Hogeschoolraadvoorzitter Youri Hemelop ziet nu graag progressie

“Er ligt een mooi nieuw Instellingsplan. De realisatie daarvan vraagt iets van iedereen. Wees niet bang om het gesprek over die realisatie aan te gaan. Uiteindelijk komen we daar sterker uit.” Youri Hemelop is behalve student Software Engineering ook voorzitter van de Hogeschoolraad. Het is zijn rol om tegenwicht te bieden als dat wenselijk is. Hij is blij met het Instellingsplan. “Het zal de dynamiek van onderwijs en onderzoek veranderen. Daar kijken we met een kritisch oog naar, in het besef dat veranderingen mooie dingen teweeg kunnen brengen.” 

Youri is vaak te vinden in de sportschool. Als gewichtheffer. “Daardoor zet ik pressie op mijn spieren. Die worden groter en sterker door het verzet dat ze te verstouwen krijgen. Zo werkt het ook tussen zeggenschap en medezeggenschap. Als Hogeschoolraad geven we tegenwicht, om de hogeschool mooier en sterker te maken.” 

Hij ziet, nu het Instellingsplan er ligt, graag progressie. “We hebben nog een lange weg te gaan. Hoe gaan we het plan realiseren? Ik zie daar een belangrijke rol voor de medezeggenschap. Tijdens het realisatietraject geven we het geluid door van studenten en medewerkers en kijken we of we wel op de juiste route blijven.” 

Ruimte krijgen en pakken 

Youri heeft de totstandkoming van het Instellingsplan helemaal meegemaakt. “Daarin heeft de medezeggenschap de ruimte gekregen om bepaalde onderwerpen accent te geven. Denk aan duurzaamheid. Aan inclusie. Maar ook hebben we enige mate van inzicht gegeven hoe de ambities uit het plan het beste kunnen worden uitgevoerd. Als medezeggenschap zijn we daar blij mee.” 

Wat vergt het nieuwe Instellingsplan van de organisatie? Youri: “Het plan kan alleen maar slagen wanneer iedereen het zich eigen heeft gemaakt. Dan verwerken we het in de colleges, in de manier waarop we werken. Wellicht moeten we hier en daar wat meer tijd vrijmaken om dat voor elkaar te krijgen. Misschien is er op de werkvloer wat bezinning nodig om tot een goede uitvoering te komen. Met dit plan willen we innoveren, ons onderwijs en onderzoek beter maken. Dat vraagt erom dat docenten en onderzoekers de ruimte krijgen en pakken om met elkaar na te denken over die goede uitvoering.” 

Forse ambities 

Met het nieuwe Instellingsplan heeft De Haagse Hogeschool de potentie om te groeien.“ De ambities zijn fors. Die heb ik ook als ik in de sportschool sta en extra gewichten aan de stang bevestig. Maar dan moet je altijd uitkijken dat je niet onder die gewichten bezwijkt.” Youri is blij dat de zeggenschap echt de intentie heeft om de medezeggenschap te betrekken bij de implementatie van het Instellingsplan. 

Hij is er ook blij mee dat onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar gaan komen door de ambities van het Instellingsplan. “Dat zorgt er uiteindelijk voor dat we verder groeien in kwaliteit. We willen met z’n allen het innoverend onderzoeken toch graag combineren met het onderwijs, om zo de studenten actuele kennis aan te bieden. Ook willen we het duurzaamheidsbeleid meer handen en voeten gaan geven. We denken goed na over wat we uitstoten, wat we gebruiken. We willen ook duurzamer worden in de uitvoering van beleid. Beleid ontwikkelen dat langer mee kan dan een paar jaar. Verdere stappen zetten op het gebied van inclusiviteit en diversiteit. We zijn daarin al goed op weg. Maar het kan nog beter. Daar helpt dit Instellingsplan bij.” 

Vergeet niet te vieren 

Interesseert het jouw medestudenten wat er in het nieuwe Instellingsplan staat? “Nee, dat denk ik niet. Maar wél de effecten van het Instellingsplan. Wanneer bijvoorbeeld een effect is dat iedereen voelt dat hij of zij erbij hoort, ongeacht ras, godsdienst en gender, is dat winst voor de studenten.” 

Met het Instellingsplan zijn richting en route bepaald. Youri: “Maar we moeten de reis die voor ons ligt niet onderschatten. We zullen best nog obstakels tegenkomen. Dan is het zaak om zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken. Om te luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Naarmate meer mensen ervoor willen gaan, wordt de slagingskans alleen maar groter. En vergeet dan ook niet te vieren op het moment dat je echt wat hebt bereikt. De eerste mijlpaal die we moeten vieren, is als echt iedereen het slagen van dit plan als zijn of haar verantwoordelijkheid gaat zien.” 

 

In de serie Verhalen van De Haagse delen we portretten van collega’s en studenten, waarin zij vertellen over de verbinding tussen hun eigen drijfveren met het Instellingsplan.