Symposium Cyber Resilience

Cyber Resilience

In het kort

Datum:

13 oktober 2022

Tijd:

12:30 - 17:30

Locatie:

De Haagse Hogeschool

Dit najaar presenteert het Centre of Expertise Cyber Security zich aan externe partners, onderzoekers van kennisinstellingen, collega’s van De HHS en overige geïnteresseerden. Tijdens het symposium wordt teruggeblikt op mooie resultaten van ons kenniscentrum en kijken we vooruit naar nieuwe initiatieven. Daarnaast worden projecten van onze lectoraten en onze innovatieve labs gepresenteerd.

De missie van het Kenniscentrum Cyber Security is het versterken van de cyberveerkracht van publieke en private organisaties die zelf in mindere mate zijn toegerust op cyberdreigingen. Cyberveerkracht staat voor het vermogen van organisaties om cyberdreigingen te herkennen en hierop adequaat te reageren. Het bredere concept cyberveerkracht gaat ervan uit dat aanvallen onvermijdelijk zijn en dat het beperken van de impact bij een incident van  belang is. Een multidisciplinaire benadering van cyberveerkracht is daarom essentieel. Binnen het Centre of Expertise Cyber Security richten we ons daarom op de menselijke factoren, organisatie, en technische aspecten van cyberveerkracht en cybersecurity.

Keynote speakers en presentaties

De keynote speakers van deze dag zijn:
 • Dr. Melanie Rieback (CEO Radically Open Security):
  ‘Multidisciplinary Approaches for Cyberresilience’  
 • Drs. Roel van Rijsewijk (director of Cyber Defense Thales):
  Cyber Defense of Operational Technology. The problem is the foundation of the solution’

Daarnaast nemen onze onderzoekers u mee in de wereld van cyberweerbaarheid tijdens een aantal korte presentaties. Het thema cyberweerbaarheid zal toegelicht worden vanuit het perspectief mens, organisatie en techniek vanuit de lectoraten Cybercrime & Cybersecurity (dr. Rutger Leukfeldt ),Cyber Security & Safety (dr. Marcel Spruit), Network & Systems Engineering en tot slot Risk Management & Cyber Security (dr. Pei-Hui Lin).

 1. Cyberweerbaarheid van mkb’ers tegen ransomware - Susanne van ’t Hoff-de Goede
 2. Do online ads reduce DDoS attacks? - Asier Moneva Pardo
 3. Digitale Veiligheid in het Basisonderwijs - Marinus Maris
 4. Operatie: Dutch Joint Cyber Range - Daniel Meinsma
 5. Cybersecurity Risk management – Pei-Hui Lin
 6. Smart Cities digitaal veiliger – Emiel Kerpershoek
Melanie Rieback
   Roel van Rijsewijk    Rutger Leukfeldt
   Marcel Spruit
   Pei-Hui Lin

Vlnr: dr. Melanie Rieback, drs. Roel van Rijsewijk, dr. Rutger Leukfeldt,  dr. Marcel Spruit, dr. Pei-Hui Lin

Programma

12.30 – 13.30        Inloop en lunch
13.30 – 14.30        Welkom en keynote speakers
14.30 – 15.15        Pauze / Expositie projecten
15.15 – 16.30        Presentaties lectoraten
16.30 – 17.30        Borrel

Locatie

Het symposium vindt plaats in de Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag. Zie routebeschrijving.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden:

Aanmelden

Voor meer informatie of vragen kan contact worden opgenomen met Maaike Vergeer, management assistente van het kenniscentrum Cyber Security: cybersecurity@hhs.nl