Binnen De Haagse zien we onze diversiteit vaak als een grote kracht; een kracht die we helaas nog niet altijd bewust inzetten binnen ons onderwijs. In haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en Kenniscentrum Global and Inclusive Learning onderzoekt Marloes Ambagts hoe grootstedelijke hogescholen docenten kunnen toerusten om inclusieve international classrooms te ontwerpen en faciliteren. In vier studies, verkent ze wat docenten nodig hebben om international classrooms te implementeren die al hun studenten voorbereiden op het leven en werken binnen cultureel diverse, internationaal verbonden regio’s als de onze

De international classroom als gerichte onderwijs aanpak

De uitkomsten van Marloes’ eerste studie (momenteel nog in peer review) wijzen erop dat een international classroom meer is dan alleen een klas met studenten uit verschillende landen. De ervaren  docenten en onderwijsadviseurs die deelnamen aan het onderzoek, zien de international classroom juist als een onderwijs aanpak, die de diversiteit binnen een studentenpopulatie met verschillende nationale, culturele en academische achtergronden doelgericht erkent, in acht neemt en benut in het ontwerp en facilitering van het onderwijs, zodat alle studenten interculturele en internationale leeruitkomsten kunnen behalen.

“Als je er op deze manier naar kijkt, is het verschil tussen internationale en lokale studenten op zich helemaal niet zo relevant. Dat is slechts een onderdeel van de complexe, rijke diversiteit binnen onze hogeschool, ” aldus Marloes. “Soms is het veel belangrijker om bijvoorbeeld meertaligheid, of bepaalde voorkennis vanuit studenten hun verschillende vooropleidingen naar boven te halen. En dan ook ruimte te maken om deze te benutten.” 

In haar studie benadrukt Marloes dat docenten tijd, ruimte en bepaalde competenties nodig hebben om deze onderwijsaanpak in de praktijk te brengen op een manier die past bij hun studenten, hun team en hun opleiding. Interculturele sensitiviteit, flexibiliteit en constante dialoog met studenten en collega’s staan hierin centraal.

Glocal Educators Design Labs

Voortbouwend op haar eerste studie, volgt Marloes momenteel docenten die doelbewust de diversiteit van hun studenten willen benutten binnen verschillende Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen op De Haagse. In de Glocal Educators Design Labs krijgen docentenduo’s de tijd, ruimte en brainspace om te verkennen hoe ze hun diverse studentenpopulatie een (nog) grotere rol kunnen geven binnen vakken en projecten met een (mogelijk) internationale, interculturele en global dimensie. 

Marloes legt uit: “De design labs bestaan uit vier hands-on sessies en ondersteunen docentenduo’s terwijl ze de plannen (die ze al in het OLP/OER hebben geschetst) verder aanscherpen en - zo nodig - herzien. De sessies zijn gebaseerd op een combinatie van Design Thinking met Group Learning Activity Instructional Design (GLAID) en volgen het ‘normale’ onderwijsontwerpproces in voorbereiding op een nieuw semester. In elke stap spelen docenten in op de input van studenten en anticiperen ze op de omstandigheden, die wellicht toch net anders uitpakken dan verwacht.”   

Werk in uitvoering

In de komende weken ronden de eerste designteams hun ontwerpproces af binnen de eerste twee pilot labs. In samenspraak met collega’s en studenten, hebben ze nog eens goed gekeken naar vakken rond innovatie, ondernemerschap, export, taal en cultuur en wereldburgerschap. Inmiddels zijn een aantal glocal vakken in volle gang, terwijl andere teams hun studenten betrekken in de ontwerpfase van modules die ze volgend blok gaan implementeren. Marloes volgt hen nog steeds op de voet. 

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderzoek van Marloes? Neem contact met haar op via m.v.vanrooijen@hhs.nl