Gisteren werd bekend dat dr. Mendeltje van Keulen een Jean Monnet-leerstoel toegekend heeft gekregen op het terrein van Europees Digitaal beleid. Gedurende drie jaar zal ze het beroepsonderwijs met haar lectoraat verder versterken door toegepast onderzoek met studenten op het terrein van Europese kennis en vaardigheden.

Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur: “Dit is een ontzettend mooie waardering voor het werk van Mendeltje en de impact van haar praktijkgericht onderzoek. We feliciteren haar van harte. Deze leerstoel biedt onze kennisinstelling een mooie gelegenheid om in co-creatie met verschillende partners impact te creëren op een van de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Dat we dat in Europees verband kunnen doen, is gezien het steeds groeiende belang van Europa, des te mooier.”

Van Keulen is sinds 1 januari 2018 lector Changing role of Europe bij kenniscentrum Global Inclusive Learning van De Haagse Hogeschool. Haar onderzoeksgroep richt zich op de organisatie van Europese samenwerking binnen bijvoorbeeld gemeenten, regeringen en bedrijven.

Het lectoraat werkt vanuit een breed (inter-)nationaal netwerk van opleidingen, onderzoekers en overheden. “Ontwikkelingen op het gebied van cyber, kunstmatige intelligentie en netwerkveiligheid gaan razendsnel en bestuurders in Brussel en Den Haag proberen dit bij te sturen. Deze leerstoel maakt het mogelijk samen met bijvoorbeeld regionale overheden of het lokale mkb te onderzoeken welke impact digitale wetgeving op hen heeft, en welke vaardigheden onze studenten nodig hebben als de professionals van de toekomst”, vertelt Van Keulen.

Over de Jean Monnet-leerstoel

De Jean Monnet-leerstoel wordt door de Europese Commissie voor drie jaar toegekend aan hoogleraren met een uitstekend profiel en expertise in studies over de Europese Unie.