Sustainable development goals als kapstok voor wereldburgerschap

Voor De Haagse Hogeschool is wereldburgerschap een belangrijk thema. Hoe geven we dat vorm in ons onderwijs? De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties helpen daarbij. Twee docenten, Karel van Dijck en Eric Veldhoff, vertellen hoe ze de SDG’s in hun les gebruiken.

Sustainable Development Goals (SDG)

De VN heeft 17 Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) opgesteld die in 2030 een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Dat is behoorlijk ambitieus, ambitieuzer dan de milleniumdoelen die eraan voorafgingen, maar in Nederland worden ze serieus opgepakt door de overheid, bedrijfsleven en ook scholen – waaronder de onze.

Charter

Dat wij met de SDG’s aan de slag gaan is logisch, niet in de laatste plaats omdat doel 4 over kwaliteitsonderwijs gaat, maar ook omdat de SDG’s een kapstok bieden voor onderwijs over wereldburgerschap. Het College van Bestuur van De Haagse heeft het SDG Charter ondertekend en belooft de SDG’s effectief na te streven. Er zal een inventarisatie worden gemaakt van wat er al op SDG gebied gebeurt bij De Haagse en bekeken worden hoe we de SDG’s in de curricula op kunnen nemen.

Circulaire economie

Karel van Dijck, docent marketing bij Commerciële Economie, en een aantal van zijn collega’s grepen de herinrichting van de opleiding CE aan om studenten meer te leren over circulaire economie (SDG 12). “Voor het project Your Own Business moeten onze eerstejaars een bedrijfsplan ontwerpen. We geven college over de SDG’s en vragen ze daarna twee SDG’s te adopteren. Werk ze uit, leg uit waarom je welk SDG kiest en wat het betekent voor je medewerkers, product, bedrijfsvoering etc.”

Zaadje planten

“Voor de studenten is het misschien wennen, maar wij stellen: klanten zullen het van je eisen in je bedrijfsvoering en je kunt geld verdienen met de circulaire economie. Breng je het zo dan wordt het voor onze studenten interessant.” De studenten hebben er, binnen het grotere project Your Own Business, nu een dag aan besteed. “Dat is nog niet zoveel, maar we zijn er in ieder geval mee begonnen. Dit is zaadjes planten, in de hogere jaren moet het terug komen.”

Eigen initiatief

Zijn ze bij Commerciële Economie op een structurele manier begonnen met de SDG’s, bij Eric Veldhoff, docent Engels bij Finance & Control, is het vooral eigen initiatief. In het tweede jaar heeft Eric het in de les over sustainability en social responsibility (SDG 8). Voor een vak waarin studenten oefenen in spreekvaardigheid en argumentatie verdiepen ze zich in een bedrijf. Daarna moeten ze een debat voeren over de producten van die bedrijven. Eric: “De ene groep studenten moet de voordelen van het bedrijf benoemen, de andere groep de nadelen. Hoe zijn de werkomstandigheden? Is de productie duurzaam? Zijn de producten duurzaam?”

Staande houden

Eric vindt het logisch dat studenten zich verdiepen in anderen, de argumenten van de ander leren kennen. “Studenten moeten zich later staande houden in een wereld met mensen van een andere afkomst, die kunnen op een andere manier reageren en daar moeten studenten goed mee omgaan, anders gaat je deal misschien niet door.” Wereldburgerschap en de SDG’s helpen studenten daarmee, zodat ze straks als wereldwijze burgers in werk en samenleving hun weg vinden.