Na een jarenlange carrière als advocaat, stapte Paul Vine twee jaar geleden over naar het onderwijs. Terug naar de basis, maar vooral studenten willen inspireren met de kennis en ervaring die hij in al die jaren opdeed. Uit nieuwsgierigheid startte hij in september 2022 als docent-onderzoeker bij lectoraat Multilevel Regulation (MLR). Om vervolgens afgelopen voorjaar voor zijn onderzoeksplan een Comeniusbeurs toegekend te krijgen.

“Mijn achtergrond en voornaamste onderzoeksinteresses liggen op het gebied van interpersoonlijke communicatie, problem-solving, onderhandeling en advocacy. Hoe gaan we van idee naar uitvoering? Zoals het geval is bij de meeste rechtenstudies, krijgen HHS-rechtenstudenten al onderwijs op deze gebieden. En net als bij vele andere studies maken wij gebruik van case studies en rollenspellen om te oefenen met een aantal basisprincipes en studenten hun eerste praktische ervaring te geven,” vertelt Paul.

Theorie versus praktijk

“Toch vroeg ik me al gauw af hoe haalbaar het was voor studenten om de principes uit de lessen toe te passen in het werkveld. Volgens de theorie is het zo dat hoe meer de les aansluit op de praktijk, hoe makkelijker het is deze toe te passen. In de literatuur heet dit ‘content relevance’. Dit is een ingewikkelde manier van zeggen dat als je wilt leren fietsen, je zult moeten oefenen met fietsen,” legt Paul uit. 

Hij vervolgt: “Op hun werk zullen de meeste van onze studenten niet direct op hoog niveau beslissingen maken of pleiten voor sociale veranderingen. Ze zullen te maken krijgen met kleine conflicten en misschien de mogelijkheid krijgen om een kleine verandering in gang te zetten. Dus waarom leren we studenten niet om te gaan met dat soort situaties? Bij lectoraat Multilevel Regulation kreeg ik de kans om dit te onderzoeken.”   

Combinatie met SDG’s

In zijn onderwijs en onderzoek verbindt Paul deze ‘dagelijkse’ vaardigheden in conflicten oplossen, onderhandelen en belangenbehartiging met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). “Het is aannemelijk dat onze studenten in de toekomst te maken zullen krijgen met alledaagse onderhandelingen in de context van SDG’s. Vandaar dat het onze taak als docenten is om studenten voor te bereiden op deze maatschappelijke vraagstukken. Om hen te helpen zich bewust te worden van de problemen en hen te leren hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld.”

Wat leren studenten en hoe?

Paul’s onderzoek bestaat uit twee onderdelen: het testen van een aantal onderwijstheorieën en het opbouwen van een leergemeenschap (learning community) rond een competitieplatform.

In het eerste deel onderzoekt hij de content relevance (WAT we onderwijzen) en competition-based learning (CbL of HOE we onderwijzen). “Voor de content relevance werken we samen met studenten en recent afgestudeerden van De Haagse om in kaart te brengen welke situaties zij daadwerkelijk  tegenkomen in hun werk. Bijvoorbeeld rondom een standpunt innemen en conflicten oplossen. Daarin zoeken we ook naar aansluiting bij SDG’s. Deze resultaten kunnen we vervolgens terug laten vloeien in het curriculum.”

“Met betrekking tot CbL,” gaat hij verder, “is de vraag of we de beste aspecten van competitie in de klas kunnen brengen, zoals motivatie en potentieel dieper leren, terwijl we mogelijke negatieve kanten kunnen beperken.”

Plannen

Ten slotte licht Paul toe: “De Comeniusbeurs zorgt ervoor dat we ruimte hebben om het onderzoek uit te voeren en ook om een gemeenschap op te bouwen rond het uiteindelijke resultaat – een competitie waarbij studenten en pas afgestudeerden hun vaardigheden verdiepen in het omgaan met ‘alledaagse SDG’-kwesties. En meer dan dat: om een cyclus van samenwerking te creëren waarin ze vervolgens als jonge professionals terugkomen bij De Haagse om ons richting te geven en te helpen bij het co-creëren in de toekomst.”

Contact

Wil je meer weten over dit onderzoeksproject? Neem dan contact op met Paul (p.l.vine@hhs.nl).

Paul Vine

Paul Vine

Paul Vine