Dit nieuwe Instellingsplan kan echte verandering brengen

Hij is ambitieus en betrokken. Altamash Khalil, afkomstig uit India. Wie met hem praat over het nieuwe Instellingsplan, merkt direct zijn enthousiasme. “Wat ik echt bewonderenswaardig vind, is de moed om zoiets te ontwikkelen. Het is uniek onder de Nederlandse hogescholen. En het matcht volledig met de slogan van De Haagse die ik geweldig vind: Let’s change, you, us, the world.” Een gesprek met Altamash Khalil over de match tussen dit plan en hoe hij zelf in het leven wil staan.  

Het lijkt erop dat één dag van Altamash uit veel meer dan 24 uur bestaat. Want hoe anders kan hij zo actief zijn op zoveel gebieden! Als vierdejaarsstudent International Law is hij bezig met zijn afstudeerscriptie. Hij is de voorzitter van de studentenraad, de vicevoorzitter van de Hogeschoolraad en lid van de faculteitsraad BRV. Altamash: “Ik doe wat ik kan. Nu alweer drie jaar lang ben ik iedere dag van de week hier in het hoofdgebouw, ook in het weekend. Alleen tijdens de coranaperiode kon ik dat even niet.” 

Ik kreeg de kans 

Wat maakt dat hij zo gedreven is in zijn studie? Het antwoord is tamelijk eenvoudig. “Als rechtenstudent  uit India kreeg ik de kans om hier te studeren. Ik wil de Hogeschool iets teruggeven voor alles wat zij mij biedt. De laatste anderhalf jaar was ik hier iedere dag omdat ik lid werd van de raden die je net noemde. Daarvoor was ik hier iedere dag om mijzelf discipline bij te brengen. Je kunt mij altijd vinden in de gangen van de Faculteit BRV, heel specifiek in Rugzak 4.32. Mijn medestudenten hebben mijn nummer wel, maar gebruiken dat nooit. Ze lopen altijd naar Rugzak 4.32 als ze mij nodig hebben. Ja, daar zit ik nu ook nu we dit gesprek hebben.” 

Naar een hoger niveau 

Dus als je een ambitieuze student zoekt? Ga naar Rugzak 4.32 en je vindt er eentje: Altamash Khalil. Waarom is hij zo enthousiast over het nieuwe Instellingsplan? “Omdat het zo ambitieus is. Ik vind het mooi dat dit plan niet alleen focust op wat we al hebben, maar vooral op wat we nog niet hebben en waar we nog hard voor moeten werken. Dit plan geeft ons de voldoening van hard moeten werken om dat hogere niveau te bereiken op het gebied van onderwijs en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.” 

Veilige plek voor iedereen 

Waar ligt voor hem een belangrijke match tussen het nieuwe Instellingsplan en hemzelf? “Wat mij echt raakt in het plan is inclusiviteit. Daarmee zeggen we dus als De Haagse  nee tegen intolerantie, discriminatie en uitsluiting. Waarom mij dat zo raakt? Nou, toen ik hier in 2019 kwam, werd mij al heel snel duidelijk dat ik hier een gekleurde student ben. Iemand uit India. Andere studenten lieten mij voelen dat ik niet één van hen was, omdat ik geen Nederlands sprak. Nog maar drie maanden geleden maakte ik mee dat een student tegen mij zei: ‘Je komt uit India, ga lekker terug naar huis, man!’ Ik voelde mij geïntimideerd. Gelukkig ken ik veel mensen die het voor me opnemen als zoiets gebeurt. Dus voor mij is het heel belangrijk om een safe space te creëren, een veilige omgeving waar iedereen er mag zijn. Daarom omarm ik de ambitie over inclusiviteit in het nieuwe Instellingsplan.” 

Gelijke rechten en kansen 

Altamash heeft ook een streep gezet onder de ambities rond een rechtvaardige en duurzame wereld. “Iedereen die actief is binnen een organisatie wil toch eigenlijk dat die organisatie de goede dingen doet en de dingen goed doet. Als student en als lid van de studentenraad, Hogeschoolraad en faculteitsraad voel ik mij erg betrokken bij de hogeschool. Als ik het heb over De Haagse, noem ik het ‘mijn organisatie’. Dan wil ik dat mijn organisatie goed en rechtvaardig handelt. Dat betekent onder meer dat we iedereen gelijke rechten en kansen geven, ongeacht wat ze doen of wie ze zijn.”  

Duurzaam in 2030 

Ook duurzaamheid ligt Altamash na aan het hart. “Ik kom uit een ontwikkelingsland. Gelukkig is de situatie in India beter dan in delen van Afrika. Maar ik heb mensen zien worstelen om genoeg voedsel te krijgen, om onderdak voor de nacht te krijgen of om een schaduwplek te krijgen voor de hitte overdag. Als rechtenstudent voel ik me zeer verwant met de Verenigde Naties (VN) en met de SDG’s van de VN. Het nieuwe Instellingsplan is op die SDG’s gebaseerd. Juist vanwege die doelstellingen onderstreep ik de ambities over duurzaamheid in het plan. En zeg ik er wat van als die doelen onbewust tegengewerkt worden. Neem nou het restaurant in de hoofdvestiging. Als Haagse willen we duurzaam zijn in 2030. Dat is over zeven jaar. Maar als ik dan zie dat aan het eind van de dag eten wordt weggegooid, dan kan ik dat niet rijmen met die duurzaamheidsambitie. Zolang dit soort dingen gebeuren, is er werk te doen om die ambitie werkelijkheid te laten worden.” 

Echte verandering 

Altamash houdt de vinger aan de pols. Ook als het gaat om het nieuwe Instellingsplan staat of valt alles met participatie. Mee willen doen aan de verwezenlijking van de ambities. “In mijn functies spreek ik regelmatig met het CvB. Ik zoek elke gelegenheid om de ambities uit het plan werkelijkheid te laten worden. Om te ontdekken langs welke weg dat kan. Studenten en medewerkers moeten zich realiseren dat deze ambities echt uniek zijn onder Nederlandse universiteiten en hogescholen. Het vergt veel moed en inzicht om ze allemaal in een plan als dit te zetten. Het nieuwe Instellingsplan kan echte verandering brengen. Let us change you, us, the world. Dat is wat mij motiveert.” 

 

In de serie Verhalen van De Haagse delen we portretten van collega’s en studenten, waarin zij vertellen over de verbinding tussen hun eigen drijfveren met het Instellingsplan.