Internationalisering is deel van het DNA van De Haagse. Dat was zo en dat blijft zo. In ons nieuwe instellingsplan hebben wij dit samen met onze stakeholders wederom bekrachtigd. Geen wonder dat een motie in de tweede kamer die voor een beperking van de instroom van internationale studenten pleit ons raakt en deze week bij ons tot vragen heeft geleid. Het raakt onze identiteit. De overtuiging dat internationalisering bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek is al jarenlang de hoeksteen van onze instellingsstrategie. Hiervoor is een diverse studentenpopulatie essentieel. Een international classroom kan niet zonder een goede mix van nationaliteiten en culturen.

Een dezer dagen zal de minister reageren op de motie. Wij hopen dat hierbij het belang van internationalisering voor ons onderwijs en onderzoek maar ook voor de Nederlandse samenleving en onze economie voorop zal staan. Het sentiment dat in de Tweede Kamer is verwoord, tekent een eenzijdig beeld van risico’s die vooral uit zorgen over studentenhuisvesting en een verkeerd beeld van de vermeende financiële winst door internationals bestaat. Samen met collega’s en via onze koepelorganisatie de Vereniging Hogescholen zetten wij ons in voor een genuanceerder beeld: 

Naast de waarde van de international classroom waarin verschillende perspectieven bij elkaar komen zodat studenten zich als wereldburger kunnen ontwikkelen, hebben wij hoogopgeleide internationale professionals dringend nodig als antwoord op de huidige en toekomstige krapte op de arbeidsmarkt. 

Ons standpunt is duidelijk: Wij hebben de ambitie bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld door interdisciplinair onderwijs en onderzoek, en in co-creatie met regionale en internationale partners. Internationalisering, in ons onderwijs, onderzoek en partnerschappen, is essentieel voor het bereiken van deze missie en zorgt voor een inclusieve en interculturele dimensie in alle aspecten van onze kennisinstelling.  

Talloze voorbeelden, zoals ook tijdens het Nufficcongres vorige week gepresenteerd, illustreren de impact die internationalisering heeft voor studenten in hun blik op de wereld, hun loopbaan, hun leven.  

Ik moet toegeven: het valt mij zwaar te lezen en te zien dat er meer en meer weerstand en onbegrip over internationalisering ontstaat. Toen ik 26 jaar geleden naar Nederland kwam, was ik zo onder de indruk van de openheid en ruimdenkendheid die ik aantrof. Ik ben ontzettend trots dat De Haagse nog steeds zo een plek is en hoop van harte dat wij de kracht die erin sluimert kunnen uitdragen door de geweldige voorbeelden van onze community en ons onderwijs en onderzoek te delen. 

Als Randstad-hogeschool die midden in de samenleving staat, kunnen wij eraan bijdragen internationalisering toegankelijk te maken voor al onze studenten en onze omgeving. 

Elisabeth Minnemann is voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool.