Steeds vaker verschijnen er berichten in de media dat mensen met een migratieachtergrond stemmen op anti-immigrantenpartijen. Waarom gebeurt dat? Het lecortoraat Wereldburgerschap doet hier onderzoek naar. Het onderzoek “Against the Grain: Exploring Why People with a Migration Background vote and are active for Anti-Immigration Parties” probeert het stemgedrag van mensen met een immigratieachtergrond te beschrijven en te verklaren. Daarnaast kijkt dit onderzoek naar de manier waarop deze stemmers zich verhouden tot het publieke debat. Met dit inzicht wil het lectoraat thema’s als immigratie, multiculturaliteit en polarisatie bespreekbaar maken in het onderwijs. 

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek helpt ons meer te weten te komen over hoe migranten zich integreren in Nederland. Ook leren we hoe we kunnen praten over verschillende culturen en de verdeeldheid in de samenleving. Vooral in het onderwijs is hier een grote behoefte aan.

Onderzoek

Dit onderzoek bestaat uit twee delen: we kijken naar cijfers en doen ook onderzoek naar ervaringen. Eerst nemen we onder de loep wat er al bekend is in boeken en artikelen. Vervolgens brengen we in kaart hoeveel mensen in met een migratieachtergrond in Nederland stemmen op anti-immigratiepartijen. Daarbij kijken we ook naar hun kenmerken. 

Daarna gaan we dieper in op waarom deze groep mensen zo stemt. Dit doen we etnografisch, dus door met ze te observeren en met ze in gesprek te gaan. Tot slot zetten we de opgedane kennis om in bruikbare educatieve materialen. Zo gaan we hulpmiddelen ontwikkelen voor scholen waarmee ze gesprekken over gevoelige maatschappelijke thema’s beter kunnen faciliteren. Het onderzoek is zowel kwalitatief- als kwantitatief van aard.  

Beoogde resultaten

Uiteindelijk ontwikkelen we tools voor het onderwijs om onderwerpen als immigratie, integratie, multiculturaliteit en polarisatie bespreekbaar te maken. Daarnaast willen we meer inzicht krijgen in nieuwe onderzoeksmethodieken om die te implementeren in het onderwijs. Denk aan digitale- of virtuele onderzoeksmethoden. 

Opleidingen

Ondernemerschap & Retailmanagement 

Samenwerkingspartners

Vrije Universiteit te Amsterdam 

Financiering

Promotievoucher HHS 

Duur van het project

1 februari 2023 – 1 februari 2028 

Relevante artikelen

Duk, W. (2017, 25 februari). Wierd Duk peilt de stemming: Onzichtbaar voor politici. Geraadpleegd op 27 september 2022, van https://www.ad.nl/nieuws/wierd-duk-peilt-de-stemming-onzichtbaar-voor-politici~acfd68ce/

Muller, N. (2020, 13 augustus). Kleurrijk rechts. Geraadpleegd op 27 september 2022, van https://www.hpdetijd.nl/2020-08-25/kleurrijk-rechts/

NOS. (2017, 18 februari). Podcast: het beste uit het Oog. Geraadpleegd op 27 september 2022, van https://nos.nl/artikel/2158884-podcast-het-beste-uit-het-oog

NPO Radio 1. (2022, 23 juni). Waarom stemmen niet-Westerse migranten op rechtse partijen? Geraadpleegd op 27 september 2022, van https://www.nporadio1.nl/nieuws/podcast/cf2228a0-a804-4f71-92c4-e286faa65801/waarom-stemmen-niet-westerse-migranten-op-rechtse-partijen

Ramesar, P. (2012, 30 augustus). “PVV trekt Hindostanen uit alle sociale klassen”. Geraadpleegd op 27 september 2022, van https://www.trouw.nl/nieuws/pvv-trekt-hindostanen-uit-alle-sociale-klassen~b93a1de7/

WNL. (2017, 15 maart). Deze moslims stemmen op PVV: ‘Wees trots op Nederlandse cultuur’. Geraadpleegd op 27 september 2022, van https://wnl.tv/2017/03/15/moslims-stemmen-op-pvv-wees-trots-op-nederlandse-cultuur/

Projectleider

Shashi Roopram, MSc (s.r.roopram@hhs.nl) 

Team

prof. dr. Maurice Crul 
dr. Jasper Muis 
dr. Elif Keskiner 
Shashi Roopram, MSc 

Contact

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met de projectleider Shashi Roopram (s.r.roopram@hhs.nl)