Christine Tremblay, docente op De Haagse Hogeschool, gaat van start met een wekelijkse lees- en discussiegroep over diversiteit en inclusie. Diversiteit en inclusie is een belangrijk en zeer actueel onderwerp voor studenten op De Haagse, en discussies hierover bieden een belangrijke gelegenheid voor verdere studie. Christine’s persoonlijke belangstelling voor dit project is ontstaan vanuit haar eigen achtergrond in diversiteit en inclusie. ‘Ik heb de afgelopen drie jaar het vak Gender & Law gedoceerd bij de opleiding Law en ik wil graag de discussie verbreden met andere thema's rondom diversiteit en ook de raakvlakken tussen deze thema's bespreken. Ik ben ook benieuwd hoe een jongere generatie over deze thema's denkt.’

Voordat Christine werd aangesteld als docente bij De Haagse Hogeschool studeerde ze af aan McGill University in Canada met een dubbel rechtendiploma in Canadees Civiel en Gewoonterecht. Hoewel ze haar diploma in nationaal recht behaalde, heeft ze altijd belangstelling gehad voor internationaal recht en met name mensenrechten en internationaal strafrecht. In de zomervakanties ging Christine naar Burkina Faso en Palestina om samen te werken met mensenrechtenorganisaties, een uitdagende en waardevolle ervaring. Ze heeft ook stage gelopen bij een juridische adviesorganisatie in Canada waar ze zich heeft ingezet om een einde te maken aan discriminatie tegen mensen met hiv en aids. Ze gaf onder meer juridisch advies en schreef documenten voor rechtszaken. ‘Dit was een verrijkende ervaring omdat de discriminatie die mensen beleefden in die periode zeer ingewikkeld was.’

Deze ervaringen inspireerden Christine's belangstelling in internationaal publiekrecht en werkzaamheden binnen het domein van de mensenrechten. Dit leidde haar tot een stage bij het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië, waar ze meewerkte aan de rechtszaak over het Omarskakamp, in de zaak tegen een aangeklaagde verkrachter. ‘Dit was waar ik interesse kreeg in seksueel geweld en gendermisdrijven, omdat een van de beklaagden een verkrachter was. Het was zeer zwaar om dit emotionele werk te doen. Maar tegelijkertijd was het zeer waardevol werk met een ingewikkelde dynamiek.’

Christine's werk bij het Tribunaal wekte haar belangstelling in geweld op basis van gender en feminisme. ‘Ik was hierdoor enorm gefascineerd. Het internationaal strafrecht kwam weer op gang in de jaren 90, met de conflicten in Rwanda en het voormalige Joegoslavië en de oprichting van ad hoc tribunalen.’ Naast haar huidige werkzaamheden als docente in Public International Law werkt Christine ook aan haar PhD aan de Universiteit van Leiden over de impact van feministische wetenschap op Internationaal Strafrecht. Met al deze vergaarde ervaringen is Christine geïnteresseerd in het faciliteren van een discussiegroep voor studenten over diversiteit en inclusie.

Christine doceert Gender & Law bij de opleiding International and European Law aan De Haagse Hogeschool. ‘De gesprekken in deze klas zijn altijd boeiend. Diversiteit is een ingewikkeld onderwerp om te bespreken, omdat de betekenis op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden.’ Daarom heeft Christine besloten om deze lees-en discussiegroep over Diversiteit op te richten voor studenten. Deze groep biedt studenten een nieuw platform om deze thema's breder te bespreken, te overleggen en vragen te stellen. ‘Wanneer je het hebt over rassendiversiteit, genderdiversiteit of een functiebeperking en diversiteit, dan is het heel duidelijk. Maar wanneer je diversiteit breder opvat, verwijder je de beperking om het alleen te hebben over gender. Want je bent bijvoorbeeld niet alleen een vrouw, maar je hebt ook raakvlakken met andere identiteiten. Het is zeer beperkend om alleen te kijken vanuit een genderperspectief, en daarom is het interessant om de term diversiteit te gebruiken, die echter ook beperkingen heeft. Misschien is het mogelijk om in de leesgroep tot een bepaalde definitie te komen van diversiteit.’