksprojecten vindbaar en toegankelijk. Je kunt full tekst zoeken of filteren op taal (Nederlands of Engels), onderwerp of bron
  • DANS: Zoeken in DANS, een online archiveringssysteem voor het deponeren en hergebruiken van onderzoeksdata in Nederland. Bevat datasets uit onder andere de geesteswetenschappen, gezondheidswetenschappen, maatschappij- en gedragswetenschappen, oral history en ruimtelijke wetenschappen. Ontsluit onder andere de collecties van het voormalige Nederlands Historisch Data-archief (NHDA) en het Steinmetz-archief en biedt toegang tot de beveiligde microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, zie hieronder). Je kunt filteren op toegankelijkheid (open access, access na registratie, close access en restricted access) op vakgebied en op collectie. DANS is een gecertificeerd archief (CoreTrustSeal en Nestor Seal)
  • 4TU.ResearchData: Een gezamenlijk databeheerinitiatief van de Nederlandse technische universiteiten. Bevat datasets uit de technische wetenschappen. Je kunt filteren op collecties, jaar, plaats of onderwerp. 4TU.ResearchData is een gecertificeerd archief (CoreTrustSeal)
Statistische data
  • Statline: de databank van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling. De informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema. Via het open dataportaal kun je grote hoeveelheden cijfers downloaden. Het portaal geeft ook informatie over geautomatiseerde opvragingen. Statline is ook opgenomen in de A-Z databanken / digitale bronnen lijst van de bibliotheek van De Haagse Hogeschool.
  • Lijst van (inter)nationale statistische organisaties van de economische commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE): In andere landen bieden organisaties die vergelijkbaar zijn met het CBS statistische data. Een schat aan statistische data is ook te vinden bij internationale organisaties zoals de WHO, de OESO, de VN, enz. UNECE biedt een overzicht van nationale en internationale statistische organisaties.
  • Euromonitor Passport: De bibliotheek van De Haagse Hogeschool biedt toegang tot de internationale statistische bron Euromonitor Passport. Via de tegels Search all categories en Expore statistics onder de verschillende tabbladen kun je marktdata, demografische data, socio-economische data en (detail)handeldata downloaden. Euromonitor Passportis opgenomen in de A-Z databanken / digitale bronnen lijst.
Kwaliteit en vindbaarheid van data van een externe partij

Data-archieven moeten voldoen aan kwaliteitsnormen voor de data die ze opslaan en waartoe ze toegang bieden. Om de kwaliteit van een data-archief te beoordelen, kun je de volgende zaken controleren:

Materialen aanvragen bij andere bibliotheken (IBL)

Kom je ondanks de hierboven beschreven hulpmiddelen toch een publicatie tegen waarbij je de volledige tekst niet kunt verkrijgen (of waar je moet voor betalen)? Maak dan gebruik van het interbibliothecair leenverkeer. De bibliotheek van De Haagse Hogeschool vraagt de publicatie dan aan bij een andere bibliotheek. Deze service is voor medewerkers gratis.

Vind je dat de publicatie opgenomen moet worden in de collectie van de bibliotheek van De Haagse Hogeschool omdat deze ook interessant is voor in de toekomst of voor anderen (studenten en/of medewerkers van De Haagse Hogeschool), vul het aanschafverzoek formulier in.

Blijf op de hoogte (attenderingen)

Op de hoogte blijven van nieuwe publicaties in jouw vakgebied of interesse, of heb je een speciale voorkeur voor een bepaald tijdschrift of artikel? Er zijn verschillende manieren om op de hoogte te blijven:

  • via BrowZine (alleen academische tijdschriften)
  • via een databank (nieuw verschenen nummers of nieuwe resultaten van een bewaarde zoekopdracht)
  • via de site van het tijdschriift

Meer uitleg over attenderingen/alerts.

Citatie-index Web of science

Web of Science is een citatie-index waarmee je naar wetenschappelijke literatuur kunt zoeken. Het platform biedt toegang tot verschillende bibliografische databases. De belangrijkste is de Web of Science Core Collection met bibliografische metadata van een groot aantal wetenschappelijke onderzoekspublicaties op alle wetenschapsgebieden.

Met Web of Science kan de H-index worden bepaald, een maat voor de impact van publicaties van een wetenschappelijk onderzoeker. En met de Journal Citation Reports is de impact factor te zien van een tijdschrift, een indicatie van het belang op basis van citatiegegevens.

Meer uitleg over Web of Science in het databankenoverzicht.