Heb je een vraag?

We helpen je graag!

Iets voor jou?

Werkgevers vragen om een nieuw soort professional. Daar speelt de opleiding IVK op in. Jij wilt veelzijdige kwesties op het gebied van veiligheid vanuit verschillende invalshoeken (multidisciplinair) benaderen.

Ervoor zorgen dat samenwerking van de grond komt en dat die samenwerking leidt tot beleid. Wat betekent veiligheid voor de publieke sector? Voor het bedrijfsleven en voor burgers? En hoe ga je om met het beheer van veiligheid als onderdeel van stedelijke ontwikkeling?

Als je de hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde in deeltijd studeert, dan ben je vier jaar bezig. Binnen én buiten de opleiding. Op maandagmiddag en -avond stort je je op vakken als Criminologie, Crisismanagement en Cybersecurity. En daarnaast leer je op je werkplek door toegepaste opdrachten te doen. Zo breng je theorie in praktijk en zie je hoe je een project of onderzoek opzet om een veiligheidsvraagstuk op te lossen. Daarom is het verplicht dat je een relevante functie hebt binnen het veiligheidsdomein.

Je studie combineren met privé en werk? Daar helpen we je bij. Je krijgt een ervaren persoonlijke begeleider, die je op persoonlijk vlak, maar ook in je professionele ontwikkeling.

Alles over toelating

Toelatingseisen

Welk profiel of niveau heb je nodig? 

Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M (Economie of Management en Organisatie of Bedrijfseconomie en Wiskunde A of B)
 • E&M
 • N&G (Economie of Management en Organisatie of Bedrijfseconomie)
 • N&T
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Mbo
 • Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding.
 • Gelijkgesteld diploma van de politieacademie: Allround Politiemedewerker (niveau 4)

Om met de bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde deeltijd te kunnen beginnen moet je een havo- of vwo-diploma hebben met het juiste profiel. Bij sommige profielen zijn bepaalde vakken verplicht. Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je welkom. Hierboven zie je de toelatingseisen. Heb je niet het juiste diploma? Kijk dan bij "Overige situaties" wat voor jou geldt. 

Je hebt relevant werk

Je moet werken in een passende functie om de opleiding Integrale Veiligheidskunde deel tijd te kunnen volgen. Meer weten? Neem dan contact op met Dennis Mulder, docent van de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde via e-mail D.Mulder@hhs.nl.

Overige situaties

Niet rechtstreeks toelaatbaar

Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent. Bijvoorbeeld omdat je geen toelatinggevende vooropleiding hebt, of je geen examen hebt gedaan in een verplicht vak. Kijk hier welke mogelijkheden er zijn om toch te starten aan De Haagse. Kijk op de pagina Toelatingseisen hoe je dit kan doen.

21+-toelatingsonderzoek
Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+.
Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets.

Een buitenlands of internationaal diploma

Met een buitenlands of internationaal diploma kun je toegelaten worden, mits dit diploma toelating biedt tot hbo en je een bewijs hebt van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Alle buitenlandse en internationale diploma’s worden door De Haagse Hogeschool gewaardeerd.

Overstappen naar De Haagse

Zit je op een andere hogeschool of een universiteit en wil je overstappen naar De Haagse? Je stroomt dan het eerste jaar in en kan vrijstellingen aanvragen op basis van eerder behaalde vakken bij andere opleidingen op hbo-niveau.

Samen met onze studieadviseur bekijk je of en wanneer je het beste kunt instromen bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK). Meer weten? Neem dan contact op Dennis Mulder, docent van de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde via e-mail d.mulder@hhs.nl.

Uitspraken over je toelating

Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Hulp bij studiekeuze

Doe mee aan onze studiekeuzeactiviteiten en ontdek of De Haagse het heeft voor jou.
groep studenten in atrium

Open Dag

Open Dag

Heeft De Haagse het ook voor jou? Een Open Dag bezoeken is dé manier om dat te ontdekken. 

Go to Open Dag
Groepje studenten zit buiten bij elkaar

Meelopen

Wanneer het jou uitkomt

Meelopen
Wanneer het jou uitkomt

Geen op maat gemaakt programma, gewoon de studie zoals die echt is. Loop een dagje mee met een student.

Go to Meelopen

Studie in cijfers

8
contacturen per week
20
uur relevant werk per week
12
uur zelfstudie per week

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Werkvormen

Colleges en projecten

Tijdens de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde volg je 1 dag per week college. De eerste 2 jaar krijg je een vast programma met hoor- en werkcolleges. Voor de klas staat dan een van je eigen docenten of een gastspreker. Iemand uit de beroepspraktijk bijvoorbeeld, of een docent van een buitenlandse hogeschool. Een medewerker crisisbeheersing van een hoogheemraadschap die alles kan vertellen over veiligheid bij waterschappen. Of een manager veiligheid van een groot warenhuis als de Bijenkorf die veel weet over veiligheid in de detailhandel. Daarnaast krijg je werkcolleges en theorievakken als grootstedelijke problematiek, criminologie en risicomanagement.

Action learning

Alle theorie zet je in bij de actionlearningopdrachten. In werkgroepen met meerdere studenten werk je dan samen aan realistische cases. Je gaat bijvoorbeeld de wijk in en onderzoekt hoe burgers veiligheid ervaren én hoe veilig het daadwerkelijk is. Je kijkt naar het veiligheidsbeleid van de gemeente en welke mensen en organisaties zich met veiligheid bezighouden. Vanaf jaar 4 krijg je onderwijs in de vorm van leerkringen. Samen met medestudenten werk je aan je eigen leerplan, je onderzoeksopzet en tot slot je afstuderen.

Na je studie

Aansluitende functies

 • Adviseur integrale veiligheid
 • Coördinator crisisbeheersing
 • Riskmanager
 • Medewerker Safety Health & Environment
 • QHSE-coördinator  
 • Beleidsmedewerker informatiebeveiliging

 • Veiligheidsconsultant
 • Operationeel Specialist A
 • Beleidsadviseur Safety & Security
 • Coördinator evenementenveiligheid
 • Medewerker security en investigations
 • Manager bewaking en beveiliging
 • Adviseur sociale veiligheid

Doorstuderen

Aan hogeschool of universiteit

Je hebt je diploma. Misschien heb je nu de smaak te pakken en wil je nog doorstuderen. Met een hbo-bachelor op zak kun je bijvoorbeeld een masteropleiding volgen, aan De Haagse Hogeschool Pro, een andere hogeschool of de universiteit. Zo heeft De Haagse Hogeschool Pro een interessant aanbod van masteropleidingen, waaronder masters op het gebied van management. En sluit de executive Master of Public Safety van Delft TopTech, ontwikkeld door de TU Delft en NIFV Nibra (Instituut Fysieke Veiligheid), prima aan.

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Inschrijven en aanmelden

Je aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat? Hier vind je ook belangrijke deadlines. Deze opleiding start in september en heeft geen februari-instroom.

Studiekosten- en financiering

Collegegeld

De collegegeldbedragen voor het gesubsidieerde onderwijs worden door het ministerie vastgesteld. Je moet eerst het collegegeld betalen, voordat je mag worden (her)ingeschreven. Je kunt het bedrag ineens betalen via de bank, maar er zijn ook mogelijkheden voor gespreide betaling. Bij gespreide betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Blijf op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent het collegegeld.

Studiefinanciering

Studenten die voltijd of duaal studeren komen in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Hulp bij studiekeuze

We helpen je graag de juiste keuze maken

Het kan zijn dat je na een bezoek aan de Open Dag of na het spreken met docenten en deeltijdstudenten nog niet weet welke opleiding je moet kiezen. Of misschien twijfel je over de juiste papieren, de relevantie van je werkplek of werkervaring om de opleiding van jouw voorkeur te kunnen volgen. We helpen je graag om de opleiding te vinden die het best past bij jouw toekomstperspectief! Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor

Hulp tijdens je studie

Bij de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde studeer je zelfstandig, maar wel met goede ondersteuning. Zo overleg je met je persoonlijke studieloopbaanbegeleider over je ontwikkeling en studievoortgang. En wissel je met andere studenten kennis en ervaring uit tijdens de coachgroepen en de leer- en afstudeerkringen. Hierbij word je ondersteund door je studieloopbaanbegeleider/coach. En heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.

Voor meer informatie over decanen/studentpsychologen, topsport, ondersteuning bij de Nederlandse taal of studeren met een functiebeperking kijk op onze pagina over ondersteuning tijdens je studie.

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):

 • Officiële opleidingsnaam: Integrale Veiligheidskunde
 • Naam internationaal: Safety and Security Management
 • Opleidingscode (Isat): 39268
 • Instellingscode (Brin): 27UM
   

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld. 

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA) en mag je de opleiding vervolgen. 

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.