Digitale Bibliotheek

Zoeken van literatuur, data, code

Via de bibliotheek heb je toegang tot databanken, digitale bronnen, tijdschriften, e-books en fysieke boeken. Kijk voor meer informatie op Zoeken en vinden.

Find it image

FIND-IT is de naam van onze zgn. linkresolver die vanuit je bibliografische referenties direct doorlinkt naar een full tekst versie indien dit via de databanken van de bibliotheek beschikbaar is.

Materiaal aanvragen bij andere bibliotheken

De bibliotheek van de Haagse Hogeschool biedt studenten en medewerkers de mogelijkheid om boeken en tijdschriftartikelen die niet in de collectie aanwezig zijn bij een andere bibliotheek aan te vragen via IBL (Interbibliothecair leenverkeer)

Attenderingen, aanbevelingen

Om op de hoogte te blijven van nieuwe uitgaven van (vak)tijdschriften van jouw keuze, kan je gebruik maken van attenderingen.

Lezen, bekijken

Meer informatie over het verkrijgen van thuis-toegang tot de collectie van de bibliotheek, het krijgen van toegang tot de volledige tekst, en het gebruik van Browzine, is hieronder te vinden.

Annoteren

Om de literatuurverwijzingen die je hebt gevonden te verzamelen en te ordenen, kan je gebruik maken van de tools RefWorks of ATLAS.ti.

Collectie

In de collectie van de Bibliotheek vind je wetenschappelijke publicaties, bronnenmateriaal en boeken, e-books, (digitale) tijdschriften, databanken, scripties en publicaties en beeld- en geluidmateriaal die voor onderzoek nodig zijn.

Landelijk zoeken kan via de nationale bibliotheekcatalogus PiCarta.

Thuistoegang

Vrijwel alle bronnen zijn (na inloggen) thuis toegankelijk. Om thuistoegang mogelijk te maken wordt bij de meeste databanken de EZproxy software gebruikt. Daarbij krijgt de URL van een bron of een artikel het voorvoegsel: https://ezproxy.hhs.nl/login?url=
Deze kun je het beste gebruiken om naar de bron te verwijzen. Dus NIET de bron aanklikken en dan de URL gebruiken die in de adresbalk van de browser staat, want dan mis je het EZproxy voorvoegsel. Maar vanuit de bronnenlijst via de rechtermuisknop “snelkoppeling kopieren”.

  • Zie meer uitleg over het gebruiken van de juiste URL.

Find it @ H/Library

Bij het zoeken in diverse databanken kun je geregeld in het zoekresultaat de groene button "Find it @ H/Library" zien:

Find it image

 


Dit is de naam van onze zgn. linkresolver, een hulpmiddel dat je vanuit een bibliografische referentie direct naar de full text versie brengt, als dat tenminste beschikbaar is voor onze bibliotheek.
Ook in Google Scholar kun je aangeven dat Find it @ H/Library weergegeven moet worden in de lijst met zoekresultaten.

Als er niet direct full text getoond kan worden (bijv. omdat onze hogeschool geen toegang heeft), dan wordt er een aantal andere opties aangeboden. Zoals de mogelijkheid om verder te zoeken in andere zoeksystemen of het item bij de bibliotheek aan te vragen middels IBL (interbibliothecair leenverkeer).

Materialen aanvragen bij andere bibliotheken (IBL)

De bibliotheek van De Haagse Hogeschool biedt studenten en medewerkers de mogelijkheid om boeken en tijdschriftartikelen die niet in de collectie aanwezig zijn bij een andere bibliotheek aan te vragen via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) formulier. Voor elke aanvraag vul je een apart formulier in. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanvraag.

E-journals lezen op je tablet/desktop

Browzine is een app om de door jou geselecteerde internationale wetenschappelijke tijdschriften uit de A-Z lijst e-journals door te bladeren en offline artikelen te lezen. Je kunt ook meldingen ontvangen zodra een nieuwe uitgave beschikbaar is.

Attenderingen / op de hoogte blijven

Op de hoogte blijven van nieuwe publicaties in jouw vakgebied of interesse, of heb je een speciale voorkeur voor een bepaald tijdschrift of artikel? Met verschillende attenderingsdiensten kun je via alerts op de hoogte gesteld worden van een nieuw uitgebracht tijdschriftnummer of -artikel, of nieuwe ontwikkelingen binnen een vakgebied. De bibliotheek biedt je meerdere mogelijkheden om je persoonlijk te laten attenderen op content.

Current Contents

Current Contents is een service van de bibliotheek voor medewerkers, waarmee je op eenvoudige wijze op de hoogte gehouden kunt worden over nieuwe uitgaven van tijdschriften van jouw keuze. Je kunt een aanvraag doen bij de bibliotheek om van Current Contents gebruik te kunnen maken. Vervolgens krijg je inlogcodes toegestuurd en kan je zelf wijzigingen doen. Voor vragen over Current Contents en bij welke tijdschriften je hiervan gebruik kunt maken, kun je contact opnemen met de bibliotheek.

Databanken

Bij veel databanken is het mogelijk om je te laten attenderen op tijdschriften of zoekopdrachten van jouw keuze. Een attenderingsdienst werkt als volgt: bij een databank voer je een zoekopdracht uit aan de hand van een aantal zoektermen. Is deze zoekopdracht geslaagd, dan kun je je op deze zoekactie laten attenderen. De attenderingsdienst voert dan bijvoorbeeld 1 keer per week (zelf te bepalen frequentie) de geslaagde zoekopdracht opnieuw uit, zodat er gecontroleerd wordt of er nieuwe publicaties of content zijn toegevoegd. Je ontvangt dan een e-mail of RSS alert over de nieuw geplaatste publicatie(s).

E-mail

Om via e-mail geattendeerd te worden, kun je eerst een persoonlijk account aanmaken op de website van de desbetreffende tijdschrift of databank. In een persoonlijk account kun je het volgende instellen:

  • Voor welke zoekopdracht (trefwoorden) je je wilt laten attenderen
  • Op welk e-mailadres je de alerts wilt ontvangen
  • Hoe vaak de attenderingsdienst de zoekopdracht moet herhalen (frequentie)

RSS-feed

RSS is een manier om andere mensen (en diensten) er op te attenderen dat een website nieuwe berichten en/of artikelen heeft. Dit wordt gedaan met een zogenaamde “RSS feed“. In deze feed wordt in ieder geval de titel van het artikel genoemd, en een korte samenvatting of intro. Soms staan er ook hele artikelen in. Door je te abonneren op de rss-feed van een site kun je dus zonder naar de website te gaan de ‘koppen snellen’. Maar belangrijker: deze programma’s geven ook aan als er wel of geen berichten zijn, en dus hoef je er niet naar te kijken als er geen nieuwe berichten zijn. Het oranje icoon is een teken dat een website een RSS feed heeft. Met een programma (een zogenaamde “rss-reader”) lees je deze informatie.