Introductie

Het lectoraat Multilevel Regulation onderzoekt complexe regelgevingsprocessen op regionaal, nationaal en mondiaal niveau.

 Het centrale onderzoeksthema van het lectoraat is dat particuliere actoren, zoals bedrijven, de burgersamenleving en individuen, nieuwe regelgevende rollen aannemen in het kader van recente crises in het mondiaal bestuur alsmede de bijbehorende kritiek op de traditionele openbare regelgeving. Deze particuliere actoren hebben niet alleen meer bevoegdheden gekregen om belangrijke openbare beleidsvragen vorm te geven,  maar zijn ook in staat om de manier waarop normen, regels en wetten tot stand komen en worden nageleefd in twijfel te trekken, te veranderen, te ondermijnen en te verschuiven.

Over het lectoraat

Wat is onze focus?

Het hoofddoel van de onderzoeksgroep is het onderzoeken van de opkomende praktische ontwikkelingen op het gebied van meerlagige regulering die de manier hebben veranderd waarop normen, regels en wetten worden gemaakt, nageleefd en toegepast.

Concreet wil de onderzoeksgroep vooruitlopen op opkomende trends in het onderzoek naar en de praktijk van informele geschillenbeslechting (onderhandeling, bemiddeling, arbitrage) in Nederland, Europa en de wereld.

Politici, overheden, rechtbanken, dienstverleners en lokale gemeenschappen gebruiken allemaal informele technieken om relaties te verbeteren en naleving te vergroten. We onderzoeken hoe die informele technieken de hedendaagse rechtssystemen, de beroepspraktijk, het onderwijs en de moderne samenleving beïnvloeden.

Hoe?

We streven naar het creëren van een netwerk van academici, praktijkmensen, vertegenwoordigers van lokale en centrale overheden en studenten om samen te werken aan het verbeteren van hedendaagse regelgeving op meerdere niveaus en informele geschillenbeslechting door middel van innovatie en experimenten.

Partners en netwerk

Het lectoraat werkt aan het vergroten van de lokale aanwezigheid in Nederland en het aangaan van internationale samenwerkingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van meerlagige regulering en geschillenbeslechting.

Van doe-het-zelfregelgeving naar experimentele regelgeving

Maar daar komt verandering in. Veel instellingen, van regionale tot internationale organisaties als de VN, WTO en EU, worden steeds meer gezien als ondemocratisch, onrechtmatig en zelfs onbetrouwbaar, niet representatief en inefficiënt. Hedendaagse politieke leiders van over de hele wereld trekken de kernwaarden en beginselen in twijfel die ten grondslag liggen aan traditionele regelgeving. Hoewel het publiekrecht als bouwwerk nog overeind staat, verzwakt het fundament van vertrouwen, betrouwbaarheid, gemeenschap en verantwoordelijkheid steeds meer.

Wat betekent dit voor de samenleving? Wat doen we als de traditionele instellingen die ons leven regelen, instabiel worden? Is openbare regelgeving de enige manier waarop openbaar beleid en maatschappelijke problemen kunnen worden aangepakt? Zo niet, wat zijn de alternatieven?

In dit lectoraat proberen we deze vragen te beantwoorden door de rol van particuliere actoren in multilevel regulation te onderzoeken. Vaak wordt ervan uitgegaan dat particuliere actoren de openbare systemen alleen kunnen beïnvloeden of in gevaar kunnen brengen.  Hoewel er enig bewijs is voor deze aanname, is de stelling beperkt, voorspelbaar en niet bepaald nuttig. In plaats daarvan is het uitgangspunt van ons lectoraat een eenvoudige hypothese: particuliere actoren beschikken over de nodige middelen om de traditionele openbare regelgeving te verbeteren. Waarom? Omdat sommige particuliere actoren informele maar effectieve oplossingen en procedures toepassen die te herleiden zijn naar de kern van gemeenschappelijke waarden en reputatiemechanismen. De meeste vormen van particuliere rechtspraak, waaronder bemiddeling en arbitrage, zijn gebaseerd op gemeenschappelijke waarden als samenwerking, participatie en persoonlijk vertrouwen. In plaats van een onbekende (en soms ongespecialiseerde) rechter die een geschil beslecht, kiezen particuliere actoren voor iemand uit de eigen gemeenschap om samen een oplossing te vinden die is afgestemd op hun eigen behoeften. Dit noemen we ''doe-het-zelfregelgeving''. Zouden wij, burgers, niet kunnen leren van deze private oplossingen en wegen kunnen vinden om de publieke instellingen die veel van ons leven regelen, zelfregulerend te maken?

Dit lectoraat is een forum dat docenten, studenten, beroepsbeoefenaars en overheidsfunctionarissen samenbrengt om op een gezamenlijke en experimentele manier te werken aan alternatieve oplossingen die de hedendaagse regelgeving verbeteren. Het hoofddoel is het aanwakkeren van een dialoog tussen beroepsbeoefenaars en academici waarbij ze de sterke en zwakke punten van doe-het-zelfregelgeving analyseren en verwoorden in begrijpelijke taal. Op die manier verbindt het lectoraat theorie, onderwijs, experimenten en praktijk en biedt het innovatieve en hybride oplossingen voor hedendaagse problemen op het gebied van regelgeving. Het lectoraat maakt deel uit van het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld. 

dr. Barbara Warwas

Over de lector

dr. Barbara Warwas

Dr. Barbara Warwas is sinds 2016 werkzaam bij De Haagse als coördinator en docent bij de opleiding International en European Law. In 2018 werd ze aangesteld als lector in Multilevel Regulation. In 2019, werd ze vervolgens benoemd tot directeur van het Global Governance kenniscentrum. Barbara is de auteur van The Liability of Arbitral Institutions: Legitimacy Challenges and Functional Responses, uitgegeven door Springer, 2016. 

In 2014 werkte ze als schrijver, onderzoeker en beheerder bij een baanbrekend onderzoek naar de juridische instrumenten en praktijken van arbitrage in de EU en Zwitserland, in opdracht van het Europees Parlement. Barbara heeft een PhD in Law van het European Institute (Florence, Italië). Voorafgaande aan haar aanstelling bij De Haagse Hogeschool, werkte Barbara als visiting counsel op de afdeling procesvoeringen van GE Oil & Gas in Florence en bij het Italiaanse advocatenkantoor Studio Legale Calabresi Guadalupi.

+31 (0)6 - 28 35 00 44
b.a.warwas@hhs.nl

LinkedIn profiel

Hedendaagse regelgeving vereist experimentatie en innovatieve oplossingen.

Team

Amanda Kemshaw

Amanda Kemshaw

Docent-onderzoeker

Go to Amanda Kemshaw

Amanda Kemshaw

Docent-onderzoeker

Amanda richt zich op alternatieve mechanismen voor geschillenbeslechting en het creëren van een grotere toegang tot gerechtigheid in gemeenschappen.
amkemshaw@hhs.nl

 

Go to Amanda Kemshaw
dr. Agota Szabo

dr. Agota Szabo

Senior onderzoeker

Go to dr. Agota Szabo

dr. Agota Szabo

Senior onderzoeker

Het onderzoek van Agota richt zich op het begrijpen van hoe topmanagementteams beslissingen nemen, het bestuur van hun organisatie ontwerpen en bestuurspraktijken implementeren.
a.szabo@hhs.nl

Go to dr. Agota Szabo
Maarten van Munster

Maarten van Munster

Docent-onderzoeker

Maarten van Munster

Docent-onderzoeker

dr. Anna Matczak

dr. Anna Matczak

Docent-onderzoeker

Go to dr. Anna Matczak

dr. Anna Matczak

Docent-onderzoeker

Haar interessegebieden zijn vergelijkende criminologie, de rol van leken in criminologie en strafrecht, herstelrecht en meervoudig politiewerk. a.matczak@hhs.nl

Go to dr. Anna Matczak
Paul Vine

Paul Vine

Onderzoeker

Go to Paul Vine

Paul Vine

Onderzoeker

Paul Vine is in 2021 bij het team gekomen als onderzoeker. Hij is een Engelse advocaat met meer dan 25 jaar ervaring. 

Go to Paul Vine
Sylvia

dr. Sylvia Bergh

Senior onderzoeker

Go to dr. Sylvia Bergh

dr. Sylvia Bergh

Senior onderzoeker

Sylvia richt zich op multi-level governance van aanpassing aan klimaatverandering en AI, verantwoording en de MENA-regio. Ook is ze Associate Professor aan de Erasmus Universiteit.

Go to dr. Sylvia Bergh
Portretfoto Jonas Carinhas

Jonas Carinhas

Docent-onderzoeker

Go to Jonas Carinhas

Jonas Carinhas

Docent-onderzoeker

Aandachtsgebieden zijn o.a. klimaatverandering, activisme, burgerlijke ongehoorzaamheid, governance-uitdagingen en multidisciplinair toegepast onderzoek. j.f.c.carinhas@hhs.nl

Go to Jonas Carinhas

Projecten

Herstelrecht: Strategieën voor verandering (RJS4C)

Herstelrecht: Strategieën voor verandering (Restorative Justice: Strategies for Change (RJS4C)) is een samenwerkingsproject dat tot doel heeft de ontwikkeling van herstelrecht in Europa te stimuleren.
Lees meer

Politiewerk bij natuurrampen

In dit onderzoeksproject analyseren we de verticale en horizontale dimensies van de relatie en interacties tussen verschillende actoren die betrokken zijn bij het politieoptreden bij verschillende soorten menselijke noodsituaties.
Lees meer

Het verzoeningsproces na de Angolese burgeroorlog

Angola is in 2019 begonnen met een proces om de wonden te helen van de burgeroorlog die het land 27 jaar lang (1975-2002) in de greep hield. Een speciale verzoeningscommissie is ingesteld met als taak de psychologische wonden van families te helen.
Lees meer

MLR Studenten projecten

MLR Studenten projecten

Sinds de oprichting van de onderzoeksgroep staat studentbetrokkenheid centraal in onze onderzoeksactiviteiten. Studenten ontwikkelden hun eigen website gewijd aan hun projecten.
Lees meer

Nieuws

7 december 2023

Comenius Fellowship voor onderzoek naar advocacy, conflictmanagement en duurzaamheid

Onderzoek

Docent Paul Vine onderzoekt het aanleren van onderhandelings-vaardigheden in het kader van duurzame ontwikkelingsdoelen.
Lees meer

30 juni 2022

Seminar over NGO-governance en accountability

Algemeen, Onderzoek

Op vrijdag 24 juni hadden we een geweldige NGO-dag over NGO-governance en accountability georganiseerd door het…
Lees meer

30 juni 2022

Lezing over Transitional Justice

Onderzoek

Op woensdag 22 juni organiseerde het Global Governance Center of Expertise een interactieve lezing over Transitional…
Lees meer

Publicaties

Artikel

European Rule of Law and Arbitration: What Standard(s)?

Barbara Warwas, Amanda Kemshaw, Artemis Malliaropoulou and Luca Pantaleo (current and former members of the MLR research group) recently published an article entitled “European Rule of Law and Arbitration: What Standard(s)?”

Publicatie

Who is ‘the public’ when we talk about crime?

Download PDF

Intreerede

Returning to the Origins of Multilevel Regulation

Download PDF

Publicatie

The Multilevel Regulation Manifesto

Download PDF